Project Description

Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastroenterolog

Dr hab. n. med. Renata Talar-Wojnarowska

Profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, wykładowca akademicki.

Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Gastroenterologii dla woj. łódzkiego.

Specjalista chorób wewnętrznych i gastroenterologii, autorka licznych publikacji naukowych i rozdziałów w podręcznikach dla studentów i lekarzy. Obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską, a w 2014 uzyskała stopień doktora habilitowanego, zajmując się molekularnym podłożem raka trzustki i diagnostyką różnicową guzów trzustki. Od początku pracy zawodowej związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi, prowadzi programy leczenia biologicznego nieswoistych chorób zapalnych jelit. Uczestniczy w pracach Instytutu Nagrody Zaufania „Złoty Otis” jako członek Kapituły Nagrody oraz jako ekspert w interdyscyplinarnym projekcie Polska Sieć Amyloidozy. Należy do Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Polskiego Klubu Trzustkowego, European Pancreatic Club oraz European Crohn`s and Colitis Organisation.