2020-05-06T20:49:35+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra

Opłać wizytę online

Lek. med. Aleksandra Sczepaniak

Absolwentka wydziału wojskowo-lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie specjalizuje się w dziedzinie psychiatrii dorosłych. Szkolenie specjalizacyjne odbywa w Pabianickim Centrum Psychiatrycznym. Doświadczenie zdobywała pracując w Oddziałach Psychiatrycznych w Zgierzu, Tomaszowie Mazowieckim oraz Gostyninie Zalesiu. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w renomowanych konferencjach, kursach oraz szkoleniach.
Consultations also in English.

Uprawnienia:
– wystawianie zwolnień lekarskich ZUS-ZLA (do 3 dni wstecz)
– wystawianie zaświadczeń lekarskich

2020-05-27T21:28:23+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Endokrynolog
Dorośli i dzieci
Wyłącznie konsultacje online

Opłać wizytę online

Lek. med. Beata Babińska-Olejniczak

Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadam II stopień specjalizacji z pediatrii oraz II stopień specjalizacji z endokrynologii.
Uczestniczę w wieku szkoleniach oraz sympozjach naukowych w celu ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
Zajmuję się leczeniem zaburzeń hormonalnych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.Przyjmuję również małych pacjentów ze schorzeniami wieku dziecięcego. Pracowałam w Szpitalu Klinicznym na Spornej, następnie w Klinice Endokrynologii na Sterlinga oraz w Klinice Endokrynologii Wieku Dziecięcego ICZMP. Byłam kierownikiem Poradni Dziecięcej przy szpitalu MSWiA, gdzie stworzyłam i prowadziłam poradnię endokrynologiczną dla dzieci. Obecnie zatrudniona jestem w Poradni Endokrynologicznej na Sterlinga, ponadto prowadzę specjalistyczny, prywatny gabinet endokrynologiczny. Pracuję również jako endokrynolog w przychodniach Grupy LUX MED. Zajmuję się leczeniem chorób tarczycy, przysadki, przytarczyc, nadnerczy, leczeniem otyłości, osteoporozy, hirsutyzmu ( nadmiernego owłosienia u kobiet), trądziku pochodzenia hormonalnego, hyperprolaktynemii, jak również diagnostyką zaburzeń miesiączkowania.
Przyjmuję również dzieci z zaburzeniami wzrastania, dojrzewania, z chorobami tarczycy, nadmiernym owłsieniem, otyłością oraz innymi zaburzeniami hormonalnymi. Jestem absolwentem łódzkiej Akademii Medycznej.

2020-05-06T19:57:16+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra dziecięcy
(przyjmuje dorosłych i dzieci w każdym wieku)

Opłać wizytę online

Lek. med. Katarzyna Pałka-Szafraniec

Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i psychotycznymi, ADHD, zaburzeń zachowania.

Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i nastroju dzieci i młodzieży. Współpracuje z zespołem specjalistów zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i leczeniu trudności współtowarzyszących.

Swój kontakt z młodym Pacjentem i jego rodziną opiera na dialogu porozumienia bez przemocy. Dużą wagę przywiązuje do pozytywnej relacji oraz działań psychoedukacyjnych.

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji i studiów doktoranckich z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży w Łodzi.

W celu pogłębiania wiedzy uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach. Jej szczególny obszar zainteresowań zawodowych to problematyka współwystępowania zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych u dzieci.

2020-08-02T16:47:02+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog, Neurologia dziecięca
(przyjmuje dorosłych i dzieci w każdym wieku)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Anna Cisowska – Maciejewska

Neurolog dziecięcy, jako lekarz praktykuje w zawodzie od 1999r. Diagnozuje dzieci bez ograniczeń wiekowych. Specjalizuje się w:
– ocena neurorozwojowa
– ocena neurologiczna u dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z obciążeniami okołoporodowymi (przedłużający się poród, niedotlenienie, zamartwica, poród drogą cesarskiego cięcia), urodzonych przez matki obciążone chorobami ogólnoustrojowymi w okresie ciąży
– brak oczekiwanego, prawidłowego rozwoju psychoruchowego lub regres rozwoju
– zaburzenia napięcia mięśniowego (wiotkość lub wzmożone napięcie), asymetria ułożeniowa
– nieprawidłowy rozwój emocjonalny i zaburzenia kontaktu wzrokowego (ASD, autyzm)
– mózgowe porażenie dziecięce
– bóle głowy, zawroty głowy
– zaburzenia napadowe padaczkowe (drgawki, wyłączenie świadomości) i niepadaczkowe (omdlenia, ruchy mimowolne, tiki)
– trudności szkolne, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
– choroby zapalne układu nerwowego ośrodkowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu) i obwodowego (zespół Guillaina-Barre’go, polineuriopatie)
– choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
– zaburzenia snu – zaburzenia mowy, afazja
– choroby mięśni i nerwowo-mięśniowe
– schorzenia genetyczne i wrodzone

Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej ICZMP w Łodzi. Wcześniej pracowała na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Katedry Chorób Układu Nerwowego.
Staże specjalizacyjne odbyła w dziedzinie neurologii w Klinice Neurologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (USK 1 im. N. Barlickiego)
Staż podyplomowy obyła w Instytucie ,,Centrum Zdrowia Matki Polki’’

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs USG-Doppler naczyń domózgowych i wewnątrzczaszkowych (Wielkopolska Szkoła Ultrasonografii)
Sensomotoryka (Warszawa, Biomed)
Szkolenie z zakresu EEG wieku rozwojowego (kurs podstawowy i uzupełniający), Akson, Milanówek
Kurs w zakresie neuroradiologii (mózg)
Szkolenie z zakresu EEG dorosłych (kurs podstawowy i uzupełniający), Akson, Milanówek
Szkolenia i warsztaty w zakresie psychologii rozwojowej

2020-05-06T20:29:24+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Laryngolog
(przyjmuje tylko osoby dorosłe)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Izabela Niedźwiecka

Zapraszam na wizytę w gabinecie. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów stosuję rekomendowane środki ochrony.
Oferuję również wizyty w formie teleporady. Wizyty stacjonarne w poradni MelissaMed odbywają się w środy i piątki a teleporady w czwartki.
——————————————————–

Pracuję w Oddziale Laryngologii Onkologicznej Ośrodka Onkologicznego w Łodzi (WWCOiT im M. Kopernika).

Specjalizuję się w diagnostyce i leczeniu nowotworów głowy i szyi, w tym w szczególności guzów ślinianek . Mam wieloletnią praktykę kliniczną i doświadczenie w pracy diagnostycznej w warunkach poradni oraz wykonuję zabiegi operacyjne w Łódzkim Ośrodku Onkologicznym.

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, autorem i współautorem prac naukowych z zakresu onkologii laryngologicznej.

2020-05-06T18:34:27+02:00
Dr n. med. Marek Kotala

Ortopeda

Opłać wizytę online

Dr n. med. Miłosz Andrzejewski

Starszy asystent Klinki Chirurgii Ręki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w której pracuje od 12 lat, od czasu ukończenia stażu podyplomowego. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu, którego szczególnym zainteresowaniem klinicznym i naukowymstanowią urazy i choroby ręki.

Zajmuje się leczeniem operacyjnym i zachowawczym schorzeń ręki takich jak: zespół kanału nadgarstka, zespół rowka nerwu łokciowego, choroba Dupuytrena, choroba de Quervaina, palce zatrzaskujące, łokieć tenisisty i golfisty, deformacje pourazowe ręki, przykurcze palców, świeże i zastarzałe uszkodzenia ścięgien, złamania w obrębie przedramienia, nadgarstka, śródręcza i palców, choroba zwyrodnieniowa stawów, torbiele i guzy w obrębie ręki.

2020-05-06T18:35:57+02:00
Dr n. med. Anna Elżbieta Bara

Pulmonolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Anna Elżbieta Bara

Doktor Anna Bara jest specjalistą z wieloletnim doświadczeniem.
Ukończyła studia medyczne w Akademii Medycznej w Łodzi w 1979 roku , w 1984 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, natomiast w 1987 specjalisty chorób płuc IIº.

