2020-05-06T18:41:43+02:00
Dr n. med Anna Kopff

Kardiolog, holter EKG i ciśnieniowy

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Andrzej Bissinger

Posiadana Europejska Akredytacja w zakresie Wszczepialnych Stymulatorów Serca oraz Kardiowerterów-Defibrylatorów.

Zwiń opis
2020-05-08T11:37:33+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Michał Kidawa prof. UM

Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kidawa ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku z drugą lokatą otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Już w trakcie studiów wykazywał zainteresowanie kardiologią, czego wyrazem był praca w studenckim kole naukowym w Klinice Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych.
W 1996 roku rozpoczął studia doktoranckie, a od 2001 roku został zatrudniony w Klinice Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt gdzie pracował do marca 2011. W marcu 2011 został zatrudniony na stanowisku Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej. Od 01.11.2014 do chwili obecnej jest Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM w Łodzi.
Ponadto jest członkiem Rady Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi.
W 2001 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. W roku 2008 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskał tytuł specjalisty kardiologa.
Ponadto, w roku 1998 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 2011 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność kardiologia).
Od początku swojej pracy zawodowej wykazywał zainteresowanie kardiologią interwencyjną, a także echokardiografią. Od 1998 r jest samodzielnym operatorem i wykonuje badania IVUS (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa) i FFR (pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej) oraz zabiegi koronarografii, a także koronaroplastyki, u chorych leczonych w trybie planowym, a także u pacjentów z zawałem serca. Ponadto wykonuje zabiegi udrożnienia przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych, zabiegi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), a także zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO), przegrody międzykomorowej (VSD) i zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA). Posiada certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych.
W roku 1993 roku odbył 3 miesięczny staż w USA, w szpitalu Jackson’s Memorial Hospital, a w roku 1995 – 3 miesięczny staż w University of Cambridge.
W 2002 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za wybitna rozprawę na tytuł doktora n. medycznych.
Z początkiem maja 2003 roku rozpoczął roczne stypendium naukowe w Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii i Kardiochirurgii Szpitala Pitie Salpetrie. w Paryżu, gdzie uczestniczył w europejskim programie badań chorób układu sercowo-naczyniowego – EUROGRNE.
Ponadto dr hab. n. med. Michał Kidawa jest członkiem: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznegp, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 2015 jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W roku 2012 otrzymał tytuł “Fellow of the European Society of Cardiology”

Zwiń opis
2019-09-18T18:05:06+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr n. med. Anna Kopff

Dr n. med. Anna Kopff z kardiologią jest związana od około 20 lat. Już w czasie studiów, zainteresowana tą dziedziną, zaczęła zdobywać umiejętności w zakresie echokardiografii.
W 1997 roku ukończyła z wynikiem ponad dobrym Akademię Medyczną. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle specjalizowała się z zakresu chorób wewnętrznych uzyskując w 2005r. tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, następnie w 2008 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu kardiologii.
Celem poszerzenia wiedzy z zakresu echokardiografii odbyła także w 2001r. miesięczny staż w Institute of Clinical Physiology, CNR w Pizie (Włochy).

Dr n. med Anna Kopff posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Zdobywała je m.in. w Szpitalu im. Kopernika w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Szpitalu im. Biegańskiego; obecnie współpracuje (pełniąc dyżury jako kardiolog interwencyjny) m.in. z Pracownią Hemodynamiki Szpitala MSWiA w Łodzi oraz Pracownią Aniografii i Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Uniwersyteckim Szpitalu i Centrum Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD) a także z Pracowniami Hemodynamiki w Zgierzu i Łęczycy.
Dr n. med Anna Kopff posiada duże doświadczenie i umiejętności z zakresu kardiologii inwazyjnej (legitymuje się Certyfikatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) czyli wykonywania zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej, dających możliwość najnowocześniejszego i najskuteczniejszego leczenia różnych postaci choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, w tym zawałów mięśnia sercowego. Stanowi to znakomite podstawy do właściwej, wyważonej kwalifikacji do powyższych zabiegów. W wyborze właściwego postępowania i leczenia (choroby niedokrwiennej serca oraz innych chorób układu krążenia, np. niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, wady zastawkowe) posługuje się diagnostyką nieinwazyjną jak echokardiografia, próby wysiłkowe, monitorowanie EKG metodą Holtera czy Holter ciśnieniowy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.

Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących kardiologii i echokardiografii (uczestniczyła w przygotowaniu polskiej edycji Feigenbaum’s Echocardiography (2006) i The Echo Manual (2008).
Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

2020-05-06T19:14:36+02:00
Dr n. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska

Diabetolog, Internista, Kardiologia

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska

Dr n. med. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska jest lekarzem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, specjalistą chorób wewnętrznych,diabetologii i kardiologii.

W 1991 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Przez kilkanaście lat pracowała w oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Madurowicza, a przez 2 lata sprawowała funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Sonnenberga. Od 2004 r pracuje w Klinice Kardiologii Szpitala im. WAM.

