Project Description

Lek. med. Paweł Jałmużna

Dietetyk

Opłać wizytę onlineOpłać wizytę onlineOpłać wizytę onlineOpłać wizytę online

mgr Adrian Kwaśny

Magister dietetyki, edukator zdrowia, prelegent szkoleń, wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi. Autor artykułów w renomowanych czasopismach dla dietetyków. Wykorzystując indywidualne podejście pomaga w problemach dotyczących nadwagi i otyłości.

Jego zainteresowania skupiają się wokół dietetyki ogólnej i klinicznej, ze szczególnym uwzględnieniem dietoterapii nadwagii i otyłości, chorób autoimmunologicznych, metabolicznych oraz profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób układu krążenia. Systematycznie pogłębia wiedzę dotyczącą żywienia oraz zdrowego stylu życia uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenia naukowe zarówno jako uczestnik, jak i prelegent. Współpracując z Pacjentami pomaga im poprawić stan zdrowia i osiągnąć wyznaczone cele w oparciu o doniesienia naukowe i aktualny stan wiedzy.

I wizyta – konsultacja dietetyczna:

 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji oraz omówienie wyników
 • Wywiad medyczno – żywieniowy
 • ocena i modyfikacja zwyczajów na podstawie dzienniczka żywieniowego
 • zaplanowanie strategii postępowania
 • ogólne zalecenia dietetyczne wraz z listą produktów*
 • *nie dotyczy pacjentów zakwalifikowanych do dietoterapii

 

I wizyta + jadłospis 7 dniowy wymiennikowy*:

 • Analiza składu ciała oraz omówienie wyników
 • Wywiad medyczno – żywieniowy
 • ocena i modyfikacja zwyczajów na podstawie dzienniczka żywieniowego
 • zaplanowanie strategii postępowaia
 • ogólne zalecenia dietetyczne wraz z listą produktów*
 • przykładowy 7-dniowy jadłospis wymiennikowy*
 • *nie dotyczy pacjentów zakwalifikowanych do dietoterapii
 •  

Wizyta kontrolna:

 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji oraz omówienie wyników
 • Ocena postępów
 • Zaplanowanie dalszej strategii postępowania
 • Wydanie kolejnych zaleceń

 

Wizyta kontrolna + 7 dniowy jadłospis wymiennikowy*:

 • Analiza składu ciała metodą bioimpedancji oraz omówienie wyników
 • Ocena postępów
 • Zaplanowanie dalszej strategii postępowania
 • Wydanie kolejnych zaleceń
 • przykładowy 7-dniowy jadłospis wymiennikowy*
 • *nie dotyczy pacjentów zakwalifikowanych do dietoterapii

Indywidualny plan żywieniowy:

 • 14 dniowy jadłospis indywidualny (dietoterapia) 170 zł
 • 7 dniowy jadłospis indywidualny (dietoterapia) 120 zł