Z kolei, w 1991 roku obroniła pracę doktorską.
Pani doktor w latach: 1979-1982 pracowała w oddziale chorób wewnętrznych w Pabianicach, 1982-1987 w oddziale chorób płuc w Szpitalu Chorób Płuc w Łodzi, 1987-1993 w Klinice Chorób Płuc IMW WAM w Łodzi, a w latach 1993-2007 w Oddziale Chorób Płuc w Szpitalu Chorób Płuc w Łodzi.
Zajmuje się w szczególności diagnostyką i leczeniem przewlekłego kaszlu, astmy, POCHP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc), leczeniem zapalenia oskrzeli, zapaleń płuc i opłucnej, sarkoidozą, interpretacją spirometrii i rtg płuc.
Celem podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych uczestniczyła i uczestniczy w licznych zjazdach pulmonologicznych i alergologicznych.

2020-10-26T15:12:24+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Specjalista chorób zakaźnych, pediatra
(Osoby dorosłe oraz dzieci w każdym wieku)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Małgorzata Bednarek

Dr n. med. Małgorzata Bednarek ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1982 roku, w 1985 r. uzyskała specjalizację Iº z Pediatrii a w 1989 r. – specjalizacji IIº z Chorób Zakaźnych. W 1991 r. otrzymała Dyplom Doktora Nauk Medycznych.

Od 1983 do 2019 roku pracowała w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ,WSS im. Biegańskiego w Łodzi, Oddział Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych i Tropikalnych dla Dzieci.

Jest autorką 32 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

2020-05-06T18:41:43+02:00
Dr n. med Anna Kopff

Kardiolog, holter EKG i ciśnieniowy

Opłać wizytę online

Dr n. med. Andrzej Bissinger

Posiadana Europejska Akredytacja w zakresie Wszczepialnych Stymulatorów Serca oraz Kardiowerterów-Defibrylatorów.

2020-05-06T18:37:58+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Dietetyk

Opłać wizytę online

Dr n. med. Aleksandra Błońska

Dr n. med. Aleksandra Błońska to dietetyk kliniczny z dużym doświadczeniem. W 2012 roku ukończyła Dietetykę na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi uzyskując tytuł magistra. Skończyła także Studia Podyplomowe Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie. 5 grudnia 2017 roku otrzymała tytuł naukowy doktora nauk medycznych.

Odbyła staż zagraniczny na stanowisku dietetyka w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Paryżu (AP – HP Hospital Universitaire Pitie – Salpetiere, Paris, France).

Od 2015 r. pracuje w Szpitalu USK im. WAM jako dietetyk oraz jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym na stanowisku asystent. Na Oddziale Chirurgii Gastroenterologicznej, Onkologicznej i Ogólnej w Szpitalu USK im. Norberta Barlickiego pomagała pacjentom po zabiegach bariatrycznych w zmianie nawyków żywieniowych.

Od 2012 roku Pani Doktor prowadzi zajęcia ze studentami Dietetyki. Od 2017 r. jest wykładowcą na Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi. Prowadzi również szkolenia na temat prawidłowego odżywiania, nadwagi i otyłości.Posługuje się językiem angielski i francuskim.

2020-07-23T14:35:52+02:00
Lek. med Justyna Ciupińska

Specjalista chorób zakaźnych i hepatolog (dorośli)

Opłać wizytę online

Lek. med. Justyna Ciupińska

Lekarz medycyny Justyna Ciupińska – lekarz specjalista chorób zakaźnych i hepatologii. Od 13 lat pracuje w Oddziale Obserwacyjno- Zakaźnym i Chorób Wątroby w Szpitalu im. Dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Pracuje również w przyszpitalnej Poradni Chorób Zakaźnych oraz zajmuje się prowadzeniem programów lekowych dotyczących leczenia przewlekłych zapaleń wątroby typu B i C.
W 2002 r ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi .Uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie chorób zakaźnych w 2011 r. Jest członkiem Polskiego towarzystwa Lekarzy Epidemiologów i Chorób Zakaźnych. Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w wielu szkoleniach ,kursach i konferencjach.
Od wielu lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wątroby (wirusowe zapalenia wątroby, autoimmunologiczne choroby wątroby, stłuszczeniowe zapalenie wątroby),chorób wirusowych, pasożytniczych , odkleszczowych (Borelioza) i innych.

2020-05-06T18:46:26+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Specjalista chorób zakaźnych (dorośli i dzieci)

Opłać wizytę online

Lek. med. Eliza Dalecka

Lek. med. Eliza Dalecka jest specjalistą chorób zakaźnych, z wieloletnim doświadczeniem. Leczy zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku, a w 2008 uzyskała specjalizację z chorób zakaźnych.
Od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Specjalizuje się w chorobach wątroby, chorobach zakaźnych u dorosłych i dzieci. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych u kobiet w ciąży m.in. toksoplazmozy.
Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kongresach i kursach doszkalających.
Leczone choroby: zapalenie wątroby ( toksyczne, wirusowe, alkoholowe, autoimmunologiczne i inne), choroba stłuszczeniowa wątroby, marskość wątroby, choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci i dorosłych.

2020-05-06T18:59:12+02:00
Dr n. med. Grażyna Dec

Ginekolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Grażyna Dec

Przez całe życie zawodowe wzrusza mnie widok małego bijącego serduszka widocznego w łonie matki podczas badania USG.

W gabinecie przeprowadzam rutynowe badania lekarskie piersi i ginekologiczne z pobraniem rozmazów cytologicznych i mikrobiologicznych. Wykonuję badania ultrasonograficzne położnicze i ginekologiczne. Ponadto zajmuję się prowadzeniem ciąży, wstępną diagnostyką niepłodności, antykoncepcją, w tym zakładanie i wyjmowanie implantów oraz wkładek wewnątrzmacicznych. Przeprowadzam również konsultacje dotyczące problemów z utrzymaniem moczu u kobiet. Zabiegi ginekologii estetycznej przeprowadzam we współpracy z prywatnym szpitalem Medeor.

Ukończyłam Akademię Medyczną w Łodzi w 1981 roku. Kolejne stopnie specjalizacji w zakresie położnictwa i ginekologii uzyskałam w 1985 roku (pod kierunkiem pana profesora Mariana Szpakowskiego), oraz w 1993 roku (pod kierunkiem pana profesora Jacka Suzina).

W roku 19990, na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem „Ultrasonograficzna ocena wzrostu punktów kostnienia kości stępu płodu w ciąży fizjologicznej” uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych. Promotorem pracy był pan profesor Jacek Suzin. Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego uzyskałam w 1992 roku.

W latach 1985-2017 pracowałam w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Bardzo cenę sobie wyróżnienie – honorowy tytuł LEKARZA PRZYJACIELA KOBIETY – jaki otrzymałam w roku 2004 z rąk pani Prezydentowej Jolanty Kwaśniewskiej, dzięki rekomendacjom moich pacjentek, czytelniczek miesięcznika Twój Styl.

2020-05-06T18:49:49+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Chirurg ogólny, Chirurg naczyniowy

Opłać wizytę online

Dr n. med. Andrzej Roman Eberhardt

Absolwent Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Staż w szpitalu Barbara Devis Center for Childhood Diabetes Denver USA. W 2005 roku rozpoczął pracę w Klinicznym Oddziale Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej w Szpitalu Bielańskim, gdzie specjalizuje się w badaniach czynnościowych dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Jesienią 2011r. uzyskał tytuł specjalisty chirurgii ogólnej. Od jesieni 2012 roku jest asystentem Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Absolwent Roztoczańskiej Szkoły Ultrasonografii w zakresie badania USG tętnic i żył. Członek Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Uczestnik wielu konferencji naukowo-szkoleniowych z zakresu chirurgii ogólnej, onkologicznej i naczyniowej.

2020-05-06T18:51:23+02:00
Dr n.med. Magdalena Lassota Falczewska

Specjalista Dermatolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Magdalena Lassota – Falczewska

Dr n. med. Magdalena Lassota-Falczewska jest lekarzem z kilkunastoletnim stażem, specjalistą z zakresu dermatologii i wenerologii oraz lekarzem medycyny estetycznej. Ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi. Przez wiele lat była związana z Kliniką Dermatologii WAM w Łodzi (obecnie Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi). Obroniła pracę doktorską ,której temat był ściśle związany z zastosowaniem terapii fotodynamicznej (PDT) w leczeniu pacjentów ze stanami przednowotworowymi i nieczerniakowymi nowotworami skóry. Ukończyła liczne specjalistyczne kursy z zakresu medycyny estetycznej, odbyła szkolenie związane z metodą selektywnej mikrofototerapii punktowej do leczenia bielactwa nabytego i łuszczycy w Ratok®derm Medical Dermatological Centre of Milan.Stale poszerza swoją wiedzę i umiejętności z zakresu najnowszych technik zabiegowych. Prowadzi kursy szkoleniowe dla lekarzy z całej Polski z zakresu technik elektrochirurgicznych i terapii skojarzonych mających na celu ogólną poprawę stanu skóry.

