2022-06-30T14:57:52+02:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Kardiologia

Zapisz się
Opłać wizytę online

Dr n. med. Magdalena Rau

Jest lekarzem, klinicystą z przeszło 20-letnim stażem pracy. Skończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi (obecnie Uniwersytet Medyczny). Zaraz po studiach pracowała w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii (w Szpitalu Jonschera, a następnie w Szpitalu Biegańskiego). W klinice zrobiła specjalizację i obroniła doktorat w dziedzinie kardiologii.

Po 10 latach pracy przeniosła się do Szpitala Madurowicza kontynuując swoje zainteresowania w Oddziale Kardiologii, gdzie opiekowała się pacjentami będącymi w
bezpośrednim zagrożeniu życia (zawał mięśnia sercowego, obrzęk płuc, zaburzenia rytmu).

Obecnie pracuje w Poradni Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im.WAM, Centralny Szpital Weteranów.

Od początku swojej przygody z kardiologią interesuje się w szczególności elektrofizjologią ( tzn. EKG, próbami wysiłkowymi, holterami EKG i holterami ciśnieniowymi). Jest na bieżąco w najnowszym piśmiennictwie kardiologicznym, a także od wielu lat bierze czynny udział w szkoleniach, kongresach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne.

2021-06-10T15:26:41+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Kardiolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Lek. med. Elżbieta Weber

W 1997 r. ukończyła studia na wydziale lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi.
Następnie ukończyła dwie specjalizacje medyczne: z zakresu kardiologii oraz chorób wewnętrznych.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie kliniczne.
Od 1997 r. jest związana z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. M. Kopernika w Łodzi.
Równolegle zdobywała wieloletnie doświadczenie pracując w Poradni Kardiologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 3 w Łodzi (przy ul. Sterlinga).
Duże doświadczenie internistyczne umożliwia jej interdyscyplinarne podejście do leczenia chorób układu krążenia.
Specjalizuje się w leczeniu: nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, niewydolność serca, wad zastawkowych, zaburzenia rytmu serca, stany po interwencjach i operacjach kardiologicznych (sztuczne zastawki, stany po ostentowaniu łożyska wieńcowego, stany po by passach). Z racji dużego doświadczenia, zajmuje się kompleksowo leczeniem chorób układu krążenia oraz profilaktyką schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
Wykonywanie zawodu lekarza i pomoc drugiemu człowiekowi jest jej pasją. Wiedząc jak odpowiedzialnym jest to zadanie, stale poszerza swoja wiedzę poprzez regularne uczestnictwo w zjazdach i konferencjach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Kardiologiczne (PTK), w tym sekcję SENiT PTK (Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardologicznego) oraz Towarzystwa Internistów Polskich.

Zwiń opis
2021-12-06T15:58:50+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Kardiolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Umów e-wizytę

Lek. med. Marta Pyziak – Stępień

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2008-2017 związana byłam z Kliniką Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Obecnie od 2018r. pracuje w Klinice Kardiologii i Wad Wrodzonych Dorosłych, gdzie rozwija swoją pasję zawodową, jaką jest echokardiografia. Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu sercowo-naczyniowego dorosłych, w tym m.in.: niewydolności serca, zaburzeń rytmu serca, choroby niedokrwiennej serca, nadciśnienia tętniczego oraz wad serca.

2023-03-15T12:52:22+01:00
Dr n. med Anna Kopff

Kardiolog, holter EKG i ciśnieniowy

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr n. med. Andrzej Bissinger

Dr n.med. Andrzej Bissinger to specjalista w zakresie kardiologii i chorób wewnętrznych. Pracuje w Klinice Kardiologii i Zaburzeń Rytmu Serca UM w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi. Bierze udział w licznych badaniach naukowych klinicznych. Jest Członkiem Rady Naukowej „W Dobrym Rytmie” oraz Komitetów Naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych. Jest wykładowcą na licznych konferencjach i kursach głównie związanych z elektrokardiografią, zaburzeniami rytmu serca, wszczepianymi kardiowerterami i stymulatorami serca. Autor i współautor licznych prac oryginalnych i poglądowych opublikowanych w kraju i zagranicą

Dr n.med. Andrzej Bissinger zajmuje się: diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, szczególnie zaburzeń rytmu serca. Posiadana Europejska Akredytacja w zakresie Wszczepialnych Stymulatorów Serca oraz Kardiowerterów-Defibrylatorów.

