Project Description

Dr n. med Anna Kopff

Kardiolog, holter EKG i ciśnieniowy

Opłać wizytę online

Dr n. med. Andrzej Bissinger

Posiadana Europejska Akredytacja w zakresie Wszczepialnych Stymulatorów Serca oraz Kardiowerterów-Defibrylatorów.