2020-05-06T18:53:29+02:00
Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Adam Gesing

Endokrynologia

Opłać wizytę online

Prof. UM dr hab. n. med. Adam Gesing

Profesor nadzwyczajny UM dr hab. n. med. Adam Gesing jest związany z endokrynologią od ponad 25 lat. Jako student, dwukrotnie – w roku akademickim 1991/92 oraz 1992/93 był stypendystą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (AM w Łodzi) ukończył z wyróżnieniem w roku 1993 z wynikiem końcowym bardzo dobrym, uzyskując Dyplom Lekarza. W roku 1999 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. Ponadto, w roku 1998 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 2012 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność endokrynologia).

Prof. Adam Gesing posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W roku 1994 został zatrudniony jako asystent, a od roku 2000 jako adiunkt w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi. Po reorganizacji Uczelni pracował na stanowisku adiunkta w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi). Następnie, w roku 2005 został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a w roku 2015 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Endokrynologii Onkologicznej UM w Łodzi. Ponadto, przez kilkanaście lat pracował w Poradni Endokrynologicznej/Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, wykonując także m.in. badania ultrasonograficzne i biopsję aspiracyjną cienkoigłową gruczołu tarczowego. Był także zatrudniony w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Prof. Adam Gesing posiada także duże doświadczenie w pracy naukowej. Jest pierwszym autorem lub współautorem ponad 100 prac i doniesień naukowych. W roku 2007 został stypendystą The Endocrine Society. Dwukrotnie, w latach 2008-2009 oraz w roku 2013 przebywał w USA, prowadząc badania naukowe z zakresu endokrynologii starzenia, będąc zatrudnionym na stanowisku Research Associate Professor w Division of Geriatric Research, Department of Internal Medicine, Southern Illinois University School of Medicine, Springfield w stanie Illinois. Pracował także naukowo w College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences, University of Central Florida, Orlando na Florydzie (USA). Za swoje osiągnięcia naukowe był uhonorowany Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia (2012) oraz Nagrodami Naukowymi Rektora AM w Łodzi (2000) oraz Rektora UM w Łodzi (2014). Jest członkiem kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Prof. Adam Gesing pełnił także kilka funkcji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, m.in. w latach 2002-2008 był Pełnomocnikiem Rektora UM ds. Indywidualnego Toku Studiów; był również członkiem Senatu UM (w latach 2003-2008) oraz Rady Wydziału Lekarskiego UM (z wyboru w latach 2006-2008 oraz ponownie od roku 2012). W roku 2012 został przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a od roku 2014 jest prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Endokrynologii im. Prof. dr hab. med. Tadeusza Pawlikowskiego.

2020-05-21T16:10:18+02:00
Dr n. med Renata Głoskowska-Koptas

Endokrynolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Renata Głoskowska-Koptas

Dr n. med. Renata Głoskowska-Koptas jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i endokrynologii. Związana jest z endokrynologią od czasu studiów – była studentką indywidualną w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. Po zakończeniu studiów kontynuowała pracę w tym ośrodku, wykonując badania ultrasonograficzne i biopsję aspiracyjną cienkoigłową gruczołu tarczowego, a także przez kilkanaście lat pracowała w Poradni Endokrynologicznej/Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi.
Dr n. med Renata Głoskowska-Koptas stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w wielu kursach z zakresu endokrynologii.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych.

2020-05-06T19:01:25+02:00
mgr inż. Ewa Góra

Dietetyk kliniczny, Psychodietetyk,
Technolog żywności

Opłać wizytę online

Mgr inż. Ewa Góra

Specjalista dietetyki klinicznej, żywienia człowieka i psychodietetyk. Zajmuje się szeroko pojętym poradnictwem żywieniowym, dietoterapią jednostek chorobowych w leczeniu których żywienie odgrywa kluczową rolę oraz dietoprofilaktyką schorzeń cywilizacyjnych.

Absolwentka Politechniki Łódzkiej wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Specjalizuje się w zaleceniach żywieniowych z zakresu:

 • konsultacje dietetyczne i psychodietetyczne
 • budowanie i wzmacnianie systemu motywacji do skutecznej i trwałej zmiany nawyków żywieniowych
 • dietoterapia w chorobach tj. zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, nadciśnienie, cukrzyca, insulinooporność, celiakia
 • diagnostyka przyczyn nadwagi i otyłości 
 • eliminacja emocjonalnego jedzenia
 • układanie jadłospisów

Pracuje z pacjentami, którzy doświadczają trudności we wdrażaniu prozdrowotnych zmian w życie. Główny nacisk kładzie na indywidualne podejście do pacjenta, motywuje do osiągania celu. Swoim pacjentom pomaga zmieniać na stałe „niezdrowe” nawyki żywieniowe poprzez eliminacje nie prawidłowych a wprowadzenie nowych „prawidłowych” nawyków żywieniowych. Udziela wsparcia osobom borykającym się z trudnościami w obszarze odżywiania, takimi jak: nadmierna koncentracja na jedzeniu, jedzenie emocjonalne, brak umiejętności wprowadzenia trwałych zmian w żywieniu. Wspiera bo rozumie, jak trudno jest przejść przez zmianę pomimo tego, że to zmiana na lepsze. Doświadczenie pracy z pacjentami pokazuje, że zdrowe nawyki żywieniowe i zdrowy styl życia powodują redukcję masy ciała, eliminują dolegliwości zdrowotne jak również przyczyniają się do poprawy samopoczucia czyli długiego i radosnego życia. Twierdzi, że nie ma nic bardziej pasjonującego niż łagodzić ból, większej radości niż przywracać zdrowie. Pasja, zdobyta wiedza i duże doświadczenie zawodowe pozwala jej łączyć profesjonalizm z osobistym zaangażowaniem. Indywidualne podejście do każdego pacjenta gwarantuje skuteczność terapii. W życiu zawodowym i prywatnym kieruje się przekonaniem, iż „Ten kto przestaje starać się być lepszym przestaje być dobrym”.

2020-05-06T19:09:21+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Chirurg, Urolog

Opłać wizytę online

Lek. med. Paweł Jałmużna

Lek. med. Paweł Jałmużna to specjalista urolog z wieloletnim doświadczeniem.
W 1996 roku uzyskał dyplom Akademii Medycznej, w 2000 roku tytuł specjalisty z chirurgii, a następnie w 2009 roku tytuł specjalisty z urologii.
W 1997 roku odbył staż w Szpitalu Narodowym w Oslo, a w 2001 w Institut Mutualiste w Paryżu.
Od 1997 roku do chwili obecnej pracuje w Oddziale Urologii i Transplantacji Nerek, w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. M. Pirogowa w Łodzi, na stanowisku starszego asystenta.

Jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu ds. Transplantacji Nerek oraz współzałożycielem Fundacji Rozwoju Transplantologii i Urologii.
Ponadto uczestniczył w licznych zjazdach i konferencjach urologicznych w kraju i zagranicą.
W praktyce prywatnej Pan doktor zajmuje się leczeniem chorób układu moczowego i prostaty, kamicy, nowotworami nerek, pęcherza, prostaty, zaburzeń seksualnych (impotencja), nietrzymaniem moczu.

W ramach chirurgii jednego dnia wykonuje operacje stulejek, wodniaków, cystoskopie, biopsje.
Specjalność: nadreaktywny pęcherz, nietrzymanie moczu.

2020-05-06T19:08:06+02:00
Lek. med. Konrad Jankowski

Psychiatra

Opłać wizytę online

Lek. med. Konrad Jankowski

Lek. med. Konrad Jankowski jest specjalistę w zakresie psychiatrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Jest ordynatorem Oddziału psychiatrycznego w Szpitalu im. J. Babińskiego W Łodzi. Wcześniej pracował m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w Oddziale Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM przy ulicy Czechosłowackiej w Łodzi. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych. Jest ekspertem w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia chorób psychicznych m.in. depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, choroba Alzhaimera, zespoły otępienne, nerwica, psychozy, zespół psychoorganiczny,zaburzenia lękowe, zespoły urojeniowe, natręctwa, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, uzależnienia, PTSD, zaburzenia snu i inne .

