2021-05-23T00:51:52+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastroenterolog

Dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca akademicki.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Gastroenterologii dla woj. łódzkiego.

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, autorka licznych publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy. Obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki i diagnostyką różnicową guzów trzustki. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi, prowadzi programy leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit. Uczestniczy w pracach Instytutu Nagrody Zaufania „Złoty Otis” jako członek Kapituły Nagrody oraz jako ekspert w interdyscyplinarnym projekcie Polska Sieć Amyloidozy. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.

2021-09-29T16:43:21+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastroenterolog
(konsultacja online wyłącznie dla Pacjentów,
którzy byli na konsultacji stacjonarnej)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Justyna Kotynia

2021-05-23T00:19:09+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastrolog

Lek. med. Julia Banasik

 
 
2021-05-23T00:17:53+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastrolog, Internista

Lek. med. Michał Stasiak

W 2008 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2015 r. złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Pod kierownictwem dr n. med. Marka Pazurka ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii. W dniu 09.07.2020 r. złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. Obszar zainteresowań w toku pracy zawodowej dotyczy chorób zapalnych trzustki (ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki) oraz raka tego narządu, jak również nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna) Poza pracą kliniczną zajmuje się również działalnością naukową, publikując w czasopismach naukowych (m.in. w Gastroenterologii Polskiej, Postępach Nauk Medycznych) Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

2020-11-19T20:05:10+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastrologia

Opłać wizytę online

Lek. med. Magdalena Barańska

W 2007 r. ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych odbywała pod kierownictwem p. prof. Anity Gąsiorowskiej w Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. W 2014 r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od lutego 2014r jest związana z Oddziałem Klinicznym Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gdzie pracuje na stanowisku starszego asystenta.
Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół diagnostyki i leczenia głównie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego – Crohna), jak również ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

2020-05-06T19:55:24+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrologia, Gastroenterologia

Opłać wizytę online

Dr n. med. Milena Padysz

Dr n. med. Milena Padysz ukończyła w 2010 roku Wydział Wojskowo-Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od początku swojej praktyki zawodowej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM. Od 2017 roku specjalista chorób wewnętrznych, rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii.

Od 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt: ” Ocena wybranych parametrów stanu zapalnego w korelacji z obrazem klinicznym choroby Leśniowskiego-Crohna”.

Podczas pracy w Klinice Gastroenterologii zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych jelit, choroby uchyłkowej jelita grubego, zaburzeń czynnościowych jelit, a także chorób przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego i trzustki.

W 2014 i 2015 roku ukończyła szkolenia w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. 

Prowadzi wykłady i zajęcia kliniczne ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Jest także jednym z opiekunów studenckiego koła naukowego przy Klinice Gastroenterologii.

Jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

2021-06-15T12:47:30+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica

Dr n. med. Ewa Walecka–Kapica należy do grona doświadczonych pracowników Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Akademię Medyczną w 1994 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na mikrokrążenie w błonie śluzowej żołądka oraz stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób z przewlekłym aktywnym zapaleniem błony śluzowej żołądka”.Jest specjalistą II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalistą gastroenterologiem.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM, gdzie pracuje od początku swojej pracy zawodowej. Swe zainteresowania zawodowe rozwija przede wszystkim w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), chorób czynnościowych przewodu pokarmowego a także chorób związanych z zakażeniem H. pylori. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach klinicznych, dotyczących między innymi terapii biologicznych w nieswoistych zapaleniach jelit a także nowoczesnych metod terapii zespołu jelita nadwrażliwego; licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat wykonuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej a także badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przez dwa lata prowadziła także z ramienia Kliniki Gastroenterologii poradnictwo drogą internetową dla pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Dodatkową, nie mniej ważną dziedziną zainteresowań jest dietetyka i żywienie kliniczne. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała na licznych szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych (m. in. w USA – w Johns Hopkins University of Baltimore). Ukończyła również międzynarodowy kurs SCOPE prowadzony przez Founding and European SCOPE, dotyczący roli przewodu pokarmowego w otyłości.
Jest autorką 58 publikacji oryginalnych, artykułów poglądowych i przeglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Ponadto jest promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kierunku Dietetyki.

2021-09-29T16:54:04+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Pediatra, Gastroenterolog, Gastroenterolog dziecięcy, Alergolog

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Dyplom lekarza uzyskała po studiach w Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracując w Uniwersytecie Medycznym uzyskała kolejno tytuł naukowy doktora, docenta i profesora.

Kierowała Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Pełniła również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska jest specjalistą chorób dzieci oraz posiada specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, gastrologii i alergologii.

W działalności klinicznej zajmuje się szczególnie leczeniem i poradami specjalistycznymi z zakresu niedoborów masy ciała, zaburzeń łaknienia i otyłości, bólów brzucha, refluksu żołądkowo-przełykowego, przewlekłej biegunki, zapaleń żołądka i jelit, zakażeń bakteryjnych, pierwotniakowych i grzybiczych przewodu pokarmowego, zaburzeń defekacji, zaparć, celiakii oraz nawracających infekcji, alergicznego nieżytu nosa, alergii i nietolerancji pokarmowej.

Alergologia Łódź poradnia

Gastrolog

Gastrologia – dział medycyny, zajmujący się leczeniem chorób układu pokarmowego, a w szczególności chorób żołądka, przełyku, wątroby, trzustki, jelit i dróg zółciowych.
Kiedy warto udać się do gastrologa?

W dzisiejszym pościechu coraz rzadziej dbamy o prawidłowe odżywianie, co niestety przekłada się na “popularność” gastrologów.
Kiedy tylko zauważymy u siebie niepokojące objawy gastryczne, nie warto czekać, lepiej jak najszybciej udać się do gastrologa. Nie zawsze muszą się z tym wiązać uciążliwe badania, czasem sam wywiad i dobrze dobrane leki są w stanie znacznie polepszyć nasz stan zdrowia.
Lepiej nie lekceważyć chorób układu pokarmowego

Zdarza się, że objawy, które początkowo wydają się niegroźnymi niestrawnościami, mogą być początkiem poważniejszego schorzenia np. nowotworów.
Dlatego lepiej nie bać się legend o nieprzyjemnych badaniach i badać się regularnie. Nie tylko poprawi to funkcjonowanie naszego układu pokarmowego, ale również podniesie nasz komfort życia, a czasem może nawet je uratować.