PORADNIA ONKOLOGII KLINICZNEJ W ŁODZI

Onkolog Kliniczny Łódź 2018-03-12T15:51:06+00:00
Dr hab. n. med. Dariusz Nejc

Onkolog Kliniczny

Zapisz się

Lek. Dominika Sobieszkoda

Lek med. Dominika Sobieszkoda to onkolog kliniczny z dużym doświadczeniem. Ukończyła łódzką Akademię Medyczną w 2004 roku, w 2012 uzyskała specjalizację z onkologii klinicznej, a w 2018 obroniła pracę doktorską.

W latach 2004-2006 pracowała na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. Pirogowa, następnie do 2016 roku na Oddziale Chemioterapii w WSS im. Kopernika w Łodzi.  Pracowała jako konsultant onkologiczny w Klinice Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chemioterapii w ICZMP.

Obecnie piastuje stanowisko kierownika Oddziału Chemioterapii w Powiatowym Centrum Zdrowia w Brzezinach. Jest również konsultantem onkologicznym w Salve Medica w Łodzi.

Ma doświadczenie w badaniach klinicznych. Jest autorką wielu publikacji. Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach w kraju i zagranicą.

Onkologia

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem oraz leczeniem. Problematyka tej interdyscyplinarnej dziedziny medycyny dotyczy promocji zdrowia, poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych oraz wsparcia duchowego i emocjonalnego w chorobie nowotworowej.

Według profesora Tadeusza Koszarowskiego, uznawanego za ojca współczesnej onkologii w Polsce: onkologia jest nauką o etiologii, patologii, epidemiologii, zapobieganiu, rozpoznawaniu, wielospecjalistycznym leczeniu chorych na nowotwory i ich dalszej kontroli, opiece nad nieuleczalnie chorymi oraz o organizowaniu walki z tymi chorobami.

Onkolog jest lekarzem, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych.  Katalog chorób leczonych przez onkologa jest bardzo szeroki, zróżnicowane jest też więc leczenie. Onkolog pobiera również potrzebny do badań materiał i ocenia wyniki, prowadzi drobne interwencje chirurgiczne, reaguje na postępy w procesie leczenia oraz dostosowuje leczenie do wynikłych ewentualnych nieprawidłowości.