2020-06-04T16:54:44+02:00
dr n. med. Agnieszki Janus

Hematolog
(przyjmuje tylko dorosłych)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Agnieszka Janus

Dr n.med. Agnieszka Janus z hematologią związana jest od ponad 10 lat. Od 2001 roku była studentką indywidualną w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł lekarza medycyny uzyskała w 2002 roku. W tym samym roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz studia doktoranckie w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W październiku 2007 roku, po obronie pracy doktorskiej na temat : „Wpływ inhibitorów kinazy mTOR na komórki białaczkowe” uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Dwa lata później uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2014 – tytuł specjalisty hematologa.

W roku 2001 studiowała na wydziale lekarskim w Niemczech, w Justus Liebig Universitat, Giessen.

W ramach Europejskiego Programu Wymiany Socrates/Erasmus.

W latach 2010-2012 była stypendystką Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego. Pracowała w Universita Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie, gdzie zajmowała się projektem badawczym oceniającym rolę receptora B w historii naturalnej przewlekłej białaczki limfocytowej. Równocześnie kontynuowała pracę kliniczną we włoskiej poradni hematologicznej, w Ambulatorio Unita Linfomi.

Posiada biegłą znajomość języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz bierną znajomość języka francuskiego i rosyjskiego.

Ma rozległe doświadczenie kliniczne i naukowe. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii WSS im. Kopernika w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w konferencjach naukowych polskich i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego.

2020-05-06T19:15:29+02:00
mgr Kędziak Barbara

Dietetyk, Psychodietetyk

Opłać wizytę online

Mgr Barbara Kędziak

Zagadnieniami związanymi ze zdrowym odżywianiem interesuje się od zawsze. Jest absolwentką studiów dietetycznych Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu o specjalności psychodietetyka, która jest szczególnie bliska jej sercu.

Specjalizuje się:

w edukacji zdrowych nawyków żywieniowych, udziela konsultacji w zakresie nadwagi, otyłości i takich chorobach jak:

 • cukrzyca
 • choroby układu krążenia
 • hashimoto
 • choroby ze strony układu pokarmowego

Swoją wiedzę pogłębia na bieżąco poprzez uczestnictwo w konferencjach naukowych z zakresu problematyki otyłości i innych chorób dietozależnych oraz korzystając ze specjalistycznej literatury.

Jako absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Life Coachingu na Uniwersytecie Łódzkim rozumie indywidualne słabości pacjenta, daje wsparcie i potrafi zainspirować do znalezienia w sobie motywacji, nowych strategii myślenia i działania w aspekcie m.in. zdrowego życia. Wydobywa mocne strony pacjenta, które pomagają pokonać bariery i ograniczenia w celu osiągnięcia właściwego celu dotyczącego diety i zdrowego stylu żywienia.

Dzięki ukończonemu kursowi redukcji stresu Mindfulness MBSR – zachęca do uważnego jedzenia wartościowych produktów, dzięki którym możemy cieszyć się lepszym smakiem, zapachem, a przede wszystkim lepszym samopoczuciem i zdrowiem.

Jako propagatorka zdrowego stylu życia prowadzi autorskie warsztaty dla szkół, gdzie poprzez eksperymenty i doświadczenia m.in. uczy dzieci wartości odżywczych produktów, co spotyka się z ogromnym entuzjazmem ze strony młodych uczestników.

Ponadto współpracuje z rodzicami dzieci chorych na mukowiscydozę, poprzez prowadzenie warsztatów i spotkań edukacyjnych w zakresie żywienia chorych.

W ramach współpracy z Centrum Pomocy Psychologicznej Dziecka i Rodziny konsultuje przypadki dzieci z zaburzeniami odżywiania poprzez praktyczne wskazówki i edukację rodziców.

Na co dzień jest mamą trójki dzieci, zapaloną podróżniczką, którą fascynuje kultura azjatycka. Miłośniczka jogi, uważnego życia i medytacji.

2020-05-06T19:10:35+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Urolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Wiktor Kępa

Pracuje jako starszy asystent w Oddziale Urologicznym Pabianickiego Centrum Medycznego posiada specjalizację w dziedzinie Urologii. Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych na- Uniwersytecie Medycznym w Łodzi . Specjalizuje się w endourologii, neurourologii, urologii onkologicznej, jest członkiem PTU i EBU* .
znajomość języków obcych: język angielski
Leczone choroby: Kamica moczowa, nowotwory Układu moczowo – płciowego, , nietrzymanie moczu, neurogenne zaburzenia oddawania moczu, choroby prącia, stercza jąder i moszny, zaburzenia potencji, niepłodność męska.

Wykonuje:
• Konsultacje urologiczne
• USG jamy brzusznej i układu moczowego
• USG/USG Doppler moszny I jąder
• USG Prostaty
• Operacja Stulejki
• Operacja krótkiego wędzidełka
• Urologiczne zabiegi laserowe – usuwanie kłykcin kończystych

*PTU – Polskie Towarzystwo Urologiczne EBU – European Board of Urology

2020-07-28T16:18:24+02:00
Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska - Voytkuv

Chirurg, Onkolog

Opłać wizytę online

Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska – Voytkuv

Prof. dr hab. med. Agnieszka Kołacińska – Voytkuv ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi w roku 1998. W roku 2002 uzyskała stopień doktora nauk medycznych, w roku 2007 tytuł specjalisty w zakresie chirurgii ogólnej. Od 2011 roku posiada honorowy europejski certyfikat w zakresie chirurgii piersi Hon. European Board of Surgery Qualification in Breast Surgery (EBSQBS) oraz piastuje stanowisko europejskiego egzaminatora chirurgii piersi. W 2013 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego, a w 2016 profesora nadzwyczajnego na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od 2014 roku jest członkiem Zarządu Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej/ Board of Directors of the European Society of Surgical Oncology (ESSO). Kształciła się w Klinikach Chirurgii Piersi i Chirurgii Onkologicznej w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, Uniwersytecie we Florencji, Narodowym Instytucie Raka w Amsterdamie, Uniwersytecie w Helsinkach, Liverpoolu, Instytucie Onkologii w Tokio, Klinice Mayo w Stanach Zjednoczonych, Memorial Sloan Kettering Cancer Center w Nowym Jorku oraz Uniwersytecie w Rio de Janeiro. Stypendystka ESSO- Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej i EUSOMA-Europejskiego Towarzystwa Specjalistów Chorób Piersi (European Society of Breast Cancer Specialists). Wykładowca podczas licznych konferencji naukowych krajowych i międzynarodowych. Obecnie pracuje w Centrum Chorób Piersi Breast Cancer Unit, Oddziale Chirurgii Onkologicznej oraz Klinice Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi Centrum Onkologii Szpitala Kopernika oraz Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie wykonuje zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii piersi onkologicznej, onkoplastycznej i rekonstrukcyjnej, węzłów chłonnych oraz nowotworów skóry, tkanek miękkich i czerniaka. Zaangażowana w działalność charytatywną dla chorych onkologicznych.

2020-05-06T19:11:52+02:00
Dr n. med. Piotr Komuński

Neurochirurg

Opłać wizytę online

Dr n. med. Piotr Komuński

Doświadczenie zawodowe: Związany z neurochirurgią od 1991 roku tj. od 4 roku studiów medycznych, kiedy rozpoczął Indywidualny Tok Studiów w Klinice Neurochirurgii AM w Łodzi, gdzie pracował po ukończeniu studiów medycznych do 2013 roku.
Szkolenie specjalistyczne zakończył w 2006 roku uzyskując tytuł specjalisty neurochirurgii, kładąc nacisk na uzyskanie realnych kompetencji w pełnym zakresie specjalności. Dodatkowo ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Zarządzania ryzykiem w opiece medycznej”.

Obecnie kieruje Oddziałem Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, realizując wyzwanie stworzenia ośrodka oferującego leczenie neurochirurgiczne na europejskim poziomie. W tym celu stale podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc, głównie, w zagranicznych szkoleniach.
Zajmuje się leczeniem operacyjnym patologii układu nerwowego w pełnym zakresie /neuroonkologia, choroby naczyniowe, neuroortopedia, neurotraumatologia/.

Ze szczególnym zainteresowaniem zajmuje się nowoczesnym leczeniem operacyjnym nowotworów mózgu, zwłaszcza obszarów elokwentnych oraz nowotworów nerwów czaszkowych z wykorzystaniem technik monitorowania neurofizjologicznego i specjalnych technik operacyjnych /wybudzenie śródoperacyjne, techniki chirurgii podstawy czaszki, neuronawigacja/. Drugim obszarem specjalnego zainteresowania są choroby naczyniowe mózgu /zastosowanie małoinwazyjnych technik operacyjnych i nowoczesnych technologii np. śródoperacyjnej fluorescencji/.
Działalność naukowa: Dr Komuński jest autorem i współautorem ponad 50 publikacji i wystąpień zjazdowych w kraju i zagranicą. Rozprawa doktorska „Przydatność śródoperacyjnego mapowania elokwentnych obszarów kory mózgu u chorych operowanych z powodu nadnamiotowych procesów rozrostowych” obroniona z wyróżnieniem /2002/.

