2024-01-21T10:14:35+01:00
Lek. med. Leokadia Łazorko-Szaler

Gastrolog

Zapisz się

Lek. med. Karolina Kuropatwa

Od wielu lat pracuje na Oddziale Chorób Wewnętrznych szpitala MSW w Łodzi jako specjalista chorób wewnętrznych. Od niedawna jest także specjalistą gastroenterologii, specjalizację zdobywałam w Klinice Gastroenterologii szpitala CSK w Warszawie.

2023-02-01T17:02:17+01:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Gastrolog
osoby dorosłe

Zapisz się

Dr n. med. Marta Mędrek-Socha

W 2009 roku ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od początku swojej praktyki zawodowej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Od 2017 roku jest specjalistą chorób wewnętrznych, a od 2022 specjalistą gastroenterologii.
Ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz obroniła rozprawę doktorską pt. “Ocena wybranych wykładników aterogenności u osób zakażonych Helicobacter pylori” w 2022 roku.
Podczas pracy w Klinice Gastroenterologii zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza chorób przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego i trzustki oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Ukończyła też studia podyplomowe z żywienia klinicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Ponadto brała udział w licznych szkoleniach w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej.
Od 2017 roku prowadzi wykłady i zajęcia kliniczne ze studentami dietetyki będąc asystentem w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jest autorem i współautorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.
Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych.

2023-03-17T08:27:27+01:00
Lek. med. Ilona Siuda

Choroby wewnętrzne, gastroenterologia

Zapisz się

Dr n. med. Małgorzata Woźniak

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła w 2013 roku. Już w okresie studiów była związana z Oddziałem Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im. N. Barlickiego uczestnicząc aktywnie w pracy Studenckiego Koła Naukowego. W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi. Tematem  jej pracy doktorskiej jest poszukiwanie przyczyn i diagnostyka różnicowa niedokrwistości u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Od 2015 roku jest związana z Oddziałem Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gdzie obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta. W 2020r. złożyła  Państwowy Egzamin Specjalistyczny uzyskując tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z gastroenterologii. Poza pracą kliniczną zajmuje się również działalnością naukową i badawczą. Pracuje jako koordynator i współbadacz badań klinicznych dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Od 2015 roku jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Zainteresowania zawodowe skupia się wokół diagnostyki i leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zespołu jelita drażliwego, chorób trzustki, choroby uchyłkowej, a także choroby refluksowej przełyku i choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.

2021-05-23T00:51:52+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastroenterolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca akademicki.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Gastroenterologii dla woj. łódzkiego.

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, autorka licznych publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy. Obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki i diagnostyką różnicową guzów trzustki. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi, prowadzi programy leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit. Uczestniczy w pracach Instytutu Nagrody Zaufania „Złoty Otis” jako członek Kapituły Nagrody oraz jako ekspert w interdyscyplinarnym projekcie Polska Sieć Amyloidozy. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.

2024-02-18T21:50:04+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastrolog

Zapisz się
Opłać wizytę online Opłać wizytę online
Umów e-wizytę
Czytaj więcej

Dr n. med. Grażyna Kulig

Jest specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych i gastroenterologii.

Od 7 lat pracuje w Centrum Leczenia Żywieniowego przy szpitalu im. M. Pirogowa w Łodzi, gdzie zajmuje się pacjentami z ostrą i przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego.

W ramach Poradni Gastroenterologicznej i Pracowni Endoskopowej przy szpitalu im Pirogowa w Łodzi wykonuje badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego.

Ma 18-letnie doświadczenie jako główny badacz i współbadacz w wielu badaniach klinicznych II, III i IV fazy we wskazaniach: zespół krótkiego jelita, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohn’a, gastropareza, obwodowa choroba naczyniowa.

Jest autorem wielu publikacji o tematyce gastroenterologicznej i żywieniowej.

Jest wieloletnim wykładowcą akademickim, m.in. prowadziła zajęcia m.in. ze studentami Wydziału Lekarskiego, studentami Dietetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie w ramach szkoleń z medycyny estetycznej w warszawskiej Ollie prowadzi kurs dla lekarzy z zakresu wlewów dożylnych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu, Europejskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego i Metabolizmu.

Zwiń opis
2023-12-28T17:23:35+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastrolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Umów e-wizytę

Lek. med. Magdalena Barańska

W 2007 r. ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych odbywała pod kierownictwem p. prof. Anity Gąsiorowskiej w Oddziale Gastroenterologicznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. W 2014 r. złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Od lutego 2014r jest związana z Oddziałem Klinicznym Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gdzie pracuje na stanowisku starszego asystenta.
Zainteresowania zawodowe skupiają się wokół diagnostyki i leczenia głównie nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego – Crohna), jak również ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.

