Project Description

dr n. med. Agnieszki Janus

Hematolog
(przyjmuje tylko dorosłych)

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Agnieszka Janus

Dr n.med. Agnieszka Janus z hematologią związana jest od ponad 10 lat. Od 2001 roku była studentką indywidualną w Klinice Hematologii Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł lekarza medycyny uzyskała w 2002 roku. W tym samym roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz studia doktoranckie w Klinice Hematologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W październiku 2007 roku, po obronie pracy doktorskiej na temat : „Wpływ inhibitorów kinazy mTOR na komórki białaczkowe” uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Dwa lata później uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w roku 2014 – tytuł specjalisty hematologa.

W roku 2001 studiowała na wydziale lekarskim w Niemczech, w Justus Liebig Universitat, Giessen.

W ramach Europejskiego Programu Wymiany Socrates/Erasmus.

W latach 2010-2012 była stypendystką Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego. Pracowała w Universita Vita-Salute San Raffaele w Mediolanie, gdzie zajmowała się projektem badawczym oceniającym rolę receptora B w historii naturalnej przewlekłej białaczki limfocytowej. Równocześnie kontynuowała pracę kliniczną we włoskiej poradni hematologicznej, w Ambulatorio Unita Linfomi.

Posiada biegłą znajomość języków angielskiego, niemieckiego i włoskiego oraz bierną znajomość języka francuskiego i rosyjskiego.

Ma rozległe doświadczenie kliniczne i naukowe. Obecnie pracuje w Klinice Hematologii WSS im. Kopernika w Łodzi oraz w Wojewódzkiej Poradni Hematologicznej. Jest autorem wielu artykułów publikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych. Bierze udział w konferencjach naukowych polskich i zagranicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz Europejskiego Towarzystwa Hematologicznego.

Zwiń opis