2020-05-06T18:49:49+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Chirurg ogólny, Chirurg naczyniowy

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Andrzej Roman Eberhardt

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Staż w szpitalu Barbara Devis Center for Childhood Diabetes Denver USA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Szpitalu Bielańskim, gdzie specjalizuje się w badaniach czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jesienią 2011r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Od jesieni 2012 roku jest asystentem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Absolwent Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie badania USG tętnic i żył. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Uczestnik wielu konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej.

Zwiń opis
2019-09-18T17:30:53+02:00
Dr n. med. Marek Kotala

Specjalista do spraw chirurgii naczyniowej

Zapisz się

Dr n. med. Marek Kotala

Dr n. med. Marek Kotala jest specjalistą chirurgii naczyniowej i chirurgii ogólnej. Zajmuje się leczeniem niewydolności żylnej (operacje żylaków tradycyjnie i laser EVLT), skleroterapią pajączków, leczeniem owrzodzeń, diagnostyką i leczenie miażdżycy tętnic. Wykonuje zabiegi endowaskularne, operacje udrożnienia tętnic szyjnych, operacje tętniaków aorty brzusznej i przepuklin brzusznych. Dr n. med Marek Kotala ukończył Akademię Medyczną w 1995 roku.

W 2001 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle specjalizował się z zakresu chirurgii uzyskując tytuł specjalisty w 2011 roku. Następnie w 2013 roku zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu chirurgii naczyniowej. Dr n. med Marek Kotala posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Od wielu lat pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej – Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M. Pirogowa w Łodzi. Ponadto jest kierownikiem Specjalistycznych Poradni Przyszpitalnych Szpitala im. M. Pirogowa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących chirurgii naczyniowej. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

2019-09-18T17:59:46+02:00
Dr n. med. Andrzej Papiewski

chirurg naczyniowy, angiolog

Zapisz się

Dr n. med. Andrzej Papiewski

Dr n. med. Andrzej Papiewski to wysokiej klasy specjalista, dla którego chirurgia naczyniowa i angiologia są zawodowymi domenami od wielu lat.
W latach 1978 i 1984 uzyskał Iº i IIº specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 2003 roku uzyskał tytuł specjalisty angiologa. Natomiast w 1983 roku obronił pracę doktorską tematycznie związaną z chirurgią naczyniową. Za osiągnięcia naukowe w tym samym roku otrzymał indywidualną nagrodę IIIº.
Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego AM w Łodzi w 1975 roku, do 1985 pracował w Klinice Kardiochirurgii AM w Łodzi. Od 1977 roku był związany z Wojewódzką Poradnią Naczyniową, a w latach 1985-1993 był kierownikiem tej placówki. W 1993 roku objął stanowisko ordynatora Oddziału Chirurgii Układu Żylnego w Specjalistycznym Dermatologicznym ZOZ-ie w Pabianicach, które piastował do 2000 roku. W okresie tym zorganizował tam Oddział i Poradnię Chorób Żył.
W latach 2000-2002 pracował w Oddziale Chirurgii Szpitala E. Biernackiego w Pabianicach, gdzie piastował m.in. funkcję zastępcy ordynatora. W latach 2002-2009 pracował w Oddziale Chirurgii Naczyń Obwodowych w Szpitalu MSWiA, gdzie przez kilka lat był Ordynatorem Oddziału.
W latach 1999-2001 był Konsultantem Regionalnym i Wojewódzkim w dziedzinie angiologii. Był także członkiem Komisji Terapii Chirurgicznej Komitetu Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk (PAN).
Od wielu lat jest biegłym sądowym w zakresie chorób naczyń obwodowych.
Kwalifikacje zawodowe w zakresie chirurgii naczyniowej i angiologii pogłębiał i pogłębia na kursach w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, spotkaniach organizowanych przez PAN, na licznych zjazdach i konferencjach towarzystw naczyniowych w Polsce i zagranicą.
Jest autorem i współautorem ponad 60 prac opublikowanych w Polsce i za granicą.
Należy do Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa Flebologicznego, Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych i Polsko-Francuskiego Towarzystwa Angiologicznego. Zorganizował i przewodniczy Łódzkiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Angiologicznego.

Chirurgia

Chirurgia naczyniowa – dział medycyny, który zajmuje się leczeniem operacyjnym chorób naczyń krwionośnych i chłonnych.
Wieloletnie doświadczenie lekarzy zapewnia opiekę dla pacjenta na wysokim poziomie. W zależności od rodzaju choroby i jej stopnia zaawansowania stosujemy różne metody leczenia.