W 2006 r obroniła pracę doktorską z zakresu kardiodiabetologii „Wartość prognostyczna zaburzeń metabolizmu glukozy w ocenie przebiegu ostrego zespołu wieńcowego”, z wynikiem bardzo dobrym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Doktor jest bardzo empatyczna i stara się zawsze zajmować pacjentem w sposób holistyczny. Z tego powodu ukończyła czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Pisze aktualnie książkę o wpływie emocji na ciało.

Prywatnie jest mamą dorosłych syna i córki.

Zwiń opis
2020-05-06T19:58:19+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.

Zwiń opis
2019-09-18T18:05:45+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr n. med. Wojciech Religa

Dr n. med. Wojciech Religa to doświadczony specjalista kardiolog z wieloletnim stażem.
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1988 roku, w 1995 roku uzyskał specjalizację Iº, a w 1996 IIº z chorób wewnętrznych. Natomiast w 1995 roku obronił pracę doktorską, za którą uzyskał nagrodę I stopnia przyznaną przez Łódzki Oddział PTK w 1996 r. W 1998 został asystentem w I Klinice Chorób Wewnętrznych IMW Akademii Medycznej w Łodzi, a w 2000 roku adiunktem w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii. Od 2005 roku do chwili obecnej jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki w ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42.

Do jego zainteresowań naukowych należą: interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, inwazyjne leczenie wstrząsu kardiogennego, interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia.

Od wielu lat rutynowo przeprowadza zabiegi kardiologii interwencyjnej u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą niedokrwienną serca i w świeżym zawale serca, koronaroplastykę, implantację stentów, kontrapulsację wewnątrzaortalną oraz zabiegi interwencyjne u chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia: implantację i programowanie sztucznych rozruszników serca, w tym jedno i dwujamowych układów stymulujących, urządzeń do resynchronizacji serca i wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów. Opanował wszystkie aktualne techniki stosowane podczas PCI w tym: wykonywanie zabiegów z dostępów udowych, z tętnicy ramiennej, z tętnic promieniowych (obustronnie), zastosowanie stentów powlekanych lekami zapobiegającymi zjawisku restenozy, zastosowanie podczas PCI technik poszerzania wymagających dwóch cewników angioplastycznych, wykonywanie zabiegów PCI u pacjentów w stanie wstrząsu kardiogennego ze wspomaganiem hemodynamicznym za pomocą pompy do wewnątrzaortalnej kontrapulsacji, u pacjentów ze stymulacją endokawitarną oraz sztucznie wentylowanych.
Opublikował wiele prac w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w sympozjach i konferencjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.

2019-09-18T18:04:14+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Ewa Trzos

Dr hab. n. med. Ewa Trzos jest specjalistą kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych.

Posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Zdobywała je pracując w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Szpitalu im. Biegańskiego. Przez wiele lat kierowała tam Odcinkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Jednak szczególnym jej zainteresowaniem są zaburzenia rytmu serca. Temu zagadnieniu poświęciła swą pracę habilitacyjną pt: „Mikrowoltowa naprzemienność załamka T oraz inne wskaźniki elektrokardiograficzne w ocenie ryzyka nagłych zdarzeń sercowych u chorych z niewydolnością serca”

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology)

Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących kardiologii. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Dr hab. n. med. Ewa Trzos ma holistyczne podejście do pacjenta, jest wyjątkowo dociekliwa, skrupulatna i nie bagatelizuje żadnych objawów zgłaszanych przez chorego.

Kardiologia

Kardiologia – dział medycyny zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem wad i chorób układu sercowo – naczyniowego.
Badania kardiologiczne obejmują:

 • diagnostyka chorób nabytych i wrodzonych układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego
 • echokardiografię (badanie serca za pomocą ultradźwięków)
 • zapobiegawcze cewnikowanie serca
 • kompleksowa opieka medyczna, wsparcie i prowadzenie pacjentów podczas rehabilitacji

Najczęściej występujące schorzenia kardiologiczne:

 • miażdżyca
 • choroba niedokrwienna serca
 • wady serca
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia
 • nowotwór serce
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie płucne
 • choroby aorty i naczyń obwodowych
 • choroby żył obwodowych
 • zakrzepica żył głębokich
 • choroby osierdzia
 • niewydolność serca
 • tętniak

Typowe objawy schorzeń o podłożu kardiologicznym:

 • bóle i kołatania serca
 • obrzęki
 • duszności
 • sinica
 • ból i zawroty głowy
 • omdlenia
 • przesięki do jam ciała

Wczesna profilaktyka może uchronić przed powstaniem schorzeń kardiologicznych. Istotne jest, by:

 • zadbać o odpowiednią kondycję organizmu, nie stronić od aktywności fizycznej
 • zdrowo się odżywiać, unikać jedzenia ciężkostrawnego, tłustego, mocno przetworzonego, żywności typu fast food
 • zaniechać palenia papierosów
 • pamiętać o badaniach okresowych, w szczególności: pomiarze ciśnienia krwi, pomiarze masy ciała, wykonywaniem podstawowych badań z krwi, pomiarze glikemii, ultrasonograficznej ocenie grubości ścian tętnic szyjnych.