Project Description

Lek. med. Eliza Dalecka

Kardiolog

Dr n. med. Anna Kopff

Dr n. med. Anna Kopff z kardiologią jest związana od około 20 lat. Już w czasie studiów, zainteresowana tą dziedziną, zaczęła zdobywać umiejętności w zakresie echokardiografii.
W 1997 roku ukończyła z wynikiem ponad dobrym Akademię Medyczną. W 2001 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Równolegle specjalizowała się z zakresu chorób wewnętrznych uzyskując w 2005r. tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych, następnie w 2008 roku zdała egzamin specjalizacyjny z zakresu kardiologii.
Celem poszerzenia wiedzy z zakresu echokardiografii odbyła także w 2001r. miesięczny staż w Institute of Clinical Physiology, CNR w Pizie (Włochy).

Dr n. med Anna Kopff posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Zdobywała je m.in. w Szpitalu im. Kopernika w Oddziale Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii, w Klinice Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w Szpitalu im. Biegańskiego; obecnie współpracuje (pełniąc dyżury jako kardiolog interwencyjny) m.in. z Pracownią Hemodynamiki Szpitala MSWiA w Łodzi oraz Pracownią Aniografii i Hemodynamiki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – Centralnego Szpitala Weteranów w Uniwersyteckim Szpitalu i Centrum Kształcenia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CKD) a także z Pracowniami Hemodynamiki w Zgierzu i Łęczycy.
Dr n. med Anna Kopff posiada duże doświadczenie i umiejętności z zakresu kardiologii inwazyjnej (legitymuje się Certyfikatem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego) czyli wykonywania zabiegów koronarografii i angioplastyki wieńcowej, dających możliwość najnowocześniejszego i najskuteczniejszego leczenia różnych postaci choroby wieńcowej, ostrych zespołów wieńcowych, w tym zawałów mięśnia sercowego. Stanowi to znakomite podstawy do właściwej, wyważonej kwalifikacji do powyższych zabiegów. W wyborze właściwego postępowania i leczenia (choroby niedokrwiennej serca oraz innych chorób układu krążenia, np. niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu, wady zastawkowe) posługuje się diagnostyką nieinwazyjną jak echokardiografia, próby wysiłkowe, monitorowanie EKG metodą Holtera czy Holter ciśnieniowy.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation oraz European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions.

Jest także autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących kardiologii i echokardiografii (uczestniczyła w przygotowaniu polskiej edycji Feigenbaum’s Echocardiography (2006) i The Echo Manual (2008).
Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.