Project Description

Lek. med. Paweł Jałmużna

Gastrolog, Internista

Lek. med. Michał Stasiak

W 2008 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2015 r. złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych. Pod kierownictwem dr n. med. Marka Pazurka ukończył szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie gastroenterologii. W dniu 09.07.2020 r. złożył Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie gastroenterologii. Obszar zainteresowań w toku pracy zawodowej dotyczy chorób zapalnych trzustki (ostrego i przewlekłego zapalenia trzustki) oraz raka tego narządu, jak również nieswoistych chorób zapalnych jelit (wrzodziejącego zapalenia jelita grubego i choroby Leśniowskiego-Crohna) Poza pracą kliniczną zajmuje się również działalnością naukową, publikując w czasopismach naukowych (m.in. w Gastroenterologii Polskiej, Postępach Nauk Medycznych) Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego.