Project Description

Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Dr hab. n. med. Ewa Trzos

Dr hab. n. med. Ewa Trzos jest specjalistą kardiologiem i specjalistą chorób wewnętrznych.

Posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Zdobywała je pracując w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Szpitalu im. Biegańskiego. Przez wiele lat kierowała tam Odcinkiem Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Jednak szczególnym jej zainteresowaniem są zaburzenia rytmu serca. Temu zagadnieniu poświęciła swą pracę habilitacyjną pt: „Mikrowoltowa naprzemienność załamka T oraz inne wskaźniki elektrokardiograficzne w ocenie ryzyka nagłych zdarzeń sercowych u chorych z niewydolnością serca”

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology)

Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących kardiologii. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Dr hab. n. med. Ewa Trzos ma holistyczne podejście do pacjenta, jest wyjątkowo dociekliwa, skrupulatna i nie bagatelizuje żadnych objawów zgłaszanych przez chorego.