Project Description

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Alergolog

Zapisz się

Dr n. med. Aleksandra Wardzyńska

Dr n med. Aleksandra Wardzyńska ukończyła w 2006 r Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w 2015 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2018 z alergologii. Od początku pracy zawodowej jest związana z Kliniką Immunologii i Alergii UM w Łodzi, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują całą dziedzinę alergologii, ale szczególnie pasjonuje się leczeniem astmy ciężkiej oraz nadwrażliwości na leki. Jest autorką wielu doniesień zjazdowych i artykułów naukowych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Immunologii Klinicznej i Alergologii.