2020-05-27T21:28:23+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Endokrynolog
Dorośli i dzieci
Wyłącznie konsultacje online

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Lek. med. Beata Babińska-Olejniczak

Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadam II stopień specjalizacji z pediatrii oraz II stopień specjalizacji z endokrynologii.
Uczestniczę w wieku szkoleniach oraz sympozjach naukowych w celu ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Zajmuję się leczeniem zaburzeń hormonalnych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.Przyjmuję również małych pacjentów ze schorzeniami wieku dziecięcego. Pracowałam w Szpitalu Klinicznym na Spornej, następnie w Klinice Endokrynologii na Sterlinga oraz w Klinice Endokrynologii Wieku Dziecięcego ICZMP. Byłam kierownikiem Poradni Dziecięcej przy szpitalu MSWiA, gdzie stworzyłam i prowadziłam poradnię endokrynologiczną dla dzieci. Obecnie zatrudniona jestem w Poradni Endokrynologicznej na Sterlinga, ponadto prowadzę specjalistyczny, prywatny gabinet endokrynologiczny. Pracuję również jako endokrynolog w przychodniach Grupy LUX MED. Zajmuję się leczeniem chorób tarczycy, przysadki, przytarczyc, nadnerczy, leczeniem otyłości, osteoporozy, hirsutyzmu ( nadmiernego owłosienia u kobiet), trądziku pochodzenia hormonalnego, hyperprolaktynemii, jak również diagnostyką zaburzeń miesiączkowania.
Przyjmuję również dzieci z zaburzeniami wzrastania, dojrzewania, z chorobami tarczycy, nadmiernym owłsieniem, otyłością oraz innymi zaburzeniami hormonalnymi. Jestem absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej.

Zwiń opis
2020-05-06T18:53:29+02:00
Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Adam Gesing

Endokrynologia

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Prof. UM dr hab. n. med. Adam Gesing

Profesor nadzwyczajny UM dr hab. n. med. Adam Gesing jest związany z endokrynologią od ponad 25 lat. Jako student, dwukrotnie – w roku akademickim 1991/92 oraz 1992/93 był stypendystą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (AM w Łodzi) ukończył z wyróżnieniem w roku 1993 z wynikiem końcowym bardzo dobrym, uzyskując Dyplom Lekarza. W roku 1999 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. Ponadto, w roku 1998 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 2012 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność endokrynologia).

Prof. Adam Gesing posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W roku 1994 został zatrudniony jako asystent, a od roku 2000 jako adiunkt w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi. Po reorganizacji Uczelni pracował na stanowisku adiunkta w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi). Następnie, w roku 2005 został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a w roku 2015 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Endokrynologii Onkologicznej UM w Łodzi. Ponadto, przez kilkanaście lat pracował w Poradni Endokrynologicznej/Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, wykonując także m.in. badania ultrasonograficzne i biopsję aspiracyjną cienkoigłową gruczołu tarczowego. Był także zatrudniony w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Prof. Adam Gesing posiada także duże doświadczenie w pracy naukowej. Jest pierwszym autorem lub współautorem ponad 100 prac i doniesień naukowych. W roku 2007 został stypendystą The Endocrine Society. Dwukrotnie, w latach 2008-2009 oraz w roku 2013 przebywał w USA, prowadząc badania naukowe z zakresu endokrynologii starzenia, będąc zatrudnionym na stanowisku Research Associate Professor w Division of Geriatric Research, Department of Internal Medicine, Southern Illinois University School of Medicine, Springfield w stanie Illinois. Pracował także naukowo w College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences, University of Central Florida, Orlando na Florydzie (USA). Za swoje osiągnięcia naukowe był uhonorowany Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia (2012) oraz Nagrodami Naukowymi Rektora AM w Łodzi (2000) oraz Rektora UM w Łodzi (2014). Jest członkiem kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Prof. Adam Gesing pełnił także kilka funkcji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, m.in. w latach 2002-2008 był Pełnomocnikiem Rektora UM ds. Indywidualnego Toku Studiów; był również członkiem Senatu UM (w latach 2003-2008) oraz Rady Wydziału Lekarskiego UM (z wyboru w latach 2006-2008 oraz ponownie od roku 2012). W roku 2012 został przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a od roku 2014 jest prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Endokrynologii im. Prof. dr hab. med. Tadeusza Pawlikowskiego.

