PORADNIA NEUROLOGICZNA W ŁODZI

Neurolog Łódź 2018-04-17T17:01:43+00:00
Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Neurolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Dr hab n. med. Mariola Świderek-Matysiak jest zastępcą kierownika Kliniki Neurologi  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi USK nr 1. im. N. Barlickiego.

W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Łodzi. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem Prezesa Rady Ministrów, a następnie tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 1994 r związana jest z Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi USK nr 1. im. N. Barlickiego, jest specjalistą II stopnia w zakresie neurologii, obecnie pełni funkcję adiunkta.

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak jest autorem prestiżowych publikacji w zakresie neurologii. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest laureatem licznych nagród Ministra Zdrowia, Nagrody Łódzka Eureka, Nagrody Naukowej im. J. Śniadeckiego PAN, Nagrody im. Jerzego Konorskiego Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Dr hab. n.med. Mariola Świderek-Matysiak specjalizuje się w terapii i diagnostyce schorzeń układu nerwowego np.: bóle głowy, padaczka, choroba Parkinsona i inne choroby pozapiramidowe, stwardnienie rozsiane, schorzenia naczyniowe, neuropatie, polineuropatie, zespoły bólowe kręgosłupa i inne.

Lek. med. Małgorzata Anna Dąbrowska

Neurolog

Zapisz się

Lek. med. Małgorzata Anna Dąbrowska

Lek. med. Małgorzata Anna Dąbrowska jest specjalistą neurologiem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy.

W 1986 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi, a kilka lat później uzyskała tytuł specjalisty neurologa.

Pracowała przez wiele lat w Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, a aktualnie jako lekarz orzecznik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Lek. med. Małgorzata Anna Dąbrowska posiada ogromne doświadczenie w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń układu nerwowego m.in: padaczki, choroby Parkinsona, choroby Alzhaimera, stwardnienia rozsianego, neuropatii, polineuropatii, bólów głowy, zespołów bólowych kręgosłupa i rwy kulszowej.

Warto podkreślić, że Pani Doktor ma bardzo dobry kontakt z pacjentem.

W zakresie usług Pani Doktor znajdują się również  wizyty domowe.

Dr n. med. Andrzej Malara

Neurolog, Neurolog dziecięcy

Zapisz się

Lek. med. Janina Kwaśniewska-Mertin

Dr n. med. Andrzej Malara

Neurolog, Lekarz medycyny estetycznej

Zapisz się

Dr n. med. Andrzej Malara

WYKSZTAŁCENIE:
2004 – specjalizacja II° z neurologii.
2005 – doktorat z wyróżnieniem, Akademia Medyczna w Warszawie.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1. Klinika Neurologii Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Poradnia Neurologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego– Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.

Przynależność do Towarzystw:
– Polskie Towarzystwo Neurologiczne
– Polskie Towarzystwo Bólów Głowy
– Sekcja Chorób Układu Pozapiramidowego PTN

Neurologia Łódź poradnia

Neurologia

Neurologia – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęściej występujące choroby neurologiczne:

 • padaczka
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • choroba Wilsona
 • oponiaki, glejaki
 • wodogłowie
 • zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu
 • udar mózgu
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • choroba Alzheimera
 • zespół niespokojnych nóg
 • choroba Friedreicha
 • zaburzenia snu

Typowe objawy chorób neurologicznych:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • omdlenia
 • dystonia (ruchy dystoniczne)
 • drżenia
 • akromegalia

Podłożem chorób neurologicznych mogą być zarówno czynniki środowiskowe, infekcje a także czynniki genetyczne. Choroby neurologiczne są zróżnicowane zarówno pod względem objawów, przyczyny oraz diagnostyki i leczenia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szansę na całkowite wyleczenie lub złagodzenie dolegliwości u pacjenta.