Project Description

Lek. med. Paweł Jałmużna

Onkolog kliniczny

Opłać wizytę online

Lek. med. Barbara Łochowska

Doktor Barbara Łochowska to specjalista onkologii klinicznej. Akademię Medyczną w Łodzi ukończyła w 1996 roku.

Doświadczenie kliniczne pogłębiała pracując w Oddziale Chorób Rozrostowych, Oddziale Chemioterapii oraz w Klinice Chemioterapii Nowotworów szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Na co dzień pracuje w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej zajmując się pacjentami wymagającymi chemioterapii w ramach radiochemioterapii (2 terapii przeciwnowotworowych stosowanych łącznie). 

Zainteresowania zawodowe to nie tylko chemioterapia, lecz także leczenie immunologiczne i celowane, psychoonkologia oraz opieka terminalna.

Angażuje się w pracę nad nowymi lekami w badaniach klinicznych zwłaszcza wprowadzanymi do immunoterapii w nowotworach obszaru głowy i szyi oraz płuc. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych zjazdach dotyczących nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, układu moczowo-płciowego na bieżąco poszerzając swoją wiedzę, a także biorąc udział w wielu krajowych szkoleniach i kursach.

Praktykę kliniczną łączy z pracą naukową. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt: ” Wolne krążące DNA jako potencjalny biomarker w raku płuc”

W czasie wolnym regeneruje siły w przydomowym ogrodzie, gdzie z pasją pielęgnuje rośliny rodzime i egzotyczne.