2022-10-02T12:06:39+02:00
Dr n. med Krzysztof Zaleski

Geriatra

Lek. med. Marcin Giejło

Konsultuję internistycznie dorosłych pacjentów w każdym wieku, specjalizuję się w tzw. trudnych diagnostycznie przypadkach.

2022-06-27T13:33:03+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Geriatria

Opłać wizytę online

Lek. med. Łukasz Kroc

Jest lekarzem specjalistą z chorób wewnętrznych na Oddziale Geriatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi . Jednocześnie pracuje jako asystent i doktoryzuje się w Klinice Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu kursach krajowych i zagranicznych, m.in. spędził rok studiując  na Universidad Miguel Hernández de Elche w Hiszpanii.

W praktyce klinicznej kładzie nacisk na holistyczne podejście do zdrowia i choroby – stara się  zapewnić swoim pacjentom zarówno długie życie, jak i dobrą jego jakość.

Lekarz specjalista z chorób wewnętrznych, w trakcie doktoratu z dziedziny Geriatrii

2020-05-08T11:37:51+02:00

Dr n. med. Monika Rynkowska-Kidawa

Doktor nauk medycznych Monika Rynkowska-Kidawa ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku.
Po ukończeniu studiów i odbyciu stażu podyplomowego podjęła pracę w Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. dr. Karola Jonschera początkowo jako asystent następnie jako zastępca Ordynatora.

Obenie pełni funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych i Geriatrii w MCM im. dr. K. Jonschera.
W 2001 uzyskała I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych.

W roku 2009 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskała tytuł specjalisty geriatrii.
Celem pogłębiania wiedzy uczestniczy w licznych szkoleniach ,zjazdach i kursach. Posiada umiejętność wykonywania badań USG jamy brzusznej potwierdzoną certyfikatem Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii.

W swojej pracy doktorskiej zajęła się problemem nadciśnienia tętniczego u osób starszych.
Jest osobą energiczną i zdecydowaną. W sposób bardzo empatyczny podchodzi do pacjentów, szczególnie w wieku podeszłym. Posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozwiązywanie problemów medycznych związanych ze starością.
Jest członkiem Towarzystwa Internistów Polskich i Polskiego Towarzystwa Geriatrycznego.