Zwiń opis
2020-05-21T16:10:18+02:00
Dr n. med Renata Głoskowska-Koptas

Endokrynolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Renata Głoskowska-Koptas

Dr n. med. Renata Głoskowska-Koptas jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Związana jest z endokrynologią od czasu studiów – była studentką indywidualną w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. Po zakończeniu studiów kontynuowała pracę w tym ośrodku, wykonując badania ultrasonograficzne i biopsję aspiracyjną cienkoigłową gruczołu tarczowego, a także przez kilkanaście lat pracowała w Poradni Endokrynologicznej/Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi.
Dr n. med Renata Głoskowska-Koptas stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu kursach z zakresu endokrynologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych.

Zwiń opis
2020-05-08T11:21:47+02:00
Dr n. med. Włodzimierz Koptas

Chirurg, Endokrynolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Włodzimierz Koptas

Ukończyłem Akademię Medyczną w Łodzi w roku 1993. I-wszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zdałem pracując w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, II-gi w Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. L. Pasteura w Łodzi. Jednocześnie pracowałem w Poradni Endokrynologicznej w szpitalu im. S. Sterlinga. Staż do specjalizacji z endokrynologii odbywałem w Klinice Endokrynologii I-CZMP.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w 1996 roku za pracę pt.: “Zmiany morfologiczne w tarczycy po hemityreoidektomi i/lub szyjnej górnej ganglionektomii – model zwierzęcy” Od chwili powstania w 2002 roku do końca 2014 r pracowałem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM i jednocześnie nadal w Poradni Endokrynologicznej.

Aktualnie pełnie obowiązki Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W chwili obecnej zajmuję się głównie chirurgią endokrynologiczną (operacje tarczycy, przytarczyc i nadnerczy) oraz chirurgią kolorektalną i proktologią (w tym operacje laparoskopowe jelit).

Zwiń opis
2020-05-08T18:46:33+02:00
Dr n. med Paweł Nogal

Endokrynolog (dorośli i dzieci)

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr n. med. Paweł Nogal

Dr n. med. Paweł Nogal jest specjalistą endokrynologiem z wieloletnim doświadczeniem. Leczy zarówno dzieci jak i dorosłych.
W 1991 roku ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. W 2004 roku zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu endokrynologii. Następnie, w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Dr n. med. Paweł Nogal posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Przez 20 lat pracował w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. Ponadto w latach 2006-2011 był kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w ICZMP. Od 2011 roku pracuje w Poradni Endokrynologicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera, gdzie w latach 2011-2016 był zastępcą dyrektora do spraw medycznych.
Dr n. med. Paweł Nogal jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Zwiń opis
2020-06-02T18:34:03+02:00
Dr n. med. Antonina Sobieszczańska-Jabłońska

Ginekolog – Położnik, Endokrynolog

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr n. med. Antonina Sobieszczańska-Jabłońska

Dr n. med. Antonina Sobieszczańska – Jabłońska jest specjalistą z zakresu ginekologii i położnictwa oraz specjalistą endokrynologiem. Tytuł doktora nauk medycznych obroniła w 1998 roku na podstawie rozprawy: „Wpływ profilaktyki jodowej oraz lewoskrętnej tyroksyny na kliniczne i biochemiczne wskaźniki nadmiernej stymulacji tarczycy u kobiet ciężarnych i noworodków”. Dr n. med. Antonina Sobieszczańska – Jabłońska posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Przez wiele lat pracowała w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi oraz w Poradni Ginekologii Endokrynologicznej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi i Poradni Endokrynologicznej, Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów (Łódź ul Wierzbowa 38). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. Jest również autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach. Jest ekspertem się w zakresie diagnostyki oraz nowoczesnych metod terapii zaburzeń miesiączkowania i niepłodności, menopauzy, antykoncepcji hormonalnej, leczenia torbieli jajników, nadżerek, endometriozy i zespołu policystycznych jajników (PCOS). Zajmuje się prowadzeniem ciąży.

Zwiń opis
2020-05-08T18:47:21+02:00
Dr n. med Joanna Wiktorska

Endokrynolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Joanna Wiktorska

Specjalizacje: choroby tarczycy, choroby przytarczyc, choroby nadnerczy, choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, otyłość, osteporoza. Lekarz z powołaniem, niezmiennie od ponad 20 lat związana z endokrynologią.

Dr n. med Joanna Wiktorska z endokrynologią jest związana od ponad 20 lat. Od 1993 była studentką indywidualną w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną. W 2003 roku uzyskała, z wyróżnieniem, tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle specjalizowała się z zakresu chorób wewnętrznych uzyskując, z wynikiem bardzo dobrym, specjalizację w 2005 roku. Następnie w 2009 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu endokrynologii również z wynikiem bardzo dobrym.

