Project Description

Lek. med. Sławomir Kozanecki

Lek. med. Sławomir Kozanecki ukończył Akademię Medyczną w Łodzi 2002 roku.

W 2009 roku uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a następnie specjalisty diabetologa w 2013 roku.

Lek. med. Sławomir Kozanecki posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Od wielu lat pracuje w Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii Szpitala im. N. Barlickiego w Łodzi. Od kilku lat jest konsultantem w dziedzinie diabetologii w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi.

Oprócz działalności klinicznej poświęcił swój czas również na działalność naukową – przez wiele lat pracował w Klinice Diabetologii i Chorób Metabolicznych UM w Łodzi w Szpitalu im. N. Barlickiego w Łodzi. Jest autorem, bądź współautorem publikacji i streszczeń zjazdowych.

Aktualnie przygotowuje się do obrony tytułu doktora nauk medycznych.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Lek. med. Sławomir Kozanecki jest specjalistą w diagnostyce i leczeniu cukrzycy u osób dorosłych, także cukrzycy ciężarnych.

Doktor to człowiek przemiły, uśmiechnięty i bardzo zaangażowany w sprawę pacjenta.