Project Description

Lek. med. Paweł Jałmużna

Alergolog, Pediatra

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska

Od początku pracy w zawodzie lekarza moje zainteresowania kliniczne i badawcze związane były z alergologią. Pracując w Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii zajmuję się głównie dziećmi chorymi na astmę oskrzelową i choroby alergiczne, a wieloletnia współpraca (od roku 1999 r.) z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku zaowocowała wieloma wspólnymi badaniami, w tym pionierskim badaniem na temat obecności alergii na karaluchy w Polsce (temat mojej pracy doktorskiej).
Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem różnych schorzeń alergicznych jak atopowe zapalenie skóry, sezonowy i przewlekły alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek, alergia pokarmowa, pokrzywki i wiele innych. Diagnozuję m.in. przewlekły kaszel, nawracające infekcje dróg oddechowych, niepożądane reakcje polekowe. W 2018 roku zostałam Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłam w 1992 roku, w 2001 otrzymałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii Iº oraz tytuł doktora nauk medycznych, w 2006 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii IIº, w 2012 r. – tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii a w 2017 r. – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych UM w Łodzi.

W 1993 roku gościłam w Brompton Hospital, England; w latach 1993 – 1995 odbyłam staż podyplomowy w Putanm Hospital Center, Carmel, NY, USA. Od 1997 do 2005 roku pracowałam na Oddziale Interny Dziecięcej i Alergologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu na stanowisku asystenta. W latach 2001 – 2019 byłam kierownikiem NZOZ Medpuls w Łodzi. Od 2005 roku jestem zatrudniona na Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii Ośrodka Pediatrycznego im. Korczaka w Łodzi na stanowisku adiunkta.

Nagrody i wyróżnienia:
2009 – 2012 Nagrody Rektora I stopnia za działalność naukową (przyznawane 1 raz w roku)
1999-2000 The Kosciuszko Foundation Grant, Department of Medicine, Columbia University College of Physicians and Surgeons, NY, USA

Jestem członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  • European Respiratory Society
  • American Thoracic Society
  • American Academy of Allergy Asthma and Immunology

W 2018 roku zostałam Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Władam biegle językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w stopniu podstawowym.

Zwiń opis