Project Description

Lek. med. Eliza Dalecka

Gastrolog, Gastroenterolog

Opłać wizytę online

Dr n. med. Katarzyna Winter

Dr n. med. Katarzyna Winter jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła w 2008 roku z wyróżnieniem. W trakcie trwania studiów była związana z Kliniką Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Norberta Barlickiego w Łodzi, jako studentka indywidualnego toku studiów. Po uzyskaniu dyplomu i odbyciu stażu podyplomowego pozostała, w charakterze starszego asystenta, w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. N. Barlickiego w Łodzi. Ukończyła również Studia Doktoranckie ww. klinice.

W 2015 roku ukończyła specjalizację z chorób wewnętrznych i rozpoczęła specjalizację z gastroenterologii. Jest członkiem Polskiego Klubu Trzustkowego, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, European Pancreatic Club oraz Polskiego Towarzystwa Profilaktyki Chorób Nowotworowych Przewodu Pokarmowego.

Zainteresowania zawodowe Pani doktor skupiają się wokół diagnostyki i leczenia ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki oraz raka tego narządu, jak również chorób dróg żółciowych. Każdego roku uaktualnia swoją wiedzę medyczną i prezentuje swoje prace naukowe na licznych konferencjach gastroenterologicznych krajowych i zagranicznych m.in.: United European Gastroenterology Week, European Pancreatic Club Meeting, Digestive Disease Week.

Jest również autorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach, jak również autorką rozdziałów książek z zakresu gastroenterologii.