Zakres konsultacji: Wszystkie patologie układu nerwowego kwalifikujące się do leczenia operacyjnego:
Guzy wewnątrzczaszkowe /mózgu, nerwów czaszkowych, oponiaki, gruczolaki przysadki/ guzy rdzenia kręgowego, kręgosłupa, nerwów obwodowych
Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia kręgowego /tętniaki, zniekształcenia tętniczo-żylne, zniekształcenia jamiste/
Choroby kręgosłupa /choroba dyskowa i zwyrodnieniowa, kręgozmyk, złamania, deformacje, także w przebiegu osteoporozy//zastosowanie nowoczesnych technik małoinwazyjnych – stabilizacje przezskórne, wertebro-, kyfoplastyka, TLIF, ruchome protezy dysku/
Choroby nerwów obwodowych /guzy, zespoły cieśni, urazy/
Diagnostyka inwazyjna i leczenie wodogłowia

2020-05-06T19:02:49+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurochirurg
(dorośli i dzieci od 16 roku życia)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Mariusz Heleniak

Dr n. med. Mariusz Heleniak obecnie pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Oddziale Neurochirurgii, jako starszy asystent.

Poprzednie miejsce pracy:
Klinika Neurochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi szpital im. N. Barlickiego

WYKSZTAŁCENIE
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
doktorat
specjalizacja z neurochirurgii

Staż Naukowy: Szpital Uniwersytecki w Middlesbrough, Wlk. Brytania 2004 r.
Szpital w Glasgow , Szkocja 2005 r.

Leczone choroby:
dyskopatie, guzy mózgu, tętniaki, urazy kręgosłupa, przepukliny kręgosłupa, zwyrodnienie stawów kręgosłupa, urazy nerwów obwodowych, porażenia,

Konsultuje w języku francuskim, niemieckim i angielskim.

2020-05-08T11:21:47+02:00
Dr n. med. Włodzimierz Koptas

Chirurg, Endokrynolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Włodzimierz Koptas

Ukończyłem Akademię Medyczną w Łodzi w roku 1993. I-wszy stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej zdałem pracując w Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej, II-gi w Oddziale Chirurgicznym Szpitala im. L. Pasteura w Łodzi. Jednocześnie pracowałem w Poradni Endokrynologicznej w szpitalu im. S. Sterlinga. Staż do specjalizacji z endokrynologii odbywałem w Klinice Endokrynologii I-CZMP.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w 1996 roku za pracę pt.: “Zmiany morfologiczne w tarczycy po hemityreoidektomi i/lub szyjnej górnej ganglionektomii – model zwierzęcy” Od chwili powstania w 2002 roku do końca 2014 r pracowałem w Klinice Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej UM i jednocześnie nadal w Poradni Endokrynologicznej.

Aktualnie pełnie obowiązki Koordynatora Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w Tomaszowie Mazowieckim. W chwili obecnej zajmuję się głównie chirurgią endokrynologiczną (operacje tarczycy, przytarczyc i nadnerczy) oraz chirurgią kolorektalną i proktologią (w tym operacje laparoskopowe jelit).

2020-05-06T19:32:30+02:00
Lek. med Justyna Ciupińska

Diabetolog

Opłać wizytę online

Lek. med. Sławomir Kozanecki

Lek. med. Sławomir Kozanecki ukończył Akademię Medyczną w Łodzi 2002 roku.

W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a następnie specjalisty diabetologa w 2013 roku.

Lek. med. Sławomir Kozanecki posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Od wielu lat pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi. Od kilku lat jest konsultantem w dziedzinie diabetologii w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi.

Oprócz działalności klinicznej poświęcił swój czas również na działalność naukową – przez wiele lat pracował w Klinice Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi. Jest autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych.

Aktualnie przygotowuje się do obrony tytułu doktora nauk medycznych.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Lek. med. Sławomir Kozanecki jest specjalistą w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, także cukrzycy ciężarnych.

Doktor to człowiek przemiły, uśmiechnięty i bardzo zaangażowany w sprawę pacjenta.

2020-05-06T19:21:55+02:00
Dr n. med Grzegorz Kubiak

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dorośli i dzieci od 3 roku życia

Opłać wizytę online

Dr n. med. Grzegorz Kubiak

Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu z doświadczeniem w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób i urazów narządów ruchu. Szczególnie zainteresowany urazami sportowymi, leczeniem chorób i urazów kolan, barków, ręki, choroby zwyrodnieniowej oraz chorób przeciążeniowych i osteoporozy. Wykonuje zabiegi operacyjne (artroskopia, chirurgia ręki, zabiegi ambulatoryjne).

Posiada stopień doktora nauk medycznych – tematem jego przewodu doktorskiego było leczenie uszkodzeń łąkotek. Jest także autorem wielu prac naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Odbył liczne kursy krajowe i zagraniczne z ortopedii, medycyny sportowej i rehabilitacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań USG narządu ruchu.

Dr n. med Grzegorz Kubiak pracuje w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.

Szczególnym zainteresowaniem doktora jest leczenie: urazów kolan, barku, stawu skokowego oraz ręki, uszkodzeń łąkotkek i chrząstki stawowej, zespołu cieśni nadgarstka, palcy trzaskających, uszkodzeń ścięgien, urazów sportowych oraz urazów kostno-stawowych (skręcenia, złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien, więzadeł oraz mięśni itp.), uszkodzeń pierścienia rotatorów, niestabilności stawu ramiennego, zespołów przeciążeniowych i urazów, choroby zwyrodnieniowej stawów, osteoporozy i wady postawy.

Zabiegi i operacje przeprowadzane w oddziałach szpitalnych:

Artroskopia stawu kolanowego- rekonstrukcje więzadeł, leczenie uszkodzeń łąkotek, rzepki, chrząstki stawowej itp.

Chirurgia ręki, rekonstrukcje ścięgien, operacje zespołu cieśni nadgarstka, palców trzaskających itp.

Artroskopia barku, biodra, stawu skokowego- szycie obrąbka, rekonstrukcja rotatorów.

2020-05-06T19:16:53+02:00
Dr n. med. Mariusz Piotr Łochowski

Kardiochirurg, Chirurg

Opłać wizytę online

Dr n. med. Piotr Kula

Dr n. med. Piotr Kula to specjalista z wieloletnim doświadczeniem. Dyplom Akademii Medycznej w Łodzi uzyskał w 1997 roku, specjalizację z chirurgii ogólnej w 2002 roku, natomiast w 2010 – specjalizację z kardiochirurgii. W 2003 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Od 1999 roku związany jest z Kliniką Kardiochirurgii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej, Centralny Szpital Weteranów. Od 2016 roku pracuje w Klinice Kardiochirurgii Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251.
Do Jego zainteresowań naukowych należą operacje u osób z chorobą wieńcową, operacje robotyczne, operacje u dorosłych pacjentów z wrodzonymi chorobami serca.

Jest autorem wielu publikacji naukowych.
Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych konferencjach i sympozjach w kraju i zagranicą.

2020-05-06T19:35:42+02:00
Dr n. med. Mariusz Piotr Łochowski

Chirurg

Opłać wizytę online

Dr n. med. Marek Kunecki

Dr n. med. Marek Kunecki to specjalista z bardzo dużym doświadczeniem. Dyplom Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi uzyskał w 1981 roku. W 1988 roku został specjalistą IIº chirurgii ogólnej. W 1990 r. obronił pracę doktorską „Ocena wartości wysoce wybiórczej wagotomii i pyloroplastyki w leczeniu wrzodu dwunastnicy powikłanego zwężeniem odźwiernika”.

W latach 1981-2006 pracował w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Łodzi. Odbył tam szkolenie z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej, uczestniczył w wielu badaniach naukowych.

