PORADNIA MEDYCYNY SPORTOWEJ W ŁODZI

Medycyna sportowa Łódź 2018-01-25T14:52:40+00:00

Dr n. med Tomasz Grzelewski

Alergolog, Pediatra, Lekarz sportowy

Zapisz się

Dr n. med Tomasz Grzelewski

Medycyna sportowa

Medycyna sportowa (medycyna aktywności ruchowej) – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy lekarskiej, obejmującą całość procesów dokonujących się w organizmie człowieka pod wpływem aktywności fizycznej lub jej braku.
Jej zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad człowiekiem aktywnym ruchowo (zdrowym, jak i chorym, we wszystkich okresach życia). Zajmuje się nie tylko zawodnikami sportowymi, ale wszystkimi osobami aktywnymi fizycznie oraz tymi, którzy powinny być aktywne fizycznie.