Zwiń opis
2020-05-08T11:37:33+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Michał Kidawa prof. UM

Doktor habilitowany nauk medycznych Michał Kidawa ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1996 roku z drugą lokatą otrzymując dyplom z wyróżnieniem.
Już w trakcie studiów wykazywał zainteresowanie kardiologią, czego wyrazem był praca w studenckim kole naukowym w Klinice Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych.
W 1996 roku rozpoczął studia doktoranckie, a od 2001 roku został zatrudniony w Klinice Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, najpierw jako asystent, a następnie jako adiunkt gdzie pracował do marca 2011. W marcu 2011 został zatrudniony na stanowisku Kierownika Pracowni Hemodynamiki w Zakładzie Kardiologii Inwazyjnej. Od 01.11.2014 do chwili obecnej jest Kierownikiem Pracowni Hemodynamiki i Angiokardiografii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zlokalizowanego w Centrum Kliniczno-Dydaktycznym UM w Łodzi.
Ponadto jest członkiem Rady Katedry Kardiologii i Kardiochirurgii UM w Łodzi.
W 2001 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. W roku 2008 po zdaniu egzaminu państwowego uzyskał tytuł specjalisty kardiologa.
Ponadto, w roku 1998 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 2011 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność kardiologia).
Od początku swojej pracy zawodowej wykazywał zainteresowanie kardiologią interwencyjną, a także echokardiografią. Od 1998 r jest samodzielnym operatorem i wykonuje badania IVUS (ultrasonografia wewnątrznaczyniowa) i FFR (pomiar cząstkowej rezerwy wieńcowej) oraz zabiegi koronarografii, a także koronaroplastyki, u chorych leczonych w trybie planowym, a także u pacjentów z zawałem serca. Ponadto wykonuje zabiegi udrożnienia przewlekle zamkniętych naczyń wieńcowych, zabiegi przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI), a także zabiegi przezskórnego zamknięcia ubytków przegrody międzyprzedsionkowej (ASD, PFO), przegrody międzykomorowej (VSD) i zamknięcia przetrwałego przewodu tętniczego (PDA). Posiada certyfikat Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych.
W roku 1993 roku odbył 3 miesięczny staż w USA, w szpitalu Jackson’s Memorial Hospital, a w roku 1995 – 3 miesięczny staż w University of Cambridge.
W 2002 roku otrzymał nagrodę Ministra Zdrowia za wybitna rozprawę na tytuł doktora n. medycznych.
Z początkiem maja 2003 roku rozpoczął roczne stypendium naukowe w Klinice Kardiologii Instytutu Kardiologii i Kardiochirurgii Szpitala Pitie Salpetrie. w Paryżu, gdzie uczestniczył w europejskim programie badań chorób układu sercowo-naczyniowego – EUROGRNE.
Ponadto dr hab. n. med. Michał Kidawa jest członkiem: Towarzystwa Internistów Polskich, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznegp, Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a od 2015 jest członkiem zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W roku 2012 otrzymał tytuł “Fellow of the European Society of Cardiology”

Zwiń opis
2020-10-26T14:47:10+01:00
Dr n. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska

Diabetolog, Internista, Kardiologia

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr n. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska

Dr n. med. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska jest lekarzem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, specjalistą chorób wewnętrznych,diabetologii i kardiologii.

W 1991 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Przez kilkanaście lat pracowała w oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Madurowicza, a przez 2 lata sprawowała funkcję Zastępcy Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala im. Sonnenberga. Od 2004 r pracuje w Klinice Kardiologii Szpitala im. WAM.

W 2006 r obroniła pracę doktorską z zakresu kardiodiabetologii „Wartość prognostyczna zaburzeń metabolizmu glukozy w ocenie przebiegu ostrego zespołu wieńcowego”, z wynikiem bardzo dobrym.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego i Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Doktor jest bardzo empatyczna i stara się zawsze zajmować pacjentem w sposób holistyczny. Z tego powodu ukończyła czteroletnie studia podyplomowe z zakresu psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim.

Pisze aktualnie książkę o wpływie emocji na ciało.

Prywatnie jest mamą dorosłych syna i córki.

Zwiń opis
2021-09-29T16:53:47+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.