Od 1996 roku jest Kierownikiem Centrum Leczenia Żywieniowego przy Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, a od 2006 roku starszym asystentem Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WSSz im. M. Pirogowa w Łodzi, natomiast od 2018 jest starszym asystentem Oddziału Klinicznego Żywienia i Chirurgii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

Odbył szereg szkoleń podyplomowych:

 • 1995 – 2000 – Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. szkolenie i staże w zakresie żywienia klinicznego pod nadzorem prof. Marka Pertkiewicza
 • 1999 – 2002 – Klinika Chirurgii Gastroenterologicznej i Żywienia Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, szkolenie i staże w zakresie chirurgii trzustki pod nadzorem prof. Marka Pertkiewicza
 • 2000 – Chirurgische Universitaetsklinik der RWTH Aachen, Germany, szkolenie i staż z zakresu chirurgii przepuklin pod nadzorem prof. Voelker`a Schumpelick`a
 • 2005 – Division of Vascular Surgery, New York Presbyterian Hospital, Columbia University, Szkolenie i staż z zakresu chirurgii naczyniowej pod nadzorem Dr Romana Nowygrod`a

Uczestniczył także w licznych kursach międzynarodowych:

 • 1996 – Metabolizm i żywienie kliniczne. European Postgraduate Gastro-Surgical School at the Academic Medical Center of the University of Amsterdam. Metabolism and nutrition
 • 1998 – Chirurgia laparoskopowa. Département Chirurgie Digestive et Transplantation, Monpellier, France. Prof Jacques Domergue
 • 2000 – Żywienie kliniczne. Fresenius Kabi Advanced Nutrition Course FRANC’2000, Sigtuna, Sweden.

Badania Kliniczne: był głównym badaczem ośrodka w badaniach z udziałem chorych z zespołem krótkiego jelita w latach 2006 – 2012.

Wciąż poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w zjazdach i konferencjach krajowych i zagranicznych. Obecnie obszar zainteresowań naukowych i zawodowych Pana Doktora to żywienie kliniczne (chirurgia przewodu pokarmowego, żywienie kliniczne, kompleksowe leczenie chorych z ostrą i przewlekłą niewydolnością przewodu pokarmowego).

2020-05-06T19:18:20+02:00
Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

Opłać wizytę online

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska jest specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących astmy i chorób płuc. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Jest ekspertem w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych, w szczególności alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej, w tym astmy o ciężkim przebiegu, oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, również pokrzywek i obrzęku naczynioruchowego, nadwrażliwości lekowych, alergii na jady owadów błonkoskrzydłych, anafilaksji. Prowadzi kwalifikację do immunoterapii alergenowej i terapii biologicznej anty-IgE.

2020-07-20T14:31:25+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Reumatolog, Alergolog
(wyłącznie pacjenci reumatologiczni)

Opłać wizytę online

Dr hab. n. med. Anna Lewandowska-Polak

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych, alergologii i reumatologii. Po studiach rozpoczęła pracę w Klinice Immunologii, Reumatologii i Alergii, gdzie obok prowadzenia badań naukowych w dziedzinie alergologii i immunologii, konsultowała pacjentów chorych na choroby alergiczne. Od kilku lat interesuje się szczególnie inną dziedziną immunologii klinicznej, to znaczy reumatologią. Pracuje w Klinice Reumatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Poradni Reumatologicznej USK im WAM. Diagnozuje i leczy choroby zapalne stawów, układowe choroby tkanki łącznej, a także chorobę zwyrodnieniową stawów i osteoporozę.

2020-05-06T19:39:02+02:00
Dr n. med. Mariusz Piotr Łochowski

Chirurg klatki piersiowej (torakochirurg)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Mariusz Piotr Łochowski

Dr n. med. Mariusz Łochowski to specjalista chirurgii klatki piersiowej (torakochirurg) z wieloletnim doświadczeniem.
Akademię Medyczną w Łodzi ukończył w 1995 roku, w 2008 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej, a w 2009 obronił pracę doktorską z chirurgii przełyku.
Na co dzień pracuje w Oddziale Klinicznym Chirurgii Klatki Piersiowej, Nowotworów i Rehabilitacji Oddechowej szpitala im. M. Kopernika w Łodzi.
Zajmuje się chirurgią płuc i opłucnej, śródpiersia i przełyku. W ramach diagnostyki wykonuje wideotorakoskopię, mediastinoskopię, bronchoskopię, gastroskopię, ultrasonografię opłucnej, biopsje cienkoigłowe oraz spirometrię. Zabiegi operacyjne przeprowadza techniką klasyczną oraz techniką małoinwazyjną (VATS).

Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych zjazdach dotyczących chorób klatki piersiowej. W latach 2009-2015 odbył zagraniczne kursy specjalistyczne z technik małoinwazyjnych oraz zastosowania lasera w torakochirurgii (Niemcy – Ferieburg, Hiszpania – A-Coruna, Chiny – Shanghai).
Jest autorem i współautorem ponad 30 publikacji w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej.
W czasie wolnym pasjonuje się historią, szczególnie zagadnieniami związanymi z I Wojną Światową. Jest autorem książki „Konstantynów w ogniu” – opowiadającej o losach Konstantynowa Łódzkiego w czasie Operacji Łódzkiej 1914 roku.

2020-05-06T19:40:17+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Nefrolog, Internista

Opłać wizytę online

Dr n. med. Agnieszka Majda

Dr n. med. Agnieszka Majda – lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Akademię Medyczną w Łodzi ukończyła w 2007 roku. Od roku 2008 pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, w której w 2014r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W tym samym roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w zakresie nefrologii w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Specjalizację z dziedziny nefrologii uzyskała w 2017 roku. Oprócz działalności klinicznej poświęciła swój czas również na działalność naukową, czego efektem jest tytuł doktora nauk medycznych obroniony w 2015 roku. Swoją wiedzę na bieżąco aktualizuje, uczestnicząc w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.

W kręgu zainteresowań klinicznych znajdują się chorzy z przewlekłą chorobą nerek, ostrym uszkodzeniem nerek, z kamicą dróg moczowych, zakażeniami układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym, pacjenci z chorobami nerek w cukrzycy. Dr n. med. Agnieszka Majda zajmuje się także pacjentami z przewlekłą chorobą nerek w okresie predializy i dializowanymi. Interesuje się również niefarmakologicznym leczeniem otyłości.

2020-05-06T19:43:46+02:00
mgr Magdalena Makarowska

Biotechnolog, Dietetyk

Opłać wizytę online

Mgr Magdalena Makarowska

Autorka poradników autorka serii poradników o zdrowym odżywianiu: “Jedz pysznie, chudnij cudnie”…

Posiada szkolenia potwierdzone certyfikatem MEN – w Centrum kształcenia kadr sportowych Olimpiakos” – „Żywienie i suplementacja w sporcie”, „Żywienie i odchudzanie dzieci i młodzieży”, „Żywienie w stanach chorobowych”,oraz szkolenia Polskiego Towarzystwa Dietetycznego – Bilansowanie diet roślinnych w teorii i praktyce”. Autorka projektu edukacyjnego dla dzieci w wieku przedszkolnym” Rosnę zdrowo bo wiem co jem”. Organizatorka warsztatów kulinarnych w przedszkolach, szkołach i innych placówkach.

Autorka jadłospisów dla cateringu dietetycznego Food Market – bilansowanie diet dla dzieci w przedszkolach, żłobkach, szkołach, dla sportowców, dla osób na dietach odchudzających, dla osób na dietach roślinnych.

Wykładowca na warsztatach w ramach projektu Aktywna Położna oraz Planeta Dziecko, autorka artykułów na temat zdrowego odżywiania w magazynie Moda na Zdrowie .

Certyfikowany Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Dietetyków ze statusem Doradca Żywieniowy oraz Polskiego Towarzystwa Dietetycznego .

Gość programów TVN – DDTVN, Stylowy Magazyn i Pytanie na śniadanie TVP2.

Na co dzień zajmuje się układaniem indywidualnych planów dietetycznych zarówno dla dzieci jak i dorosłych, dla osób z problemami z nadwagą oraz przy problemach zdrowotnych.

Pasjonatka diet roślinnych.

2020-05-06T19:42:43+02:00
Dr n. med Agnieszka Makówka

Nefrolog, Transplantolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Agnieszka Makówka

Dr n. med. Agnieszka Makówka – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Od 15 lat pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje również w przyklinicznej Poradni Nefrologicznej oraz Poradni po Przeszczepie Nerki. W 1994 r ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. W 2003 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2006 r. zakończyła specjalizację z nefrologii, a w 2010 r specjalizację z transplantologii klinicznej. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach. Od wielu lat zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami nerek. Posiada również doświadczenie w leczeniu chorych dializowanych, zarówno otrzewnowo, jak i hemodializowanych. Zajmuje się także kwalifikacją pacjentów do przeszczepu nerki oraz leczeniem po przeszczepieniu nerki.

