2019-09-18T17:59:46+02:00
Dr n. med. Andrzej Papiewski

chirurg naczyniowy, angiolog

Zapisz się

Dr n. med. Andrzej Papiewski

Dr n. med. Andrzej Papiewski to wysokiej klasy specjalista, dla którego chirurgia naczyniowa i angiologia są zawodowymi domenami od wielu lat.
W latach 1978 i 1984 uzyskał Iº i IIº specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 2003 roku uzyskał tytuł specjalisty angiologa. Natomiast w 1983 roku obronił pracę doktorską tematycznie związaną z chirurgią naczyniową. Za osiągnięcia naukowe w tym samym roku otrzymał indywidualną nagrodę IIIº.
Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi w 1975 roku, do 1985 pracował w Klinice Kardiochirurgii AM w Łodzi. Od 1977 roku był związany z Wojewódzką Poradnią Naczyniową, a w latach 1985-1993 był kierownikiem tej placówki. W 1993 roku objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Układu Żylnego w Specjalistycznym Dermatologicznym ZOZ-ie w Pabianicach, które piastował do 2000 roku. W okresie tym zorganizował tam Oddział i Poradnię Chorób Żył.
W latach 2000-2002 pracował w Oddziale Chirurgii Szpitala E. Biernackiego w Pabianicach, gdzie piastował m.in. funkcję zastępcy ordynatora. W latach 2002-2009 pracował w Oddziale Chirurgii Naczyń Obwodowych w Szpitalu MSWiA, gdzie przez kilka lat był Ordynatorem Oddziału.
W latach 1999-2001 był Konsultantem Regionalnym i Wojewódzkim w dziedzinie angiologii. Był także członkiem Komisji Terapii Chirurgicznej Komitetu Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (PAN).
Od wielu lat jest biegłym sądowym w zakresie chorób naczyń obwodowych.
Kwalifikacje zawodowe w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii pogłębiał i pogłębia na kursach w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, spotkaniach organizowanych przez PAN, na licznych zjazdach i konferencjach towarzystw naczyniowych w Polsce i zagranicą.
Jest autorem i współautorem ponad 60 prac opublikowanych w Polsce i za granicą.
Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych i Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego. Zorganizował i przewodniczy Łódzkiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Angiologia Łódź poradnia

Angiologia

Angiologia jest najmłodszą dziedziną chorób wewnętrznych zajmującą się leczeniem chorób naczyń.
To dział medycyny na granicy dziedzin pokrewnych takich, jak: neurologia, reumatologia, chirurgia naczyniowa, kardiologia, hematologia. Jej powstanie jest związane z postępem medycyny oraz powstaniem nowych metod leczenia i profilaktyki chorób naczyń.