Project Description

Dr n. med. Izabela Frieske

Gastrolog
osoby dorosłe

Dr n. med. Marta Mędrek-Socha

W 2009 roku ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Od początku swojej praktyki zawodowej związana jest z Kliniką Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Od 2017 roku jest specjalistą chorób wewnętrznych, a od 2022 specjalistą gastroenterologii.
Ukończyła również studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi oraz obroniła rozprawę doktorską pt. “Ocena wybranych wykładników aterogenności u osób zakażonych Helicobacter pylori” w 2022 roku.
Podczas pracy w Klinice Gastroenterologii zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem chorób przewodu pokarmowego, zwłaszcza chorób przełyku, żołądka, pęcherzyka żółciowego i trzustki oraz nieswoistych chorób zapalnych jelit.
Ukończyła też studia podyplomowe z żywienia klinicznego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Ponadto brała udział w licznych szkoleniach w Roztoczańskiej Szkole Ultrasonografii w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej.
Od 2017 roku prowadzi wykłady i zajęcia kliniczne ze studentami dietetyki będąc asystentem w Zakładzie Żywienia Klinicznego i Diagnostyki Gastroenterologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Jest autorem i współautorem publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych.
Poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w wielu konferencjach naukowych.