Project Description

Dr n. med Krzysztof Zaleski

Ginekolog

Zapisz się

Dr n. med. Łukasz Janas

Jest specjalistą położnictwa i ginekologii. Na codzień pracuje w Klinice Ginekologii Operacyjnej i Ginekologii Onkologicznej ICZMP w Łodzi. Ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Wojskowo-Lekarski. Każdą Pacjentkę traktuje indywidualnie, poświęca na wizytę tyle czasu, ile jest potrzebne do postawienia diagnozy i odpowiedzi na wszystkie nurtujące Pacjentkę pytania. Szczegółowo omawia proponowane postępowanie medyczne. Jeśli istnieje wskazanie do badania USG, wykonuje je w trakcie wizyty.