2018-09-28T16:30:30+02:00
mgr inż. Ewa Góra

Genetyk, Specjalista medycyny naturalnej

Zapisz się

Dr n. med. Aleksandra Binka-Kowalska

Jest lekarzem medycyny zachodniej (genetykiem klinicznym), terapeutą Medycyny Chińskiej (akupunkturzystką) oraz trenerem Karuny (psychologii kontemplatywnej).

W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Następnie rozpoczęła studia doktoranckie w Zakładzie Genetyki Medycznej. W wieku 29 lat uzyskała tytuł doktora nauk medycznych a następnie została specjalistą genetyki klinicznej. W latach 2004-2016 pracowała w Poradni Genetycznej NZOZ Genos.
Obecnie udziela konsultacji genetycznych w Centrum Ginekologii i Położnictwa – zarówno prywatnych jak i w ramach programu badań prenatalnych.
Od kilku lat zajmuje się również akupunkturą. Ukończyła Kurs Podstawowy Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (TCM) w Śląskiej Akademii Akupunktury Compleo. Cały czas się dalej kształci się – po zakończeniu kursu podstawowego TCM uczestniczyła w ponad dwudziestu kursach dodatkowych. Współpracowała jako akupunkturzystka z Kliniką Leczenia Niepłodności Novum w Warszawie. Jeste wykładowcą w Międzynarodowej Szkole Akupunktury Klasycznej Acuart. 

W 2017 roku po ukończeniu trzyletniego kursu została trenerem Karuny – psychologii kontemplatywnej.Genetyk kliniczny

Genetyka kliniczna to specjalizacja lekarska zajmująca się diagnostyką prenatalną, poradnictwem genetycznym i diagnostyką chorób genetycznych lub wrodzonych wad rozwojowych człowieka, powstałych na skutek zaburzeń funkcjonalnych bądź strukturalnych materiału genetycznego rodziców i (lub) dziecka.

Lekarz genetyk ma za zadanie:

  • Ustalenie czy dana choroba jest dziedziczna
  • Ustalenie jaki jest mechanizm dziedziczenia choroby
  • Określenie matematycznego prawdopodobieństwa wystąpienia choroby u kolejnego potomstwa, w zależności od tego czy choroba wystąpiła u rodzica bądź rodzeństwa osoby ze zdiagnozowaną chorobą dziedziczną
  • Zidentyfikowanie członków rodziny osoby chorej, u których może wystąpić choroba dziedziczna, na podstawie analizy mechanizmu dziedziczenia
  • Poinformowanie rodziny co do profilaktyki i sposobu leczenia choroby dziedzicznej oraz objęcie rodziny procesem poradnictwa genetycznego
  • Wdrożenie leczenia specjalistycznego choroby dziedzicznej.
  • Współpracowanie z rodzicami i lekarzem ginekologiem w procesie diagnostyki prenatalnej