Project Description

Dr n. med. Izabela Niedźwiecka

Laryngolog
(tylko osoby dorosłe)

Dr n. med. Izabela Niedźwiecka

Dr n. med. Izabela Niedźwiecka jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończyłam w 1992 r. W 1997 roku uzyskała specjalizację I stopnia z otolaryngologii, a w 2004 r II stopnia.

W roku 2009 obroniła pracę doktorską i otrzymała tytuł doktora nauk medycznych.

Pracuje w Oddziale Laryngologii Onkologicznej Ośrodka Onkologicznego w Łodzi (WSS im M. Kopernika).

Jestem Członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego i Polskiego Towarzystwa Onkologicznego.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu zjazdach, kongresach, szkoleniach i kursach.

Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących laryngologii onkologicznej.

Przyjmuje dorosłych i dzieci powyżej 13-go roku życia.