Zwiń opis
2023-03-15T13:10:44+01:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Zapisz się

Dr n. med. Wojciech Religa

Dr n. med. Wojciech Religa to doświadczony specjalista kardiolog z wieloletnim stażem.
Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi ukończył w 1988 roku, w 1995 roku uzyskał specjalizację Iº, a w 1996 IIº z chorób wewnętrznych. Natomiast w 1995 roku obronił pracę doktorską, za którą uzyskał nagrodę I stopnia przyznaną przez Łódzki Oddział PTK w 1996 r. W 1998 został asystentem w I Klinice Chorób Wewnętrznych IMW Akademii Medycznej w Łodzi, a w 2000 roku adiunktem w II Katedrze i Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W tym samym roku uzyskał specjalizację z kardiologii. Od 2005 roku do chwili obecnej jest kierownikiem Samodzielnej Pracowni Hemodynamiki w ZOZ MSWiA w Łodzi, ul. Północna 42.

Do jego zainteresowań naukowych należą: interwencyjne leczenie ostrych zespołów wieńcowych, inwazyjne leczenie wstrząsu kardiogennego, interwencyjne leczenie zaburzeń rytmu i przewodzenia.

Od wielu lat rutynowo przeprowadza zabiegi kardiologii interwencyjnej u chorych ze stabilną i niestabilną chorobą niedokrwienną serca i w świeżym zawale serca, koronaroplastykę, implantację stentów, kontrapulsację wewnątrzaortalną oraz zabiegi interwencyjne u chorych z zaburzeniami rytmu i przewodzenia: implantację i programowanie sztucznych rozruszników serca, w tym jedno i dwujamowych układów stymulujących, urządzeń do resynchronizacji serca i wszczepialnych kardiowerterów defibrylatorów. Opanował wszystkie aktualne techniki stosowane podczas PCI w tym: wykonywanie zabiegów z dostępów udowych, z tętnicy ramiennej, z tętnic promieniowych (obustronnie), zastosowanie stentów powlekanych lekami zapobiegającymi zjawisku restenozy, zastosowanie podczas PCI technik poszerzania wymagających dwóch cewników angioplastycznych, wykonywanie zabiegów PCI u pacjentów w stanie wstrząsu kardiogennego ze wspomaganiem hemodynamicznym za pomocą pompy do wewnątrzaortalnej kontrapulsacji, u pacjentów ze stymulacją endokawitarną oraz sztucznie wentylowanych.
Opublikował wiele prac w recenzowanych czasopismach polskich i zagranicznych.

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w sympozjach i konferencjach zarówno w Polsce jak i zagranicą.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Kardiologia

Kardiologia – dział medycyny zajmujący się diagnostyką oraz leczeniem wad i chorób układu sercowo – naczyniowego.
Badania kardiologiczne obejmują:

 • diagnostyka chorób nabytych i wrodzonych układu krążenia, serca, naczyń krwionośnych, mięśnia sercowego
 • echokardiografię (badanie serca za pomocą ultradźwięków)
 • zapobiegawcze cewnikowanie serca
 • kompleksowa opieka medyczna, wsparcie i prowadzenie pacjentów podczas rehabilitacji

Najczęściej występujące schorzenia kardiologiczne:

 • miażdżyca
 • choroba niedokrwienna serca
 • wady serca
 • zaburzenia rytmu i przewodzenia
 • nowotwór serce
 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie płucne
 • choroby aorty i naczyń obwodowych
 • choroby żył obwodowych
 • zakrzepica żył głębokich
 • choroby osierdzia
 • niewydolność serca
 • tętniak

Typowe objawy schorzeń o podłożu kardiologicznym:

 • bóle i kołatania serca
 • obrzęki
 • duszności
 • sinica
 • ból i zawroty głowy
 • omdlenia
 • przesięki do jam ciała

Wczesna profilaktyka może uchronić przed powstaniem schorzeń kardiologicznych. Istotne jest, by:

 • zadbać o odpowiednią kondycję organizmu, nie stronić od aktywności fizycznej
 • zdrowo się odżywiać, unikać jedzenia ciężkostrawnego, tłustego, mocno przetworzonego, żywności typu fast food
 • zaniechać palenia papierosów
 • pamiętać o badaniach okresowych, w szczególności: pomiarze ciśnienia krwi, pomiarze masy ciała, wykonywaniem podstawowych badań z krwi, pomiarze glikemii, ultrasonograficznej ocenie grubości ścian tętnic szyjnych.