2020-05-06T19:55:24+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrologia, Gastroenterologia

Opłać wizytę online

Dr n. med. Milena Padysz

Dr n. med. Milena Padysz ukończyła w 2010 roku Wydział Wojskowo-Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od początku swojej praktyki zawodowej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego, Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM. Od 2017 roku specjalista chorób wewnętrznych, rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii.

Od 2012 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt: ” Ocena wybranych parametrów stanu zapalnego w korelacji z obrazem klinicznym choroby Leśniowskiego-Crohna”.

Podczas pracy w Klinice Gastroenterologii zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza nieswoistych chorób zapalnych jelit, choroby uchyłkowej jelita grubego, zaburzeń czynnościowych jelit, a także chorób przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego i trzustki.

W 2014 i 2015 roku ukończyła szkolenia w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej. 

Prowadzi wykłady i zajęcia kliniczne ze studentami Wydziału Wojskowo-Lekarskiego. Jest także jednym z opiekunów studenckiego koła naukowego przy Klinice Gastroenterologii.

Jest autorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w wielu konferencjach naukowych w Polsce i za granicą. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii.

2020-10-26T15:09:34+01:00
Mgr Gabriela Piasecka-Pełka

Psychoterapeuta, Psycholog, Terapeuta, Psychodietetyk

Opłać wizytę onlineOpłać wizytę online

Mgr Gabriela Piasecka-Pełka

Mgr Gabriela Piasecka-Pełka jest doświadczonym psychoterapeutą, psychologiem, psychodietetykiem i terapeutą.

Pomaga osobom, które cierpią z powodu depresji, problemów adaptacyjnych, nerwicy, lęków, zaburzeń odżywiania, czy też z powodu niskiego poczucia własnej wartości.  Pracuje także z parami/małżeństwami oraz rodzinami które doświadczyły zdrady, przemocy, borykają się z problemami w obszarze życia seksualnego czy też problemami wychowawczymi.

Twierdzi, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać,
dlatego też pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy terapeutycznej. Skupia się na teraźniejszości szukając rozwiązań dla bieżących problemów.

Swoją wiedzę zdobywała od wiodących autorytetów świata psychologii – na Uniwersytecie SWPS oraz w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Doświadczenie zbudowała na bazie licznych staży w szpitalach klinicznych m.in. Psychiatrycznym Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie czy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz prowadząc od wielu lat terapię indywidualną oraz małżeńską w Poradniach Psychologicznych.

2020-05-06T19:54:34+02:00
Lek. med Anna Kacerka

Reumatolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Magdalena Połubińska

Dr n. med. Magdalena Połubińska jest specjalistą w zakresie chorób wewnętrznych i reumatologii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Aktualnie pracuje w Odziale Reumatologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach dotyczących reumatologii.

Jest ekspertem w zakresie diagnostyki oraz nowoczesnych metod terapii chorób reumatycznych m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), dny moczanowej, tocznia układowego, twardziny, zapalenia wielomięśniowego i skórno-mięśniowego, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK), łuszczycowego zapalenia stawów, choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa i stawów, zespołu Sjögrena, zespołu Reynauda oraz innych chorób związanych z bólami stawów i kręgosłupa.

2020-05-06T19:58:19+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Opłać wizytę online

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński

Dr hab. n. med. Tomasz Rechciński to uznany specjalista kardiolog, a do tego ciepły, serdeczny, cierpliwy człowiek z wielką empatią podchodzący do swoich pacjentów.
Dyplom ukończenia Akademii Medycznej w Łodzi otrzymał w 1987 roku. W 1993 ukończył specjalizację z chorób wewnętrznych Iº, a w 1996 IIº , zaś w 2003 specjalizację w zakresie kardiologii. W 1999 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w 2013 doktora habilitowanego nauk medycznych.

W latach 1991-1998 pracował na Oddziale Chorób Wewnętrznych Szpitala im. K. Jonschera w Łodzi, w latach 1999-2010 na Oddziale Kardiologii Szpitala im. W. Biegańskiego. Od 2010 roku jest zatrudniony na Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi. Jednocześnie od 1998 roku pracuje w Klinice Kardiologii Akademii Medycznej Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.
W okresie od 1995 do 2017 roku opublikował 55 prac oryginalnych, 23 prace przeglądowe i 68 doniesień zjazdowych.
Od 1994 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Miażdżycą oraz International Society of Artherosclerosis, a od 2017 roku Fellow od the European Society of Cardiology. Jest także wieloletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W latach 2017-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Jest również członkiem rad naukowych czasopism: World Journal of Hypertension, International Journal of Physical Therapy and Rehabilitation oraz Austin Journal of Sleep Disorders.

2020-05-06T20:03:23+02:00
Lek. med Joanna Siembor

Chirurg, Onkolog

Opłać wizytę online

Lek. med. Joanna Siembor

Lek. med. Joanna Siembor ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi 1997 roku.

W 2006 roku uzyskała tytuł specjalisty z zakresu chirurgii ogólnej, a następnie specjalisty chirurgii onkologicznej w 2013 roku. Aktualnie przygotowuje się do obrony tytułu doktora nauk medycznych na temat angiogenezy w raku jelita grubego.

Lek. med Joanna Siembor posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Od wielu lat pracuje w Oddziale Chirurgii Ogólnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi, gdzie wykonuje zabiegi zgodne z profilem oddziału tj. chirurgiczne leczenie nowotworów skóry, piersi, mięsaków i nowotworów przewodu pokarmowego oraz w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. Wcześniej pracowała w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala MSWiA w Łodzi.

Lek. med Joanna Siembor jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Jest specjalistą w diagnostyce i leczeniu operacyjnym wielu rodzajów nowotworów, a w szczególności: nowotworów skóry, przewodu pokarmowego i piersi. Wykonuje zabiegi operacyjne techniką tradycyjną, a także operacje laparoskopowe i endoskopowe oraz z zastosowaniem technik elektrochirurgii.

2020-05-06T20:00:11+02:00
Lek. med Jarosław Woźniak

Chirurg ogólny, Chirurg onkolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Maciej Stańczyk

Dr n. med. Maciej Stańczyk jest specjalistą w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz onkologicznej. Specjalizuje się operacyjnym leczeniu nowotworów piersi, w mastektomii, elektrochirurgii. Przeprowadza operacje laparoskopowe, wykonuje operacje przepuklin, operacje żylaków. W warunkach ambulatoryjnych wykonuje drobne zabiegi – np. wycięcia i badania zmian skórnych.

2020-05-06T19:31:01+02:00
Lek. med Maria Frasunkiewicz

Diabetolog, Internista, Nefrologia

Opłać wizytę online

Dr n. med. Konrad Walczak

Absolwent XIII L. O. im. Marii Piotrowiczowej w Łodzi z 1991 roku. W 1998 r. ukończył studia na wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi. W latach 2001 – 2004 w ramach specjalizacji z zakresu Chorób Wewnętrznych, rezydent na Oddziale Chorób Wewnętrznych w Szpitalu im. Madurowicza w Łodzi. Od 2004 roku asystent, następnie kolejno starszy asystent oraz adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii USK im. WAM – CSW w Łodzi. W 2009 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych. Posiada specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych i diabetologii. Jest zastępcą Dyrektora ds. Medycznych USK im. WAM – CSW w Łodzi.

Członek Towarzystwa Internistów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

2020-05-06T20:26:38+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Ewa Walecka-Kapica

Dr n. med. Ewa Walecka–Kapica należy do grona doświadczonych pracowników Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła Akademię Medyczną w 1994 roku. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Wpływ zakażenia Helicobacter pylori na mikrokrążenie w błonie śluzowej żołądka oraz stężenie tlenku azotu i anionorodnika ponadtlenkowego w surowicy krwi u osób z przewlekłym aktywnym zapaleniem błony śluzowej żołądka”.Jest specjalistą II stopnia z zakresu chorób wewnętrznych oraz specjalistą gastroenterologiem.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów w Klinice Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego im. WAM, gdzie pracuje od początku swojej pracy zawodowej. Swe zainteresowania zawodowe rozwija przede wszystkim w zakresie nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego – Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), chorób czynnościowych przewodu pokarmowego a także chorób związanych z zakażeniem H. pylori. Uczestniczyła w wielu międzynarodowych programach klinicznych, dotyczących między innymi terapii biologicznych w nieswoistych zapaleniach jelit a także nowoczesnych metod terapii zespołu jelita nadwrażliwego; licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Od wielu lat wykonuje badania ultrasonograficzne jamy brzusznej a także badania endoskopowe górnego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego. Przez dwa lata prowadziła także z ramienia Kliniki Gastroenterologii poradnictwo drogą internetową dla pacjentów z chorobami przewodu pokarmowego.

