Project Description

Lek. med. Ilona Siuda

Choroby wewnętrzne, gastroenterologia

Dr n. med. Małgorzata Woźniak

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Studia ukończyła w 2013 roku. Już w okresie studiów była związana z Oddziałem Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im. N. Barlickiego uczestnicząc aktywnie w pracy Studenckiego Koła Naukowego. W 2016 roku rozpoczęła studia doktoranckie w Klinice Chorób Przewodu Pokarmowego UM w Łodzi. Tematem  jej pracy doktorskiej jest poszukiwanie przyczyn i diagnostyka różnicowa niedokrwistości u chorych z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Od 2015 roku jest związana z Oddziałem Gastroenterologii Ogólnej i Onkologicznej USK nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, gdzie obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta. W 2020r. złożyła  Państwowy Egzamin Specjalistyczny uzyskując tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. Obecnie jest w trakcie szkolenia specjalizacyjnego z gastroenterologii. Poza pracą kliniczną zajmuje się również działalnością naukową i badawczą. Pracuje jako koordynator i współbadacz badań klinicznych dla pacjentów z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. Nieustannie poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych konferencjach krajowych i zagranicznych. Od 2015 roku jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego. Zainteresowania zawodowe skupia się wokół diagnostyki i leczenia nieswoistych chorób zapalnych jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), zespołu jelita drażliwego, chorób trzustki, choroby uchyłkowej, a także choroby refluksowej przełyku i choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.