2020-06-04T16:54:44+02:00
dr n. med. Agnieszki Janus

Hematolog
(przyjmuje tylko dorosłych)

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Agnieszka Janus

Dr n.med. Agnieszka Janus z hematologią związana jest od ponad 10 lat. Od 2001 roku była studentką indywidualną w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł lekarza medycyny uzyskała w 2002 roku. W tym samym roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz studia doktoranckie w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W październiku 2007 roku, po obronie pracy doktorskiej na temat : „Wpływ inhibitorów kinazy mTOR na komórki białaczkowe” uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Dwa lata później uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2014 – tytuł specjalisty hematologa.

W roku 2001 studiowała na wydziale lekarskim w Niemczech, w Justus Liebig Universitat, Giessen.

W ramach Europejskiego Programu Wymiany Socrates/Erasmus.

W latach 2010-2012 była stypendystką Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego. Pracowała w Universita Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie, gdzie zajmowała się projektem badawczym oceniającym rolę receptora B w historii naturalnej przewlekłej białaczki limfocytowej. Równocześnie kontynuowała pracę kliniczną we włoskiej poradni hematologicznej, w Ambulatorio Unita Linfomi.

Posiada biegłą znajomość języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz bierną znajomość języka francuskiego i rosyjskiego.

Ma rozległe doświadczenie kliniczne i naukowe. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii WSS im. Kopernika w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w konferencjach naukowych polskich i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego.

Zwiń opis
2019-10-05T22:36:34+02:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Hematolog, Onkolog dziecięcy, Pediatra
(dzieci w każdym wieku)

Zapisz się

Dr n. med. Olga Wegner

2020-05-27T21:29:10+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Choroby wewnętrzne, hematologia
(choroby układu krzepnięcia)

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Michał Witkowski

Dr n. med. Michał Witkowski jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z hematologii.  W 2010 roku ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Początkowo pracował w Klinice Kardiologii Szpitala im. WAM, gdzie ukończył szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz obronił pracę doktorską z zakresu migotania przedsionków. Od kilku lat pracuje w Klinice Hematologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej. Do jego zainteresowań naukowych należą choroby układu krzepnięcia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Choroby:

– skazy krwiotoczne i osoczowe

– małopłytkowość

– diagnostyka trombofilii

– diagnostyka wydłużonego APTT i PT

– niedokrwistość z niedoboru żelaza

– niedokrwistość z niedoboru wit. B12

Zwiń opis

Hematologia

Hematologia – dziedzina medycyny zajmująca się chorobami krwi i układu krwiotwórczego.
Najczęstsze choroby hematologiczne:

 • niedokrwistość z niedoboru żelaza
 • niedokrwistość z niedoboru wit. B12
 • zespoły mielodysplastyczne
 • ostre białaczki – szpikowe i limfoblastyczne
 • przewlekłe białaczki – szpikowe i limfatyczne
 • czerwienica prawdziwa
 • nadpłytkowość samoistna
 • szpiczak plazmocytowy
 • chłoniaki złośliwe ( w tym najczęściej: chłoniak Hodgkina, chłoniak rozlany z dużych limfocytów B)
 • skazy krwotoczne: małopłytkowe i osoczowe

Typowe objawy chorób hematologicznych:

 • objawy ogólne: utrata masy ciała, stany podgorączkowe/gorączkowe, nocne poty
 • objawy niedokrwistości: osłabienie, ograniczona tolerancja wysiłku, senność, bóle głowy, duszność, uczucie szybkiego bicia serca, ból w klatce piersiowej, omdlenia/zasłabnięcia
 • objawy nadkrwistości: zawroty i bóle głowy, zaburzenia widzenia, świąd skóry po kąpieli, zaczerwienienie i bolesność dłoni i stóp, incydenty zakrzepowo-zatorowe
 • objawy neutropenii: nawracające infekcje bakteryjne, często antybiotykooporne (zapalenia płuc, anginy), nawrotowa opryszczka błon śluzowych, półpasiec, owrzodzenia w jamie ustnej – afty, nadżerki, infekcje grzybicze
 • objawy małopłytkowości: zwiększona skłonność do siniaczenia, wybroczyny i sińce na skórze, krwawienia z nosa, z dziąseł, z dróg moczowych, przedłużone i obfite krwawienia miesięczne
 • objawy skaz osoczowych: wylewy krwi do mięśni i stawów, późne krwawienia pourazowe, krwawienia po usunięciu zęba: późne, obfite, trwające do kilkunastu dni
 • powiększające się węzły chłonne, zwłaszcza: asymetrycznie, pakietujące, twarde, niebolesne
 • bóle kostne, złamania patologiczne kończyn górnych/dolnych, kręgosłupa, żeber, mostka, miednicy