PROMOCJE

Psychologia W ŁODZI

Nasi specjaliści z zakresu psychologii

Turajczyk Jarosław


Psycholog

Czytaj o lekarzu

Psycholog, psychoterapeuta, pedagog. Ukończył psychologię na Uniwersytecie Łódzkim oraz Studium Podyplomowe na kierunku: Psychologia Doradztwa Zawodowego w Instytucie Psychologii UŁ. Specjalista z 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie psychologii i terapii. Działał również aktywnie jako wychowawca, wykładowca psychologii oraz doradca zawodowy i rekruter. W latach 2008-2010 był piastował stanowisko kierownika działu szkoleń Instytutu Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego, dla którego tworzyła autorskie programy pod kątem potrzeb klientów. Od lat 90-tych pracuje na bazie kwestionariuszy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, sam jest również autorem testów psychologicznych.

Psychologia

Psycholog to osoba która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych. W szczególności na: diagnozie psychologicznej, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.

Osoba na stanowisku psychologa prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego.

Prowadzi również działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką; prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno - wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.

Partnerzy