Project Description

Dr n. med. Roman Bubiński

Kardiolog

Dr n. med. Roman Bubiński

– Łodzianin, absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi (1977 r.), odznaczony Medalem Ministra Obrony Narodowej „Za szczególne osiągnięcia w nauce”
– wieloletni adiunkt Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii WAM
-posiada doktorat z zakresu elektrofizjologii serca człowieka, opublikowany w Londynie (International Journal od Cardiology)
– odbył staże naukowe w Royal Bromton Hospital w Londynie i w Centrum Klinicznym im Z. Freuda w Bonn
– wyspecjalizował 15 internistów i kardiologów
– przez 11 lat kierował Oddziałem Kardiologicznym Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie
– brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych badaniach naukowych
– opublikował ok 50 doniesień naukowych z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych
– ukończył studia podyplomowe z zakresu orzecznictwa lekarskiego i ubezpieczeń
– wieloletni biegły sądowy z zakresie interny i kardiologii
– posiada uprawnienia do badań kierowców i kandydatów na kierowców

Jako lekarz klinicysta zajmuje się diagnostyką i leczenie głównych schorzeń układu sercowo-naczyniowego.
Choroba wieńcowa (stany zagrożenia zawałem serca – profilaktyka i leczenie niedokrwienia mięśnia sercowego, leczenie po przebytym zawale serca)

Nadciśnienie tętnicze (diagnostyka i leczenie pierwotnego i wtórnego nadciśnienia tętniczego, leczenie powikłań nadciśnienia tętniczego)
Niewydolność krążenia (różne postacie przewlekłej i zaostrzonej niewydolności serca zarówno lewo- jak i prawokomorowej)
Arytmia serca ( napadowe i przewlekłe zaburzenia rytmu serca występujące samoistnie oraz w przebiegu innych schorzeń kardiologicznych i pozasercowych)

Członek Towarzystw Naukowych:
European Society of Cardiology
New York Academy of Science
Polskie Towarzystwo Kardiologiczne
Towarzystwo Internistów Polskich