2022-08-24T21:10:08+02:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Chirurg, prokotolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Ewa Langner

Absolwentka Łódzkiej Akademii Medycznej, specjalista I-go i II-go stopnia chirurgii ogólnej. Do 2015 roku była adiunktem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Łodzi. Od 2015 roku pracuje w Oddziale Ogólnej Chirurgii i Pododdziale Proktologii w Szpitalu na Solcu w Warszawie. Współorganizatorska i wykładowca wielu proktologicznych sympozjów krajowych i zagranicznych. Odbyła szkolenia w zakresie chirurgii endoskopowej i proktologii w Anglii i Niemczech. Laureatka nagrody im. prof. Stefanowskiego za najlepszą rozprawę doktorską. Oferuje pełen zakres diagnostyki schorzeń jelita grubego, odbytnicy i odbytu.

2019-10-05T22:30:20+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Chirurg, Proktolog
Dorośli i dzieci od 16 roku życia
(w obecności rodzica)

Lek med. Miłosz Lewandowski

– Specjalista chirurgii ogólnej.
– Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
– Członek Towarzystwa Chirurgów Polskich.

– Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej ukończyłem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (Łódź, Plac Hallera 1) kierowanej przez Prof. Adama Dzikiego. Obecnie w Klinice także kończę studia doktoranckie w dziedzinie chirurgii.
– Na co dzień pracuję w Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej z Pododdziałem Chemioterapii Szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi (Łódź, ul. Pólnocna 42).

W obszarze moich szczególnych zainteresowań leży leczenie chirurgiczne nowotworów przewodu pokarmowego, szczególnie nowotworów jelita grubego oraz żołądka. Zajmuję się chirurgią ogólną, chirurgią jamy brzusznej i przewodu pokarmowego (w tym między innymi operacjami pęcherzyka żółciowego, nowotworów przewodu pokarmowego, przepuklin), chirurgią kolorektalną oraz proktologią (m.in. chirurgią przetok okołoodbytniczych, leczeniem szczelin odbytu, choroby hemoroidalnej, torbieli włosowej, kłykcin kończystych okolicy anorektalnej i innych chorób proktologicznych). Wykonuję ambulatoryjnie zabiegi skleroterapii oraz opaskowania (gumkowania) w chorobie hemoroidalnej. Zajmuję się także leczeniem chirurgicznym zmian/znamion/guzów skóry oraz leczeniem ran (w tym przewlekłych i trudno gojących się).

2020-05-12T14:49:41+02:00
Dr n. med. Marcin Tchórzewski

Chirurg proktolog

Dr n. med. Marcin Tchórzewski

Dr n. med. Marcin Tchórzewski jest specjalistą w dziedzinie chirurgii oraz proktologii. Obecnie pracuje na stanowisku ordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Proktologii Szpitala Solec w Warszawie oraz w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej,Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW.

Posiada wieloletnią praktykę zawodową, podczas której zyskał cenne doświadczenie, wiedzę i umiejętności w zakresie chirurgii i proktologii. W 1992 roku ukończył AM w Łodzi, a następnie uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chirurgii (I stopnia od 1997 i II stopnia od 2001 roku) oraz tytuł doktora nauk medycznych w 1999 roku.

Dr n. med. Marcin Tchórzewski specjalizuje się w chorobach odbytu, odbytnicy, jelita grubego i chorobach zapalnych jelit.
Swoim pacjentom oferuje pełen zakres leczenia i diagnostyki chorób odbytu, odbytnicy i jelita grubego, operacje hemoroidów, operacje przetok odbytu, operacje plastyczne odbytu, operacje kolonoskopowe, endoskopowe jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, wyrostka robaczkowego i przepuklin, a także operacje łagodnych i złośliwych guzów jelita grubego. Ambulatoryjnie wykonuje drobne zabiegi z zakresu chirurgii i protologii: rektoskopia, leczenie żylaków sposobem Barrona (gumkowanie), ewaluacje zakrzepu, wycięcie fałd brzeżnych.
Jego pacjenci cenią go za profesjonalizm, życzliwość i indywidualne podejście do każdego problemu, trafność stawianych diagnoz, a ponadto za to, że jest dobrym oraz cierpliwym słuchaczem i z dokładnością tłumaczy pacjentom, na czym polega ich problem oraz jak będzie przebiegało leczenie.

Chirurgia Łódź poradnia

Chirurgia – proktologia

Chirurg proktolog zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób jelita grubego, odbytnicy i odbytu. Objawy tych chorób są często bardzo uciążliwe i długotrwałe, z dużą tendencją do nawrotów. Z drugiej strony lokalizacja zmian bardzo często powstrzymuje pacjenta przed wizytą u lekarza, co skutkuje znacznym dyskomfortem w życiu codziennym. Szerokie możliwości diagnostyczne (m.in. rektoskopia) dostępne w naszym Centrum umożliwiają dokładną ocenę zaawansowania choroby, a konsultacja doświadczonego lekarza chirurga proktologa pozwala na wybór odpowiedniej metody leczenia.
Poradnia proktologiczna zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem:

  • nowotworów odbytu i odbytnicy
  • żylaków odbytu i odbytnicy (hemoroidów)
  • krwawień i świądu
  • przetok okołoodbytniczych i szczelin odbytu
  • ropni okolicy odbytuodbytu
  • ropni okolicy odbytu