Project Description

Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra dziecięcy
(przyjmuje dorosłych i dzieci w każdym wieku)

Opłać wizytę online

Lek. med. Katarzyna Pałka-Szafraniec

Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i psychotycznymi, ADHD, zaburzeń zachowania.

Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i nastroju dzieci i młodzieży. Współpracuje z zespołem specjalistów zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i leczeniu trudności współtowarzyszących.

Swój kontakt z młodym Pacjentem i jego rodziną opiera na dialogu porozumienia bez przemocy. Dużą wagę przywiązuje do pozytywnej relacji oraz działań psychoedukacyjnych.

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji i studiów doktoranckich z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży w Łodzi.

W celu pogłębiania wiedzy uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach. Jej szczególny obszar zainteresowań zawodowych to problematyka współwystępowania zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych u dzieci.