2023-03-24T00:08:29+01:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrologia, Gastroenterologia

Zapisz się
Opłać wizytę online
Umów e-wizytę
Czytaj więcej

Dr n. med. Milena Padysz

Dr n. med. Milena Padysz ukończyła w 2010 roku Wydział Wojskowo-Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od początku swojej praktyki zawodowej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM. Od 2017 roku specjalista chorób wewnętrznych, rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii.

Od 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt: ” Ocena wybranych parametrów stanu zapalnego w korelacji z obrazem klinicznym choroby Leśniowskiego-Crohna”.

Podczas pracy w Klinice Gastroenterologii zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych jelit, choroby uchyłkowej jelita grubego, zaburzeń czynnościowych jelit, a także chorób przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego i trzustki.

W 2014 i 2015 roku ukończyła szkolenia w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. 

Prowadzi wykłady i zajęcia kliniczne ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Jest także jednym z opiekunów studenckiego koła naukowego przy Klinice Gastroenterologii.

Jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

Zwiń opis
2023-03-10T22:05:29+01:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica

Dr n. med. Ewa Walecka–Kapica należy do grona doświadczonych pracowników Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Akademię Medyczną w 1994 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na mikrokrążenie w błonie śluzowej żołądka oraz stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób z przewlekłym aktywnym zapaleniem błony śluzowej żołądka”.Jest specjalistą II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalistą gastroenterologiem.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM, gdzie pracuje od początku swojej pracy zawodowej. Swe zainteresowania zawodowe rozwija przede wszystkim w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), chorób czynnościowych przewodu pokarmowego a także chorób związanych z zakażeniem H. pylori. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach klinicznych, dotyczących między innymi terapii biologicznych w nieswoistych zapaleniach jelit a także nowoczesnych metod terapii zespołu jelita nadwrażliwego; licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat wykonuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej a także badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przez dwa lata prowadziła także z ramienia Kliniki Gastroenterologii poradnictwo drogą internetową dla pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Dodatkową, nie mniej ważną dziedziną zainteresowań jest dietetyka i żywienie kliniczne. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała na licznych szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych (m. in. w USA – w Johns Hopkins University of Baltimore). Ukończyła również międzynarodowy kurs SCOPE prowadzony przez Founding and European SCOPE, dotyczący roli przewodu pokarmowego w otyłości.
Jest autorką 58 publikacji oryginalnych, artykułów poglądowych i przeglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Ponadto jest promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kierunku Dietetyki.

Zwiń opis
2021-09-29T16:54:04+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Pediatra, Gastroenterolog, Gastroenterolog dziecięcy, Alergolog

Zapisz się
Czytaj więcej

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Dyplom lekarza uzyskała po studiach w Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracując w Uniwersytecie Medycznym uzyskała kolejno tytuł naukowy doktora, docenta i profesora.

Kierowała Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Pełniła również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska jest specjalistą chorób dzieci oraz posiada specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, gastrologii i alergologii.

W działalności klinicznej zajmuje się szczególnie leczeniem i poradami specjalistycznymi z zakresu niedoborów masy ciała, zaburzeń łaknienia i otyłości, bólów brzucha, refluksu żołądkowo-przełykowego, przewlekłej biegunki, zapaleń żołądka i jelit, zakażeń bakteryjnych, pierwotniakowych i grzybiczych przewodu pokarmowego, zaburzeń defekacji, zaparć, celiakii oraz nawracających infekcji, alergicznego nieżytu nosa, alergii i nietolerancji pokarmowej.

Zwiń opis

Alergologia Łódź poradnia

Gastrolog

Gastrologia – dział medycyny, zajmujący się leczeniem chorób układu pokarmowego, a w szczególności chorób żołądka, przełyku, wątroby, trzustki, jelit i dróg zółciowych.
Kiedy warto udać się do gastrologa?

W dzisiejszym pościechu coraz rzadziej dbamy o prawidłowe odżywianie, co niestety przekłada się na “popularność” gastrologów.
Kiedy tylko zauważymy u siebie niepokojące objawy gastryczne, nie warto czekać, lepiej jak najszybciej udać się do gastrologa. Nie zawsze muszą się z tym wiązać uciążliwe badania, czasem sam wywiad i dobrze dobrane leki są w stanie znacznie polepszyć nasz stan zdrowia.
Lepiej nie lekceważyć chorób układu pokarmowego

Zdarza się, że objawy, które początkowo wydają się niegroźnymi niestrawnościami, mogą być początkiem poważniejszego schorzenia np. nowotworów.
Dlatego lepiej nie bać się legend o nieprzyjemnych badaniach i badać się regularnie. Nie tylko poprawi to funkcjonowanie naszego układu pokarmowego, ale również podniesie nasz komfort życia, a czasem może nawet je uratować.