Dr n. med Joanna Wiktorska posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Przez wiele lat pracowała jako jako adiunkt w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych i Klinice Diabetologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, oraz w Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto przez 16 lat pracowała w Poradni Endokrynologicznej, Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów (Łódź ul Wierzbowa 38). Dr n. med Joanna Wiktorska posiada bardzo dobrą umiejętność wykonywania badań USG tarczycy oraz biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian ogniskowych w tarczycy, które to badania wykonuje samodzielnie od 1998 roku. Ponadto w 2002 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu diagnostyki i leczenia osteoporozy i tytuł Specjalisty Densytometrii Klinicznej wydawany przez International Osteoporosis Foundation.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących endokrynologii i osteoporozy. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach (wykaz kursów dostępny na stronie www.joannawiktorska.pl). Ponadto jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu endokrynologii oraz Lekarzem Sądowym. W 2005 roku, jako wyraz uznania pacjentów dla jej pełnej zaangażowania pracy, otrzymała tytuł Lekarz Przyjacielem Kobiety.

Zwiń opis
2020-05-27T20:01:45+02:00
Dr hab n. med. Agnieszka Zmysłowska

Endokrynolog, diabetolog dziecięcy, genetyk kliniczny, pediatra, diabetolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska z diabetologią jest związana od 20 lat. Od 1995 była studentką indywidualną w II Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi. W 1998 roku ukończyła Akademię Medyczną z wynikiem ponad dobrym. W 2003 roku uzyskała, z wyróżnieniem, tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego w 2016 roku.

Równolegle specjalizowała się z zakresu pediatrii uzyskując, tytuł w 2005 roku. Następnie uzyskała tytuł specjalisty z zakresu diabetologii, diabetologii dziecięcej i endokrynologii.

Dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Przez wiele lat pracowała jako jako asystent w w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od 2008 roku jest adiunktem w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest również autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska jest bardzo lubiana przez małych pacjentów za jej uśmiech, ciepło i pełną zaangażowania pracę.

Zwiń opis

Endokrynolog Łódź poradnia

Endokrynologia

Endokrynologia – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie chorób gruczołów dokrewnych a także zaburzeń hormonalnych.
Najczęściej występujące choroby endokrynologiczne:

 • choroba Hashimoto
 • guzki tarczycy
 • choroba Gravesa– Basedowa
 • hiperprolaktynemia
 • akromegalia
 • choroba Addisona
 • cukrzyca
 • gruczolak przysadki
 • guzy jajnika
 • nadczynność, niedoczynność przytarczyc
 • rak nadnercza
 • zespół Cushinga
 • nadczynność, niedoczynność tarczycy

Typowe objawy zaburzeń o podłożu endokrynologicznym:

 • szybkie przybieranie na wadze lub utrata masy ciała
 • zaburzenia miesiączkowania
 • trudności z oddychaniem
 • odwodnienie
 • niskie ciśnienie krwi
 • choroby oczy, w tym „wyłupiaste” oczy
 • depresja, niepokój, chroniczne zmęczenie, brak koncentracji
 • zaburzenia snu
 • wymioty, biegunka

Typowe objawy choroby Gravesa – Basedowa:

 • powiększone, „wyłupiaste” oczy
 • wole tarczycowe
 • tachykardia
 • utrata masy ciała
 • biegunka
 • problemy z zasypianiem
 • zmiany nastroju, depresja, drażliwość

Typowe objawy choroby Hashimoto:

 • szybkie przybieranie na wadze
 • problemy z koncentracją
 • sucha skóra i włosy, wypadanie włosów
 • wole tarczycowe
 • nietolerancja zimna
 • osłabienie, chroniczne zmęczenie, senność
 • zwolnione bicie serca
 • nieregularne miesiączki
 • ból mięśni i stawów

Typowe objawy zespołu Cushinga:

 • częstomocz
 • nadciśnienie tętnicze
 • przebarwienia skóry, siniaki
 • osłabienie, zmęczenie
 • pionowe, czerwone lub różowe rozstępy
 • odwodnienie, uczucie pragnienia
 • hiperglikemia
 • otyłość, okrągła twarz
 • osteoporoza

Typowe objawy choroby Addisona:

 • zmęczenie, depresja
 • biegunka
 • brak apetytu
 • hipoglikemia
 • niskie ciśnienie krwi
 • spadek masy ciała
 • osłabienie
 • zaburzenia miesiączkowania

MelissaMed radzi:

MelissaMed radzi

Jeśli podejrzewasz u siebie schorzenie endokrynologiczne, koniecznie skontaktuj się z naszymi specjalistami!