Project Description

Lek. med Maria Frasunkiewicz

Specjalista chorób zakaźnych i hepatolog (dorośli)

Lek. med. Maria Frasunkiewicz

Lek. med. Maria Frasunkiewicz jest specjalistą chorób zakaźnych i hepatologii. Po ukończeniu Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi w 1983 roku, podjęła pracę w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Łasku, gdzie pracowała do 2004 roku. W 1996 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób zakaźnych. Od 2004 roku pracuje głównie w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Hepatologicznej przy Szpitalu im. Wł. Biegańskiego w Łodzi, a także w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym i Chorób Wątroby w tym samym szpitalu.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Uczestniczyła w wielu konferencjach i szkoleniach z zakresu chorób zakaźnych i chorób wątroby, podnosząc swoją wiedzę.
Lek. med Maria Frasunkiewicz zajmuje się diagnostyką i leczeniem boreliozy, chorób wątroby (stłuszczenie alkoholowe i niealkoholowe, choroby autoimmunologiczne, choroby wirusowe w tym WZW), innych chorób wirusowych i pasożytniczych.