Jeśli nigdy nie byłeś w naszej poradni wydrukuj z naszej strony internetowej deklarację RODO,
podpisz, zeskanuj i prześlij na adres mailowy poradni poradnia@melissamed.pl.

Podczas wizyty online możliwe jest wystawienie e-recepty oraz wysłanie zwolnień lekarskich.

Zasady korzystania
z porad telemedycznych
Zgoda na przetwarzanie
danych osobowych
Druk zamówienia
e-recepty
Kliknij tutaj, by pobrać Kliknij tutaj, by pobrać Kliknij tutaj, by pobrać