Dodatkową, nie mniej ważną dziedziną zainteresowań jest dietetyka i żywienie kliniczne. Doświadczenia w tym zakresie zdobywała na licznych szkoleniach i kursach krajowych i zagranicznych (m. in. w USA – w Johns Hopkins University of Baltimore). Ukończyła również międzynarodowy kurs SCOPE prowadzony przez Founding and European SCOPE, dotyczący roli przewodu pokarmowego w otyłości.
Jest autorką 58 publikacji oryginalnych, artykułów poglądowych i przeglądowych oraz rozdziałów w podręcznikach. Ponadto jest promotorem i recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk o Zdrowiu Kierunku Dietetyki.

2020-08-02T16:59:45+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Pediatra, Gastroenterolog, Gastroenterolog dziecięcy, Alergolog

Opłać wizytę online

Prof. dr hab. n. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Dyplom lekarza uzyskała po studiach w Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracując w Uniwersytecie Medycznym uzyskała kolejno tytuł naukowy doktora, docenta i profesora.

Kierowała Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Pełniła również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska jest specjalistą chorób dzieci oraz posiada specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, gastrologii i alergologii.

W działalności klinicznej zajmuje się szczególnie leczeniem i poradami specjalistycznymi z zakresu niedoborów masy ciała, zaburzeń łaknienia i otyłości, bólów brzucha, refluksu żołądkowo-przełykowego, przewlekłej biegunki, zapaleń żołądka i jelit, zakażeń bakteryjnych, pierwotniakowych i grzybiczych przewodu pokarmowego, zaburzeń defekacji, zaparć, celiakii oraz nawracających infekcji, alergicznego nieżytu nosa, alergii i nietolerancji pokarmowej.

2020-05-06T20:07:35+02:00
lek. med. Barbara Wencka

Ginekolog-Położnik

Opłać wizytę online

Lek. med. Barbara Wencka

Lek med. Barbara Wencka jest lekarzem z wieloletnim doświadczeniem, posiada specjalizacje z ginekologii i położnictwa.

Swoją karierę zawodową rozpoczęła w I Klinice Ginekologii i Położnictwa we Wrocławiu, a kontynuowała ją w Szpitalu im. Madurowicza w Łodzi. W 2015 roku uzyskała tytuł specjalisty ginekologii i położnictwa. Obecnie pracuje w oddziale ginekologicznym szpitala MSWiA w Łodzi. Ukończyła również psychologię na Uniwersytecie Wrocławskim, broniąc pracy magisterskiej dotyczącej problemów kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Jest w trakcie uzyskiwania stopnia doktora nauk medycznych, a w zeszłym roku rozpoczęła studia podyplomowe z seksuologii klinicznej.

Wierzy, że ginekolog jest lekarzem kobiet na każdym etapie ich życia dlatego stara się zapewnić moim pacjentkom kompleksową opiekę, zarówno jeśli chodzi o prowadzenie ciąży (również powikłanej), jak również leczenie schorzeń ginekologicznych oraz problemów sfery seksualnej. Wykonuje konsultację i badania ultrasonograficzne. Zajmuje się także ginekologią dziecięcą i dziewczęcą.
W swojej pracy zawodowej skupia się na zaburzeniach endokrynologicznych, problemach okresu menopauzy oraz szeroko pojętej edukacji seksualnej, również wśród nastolatek i młodych kobiet.

2020-08-07T10:44:21+02:00
Dr n. med Joanna Wiktorska

Endokrynolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Joanna Wiktorska

Specjalizacje: choroby tarczycy, choroby przytarczyc, choroby nadnerczy, choroby układu podwzgórzowo-przysadkowego, zaburzenia miesiączkowania, niepłodność, otyłość, osteporoza. Lekarz z powołaniem, niezmiennie od ponad 20 lat związana z endokrynologią.

Dr n. med Joanna Wiktorska z endokrynologią jest związana od ponad 20 lat. Od 1993 była studentką indywidualną w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii Akademii Medycznej w Łodzi. W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną. W 2003 roku uzyskała, z wyróżnieniem, tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle specjalizowała się z zakresu chorób wewnętrznych uzyskując, z wynikiem bardzo dobrym, specjalizację w 2005 roku. Następnie w 2009 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu endokrynologii również z wynikiem bardzo dobrym.

Dr n. med Joanna Wiktorska posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Przez wiele lat pracowała jako jako adiunkt w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych i Klinice Diabetologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, oraz w Zakładzie Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a także w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Ponadto przez 16 lat pracowała w Poradni Endokrynologicznej, Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów (Łódź ul Wierzbowa 38). Dr n. med Joanna Wiktorska posiada bardzo dobrą umiejętność wykonywania badań USG tarczycy oraz biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej zmian ogniskowych w tarczycy, które to badania wykonuje samodzielnie od 1998 roku. Ponadto w 2002 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat z zakresu diagnostyki i leczenia osteoporozy i tytuł Specjalisty Densytometrii Klinicznej wydawany przez International Osteoporosis Foundation.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących endokrynologii i osteoporozy. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach (wykaz kursów dostępny na stronie www.joannawiktorska.pl). Ponadto jest biegłym sądowym Sądu Okręgowego w Łodzi z zakresu endokrynologii oraz Lekarzem Sądowym. W 2005 roku, jako wyraz uznania pacjentów dla jej pełnej zaangażowania pracy, otrzymała tytuł Lekarz Przyjacielem Kobiety.

2020-05-06T19:27:56+02:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Katarzyna Winter

Dr n. med. Katarzyna Winter jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła w 2008 roku z wyróżnieniem. W trakcie trwania studiów była związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, jako studentka indywidualnego toku studiów. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego pozostała, w charakterze starszego asystenta, w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Ukończyła również Studia Doktoranckie ww. klinice.

W 2015 roku ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych i rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii. Jest członkiem Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego.

Zainteresowania zawodowe Pani doktor skupiają się wokół diagnostyki i leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu, jak również chorób dróg żółciowych. Każdego roku uaktualnia swoją wiedzę medyczną i prezentuje swoje prace naukowe na licznych konferencjach gastroenterologicznych krajowych i zagranicznych m.in.: United European Gastroenterology Week, European Pancreatic Club Meeting, Digestive Disease Week.

Jest również autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, jak również autorką rozdziałów książek z zakresu gastroenterologii.

2020-05-27T21:29:10+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Choroby wewnętrzne, hematologia
(choroby układu krzepnięcia)

Opłać wizytę online

Dr n. med. Michał Witkowski

Dr n. med. Michał Witkowski jest lekarzem specjalistą chorób wewnętrznych, w trakcie specjalizacji z hematologii.  W 2010 roku ukończył Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Początkowo pracował w Klinice Kardiologii Szpitala im. WAM, gdzie ukończył szkolenie specjalizacyjne w zakresie chorób wewnętrznych oraz obronił pracę doktorską z zakresu migotania przedsionków. Od kilku lat pracuje w Klinice Hematologii WWCOiT im. M. Kopernika w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej. Do jego zainteresowań naukowych należą choroby układu krzepnięcia. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Choroby:

– skazy krwiotoczne i osoczowe

– małopłytkowość

– diagnostyka trombofilii

– diagnostyka wydłużonego APTT i PT

– niedokrwistość z niedoboru żelaza

– niedokrwistość z niedoboru wit. B12

2020-08-02T16:59:09+02:00
Dr hab n. med. Agnieszka Zmysłowska

Endokrynolog, diabetolog dziecięcy, genetyk kliniczny, pediatra, diabetolog

Opłać wizytę online

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska z diabetologią jest związana od 20 lat. Od 1995 była studentką indywidualną w II Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi. W 1998 roku ukończyła Akademię Medyczną z wynikiem ponad dobrym. W 2003 roku uzyskała, z wyróżnieniem, tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego w 2016 roku.

Równolegle specjalizowała się z zakresu pediatrii uzyskując, tytuł w 2005 roku. Następnie uzyskała tytuł specjalisty z zakresu diabetologii, diabetologii dziecięcej i endokrynologii.

Dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Przez wiele lat pracowała jako jako asystent w w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od 2008 roku jest adiunktem w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest również autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska jest bardzo lubiana przez małych pacjentów za jej uśmiech, ciepło i pełną zaangażowania pracę.