Project Description

Prof. nadzw. dr. hab. n. med. Adam Gesing

Endokrynologia

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Prof. UM dr hab. n. med. Adam Gesing

Profesor nadzwyczajny UM dr hab. n. med. Adam Gesing jest związany z endokrynologią od ponad 25 lat. Jako student, dwukrotnie – w roku akademickim 1991/92 oraz 1992/93 był stypendystą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi (AM w Łodzi) ukończył z wyróżnieniem w roku 1993 z wynikiem końcowym bardzo dobrym, uzyskując Dyplom Lekarza. W roku 1999 uzyskał I stopień specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, a w roku 2004 po złożeniu egzaminu państwowego – tytuł specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych. Ponadto, w roku 1998 uzyskał, z wyróżnieniem, stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w roku 2012 stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny (specjalność endokrynologia).

Prof. Adam Gesing posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej. W roku 1994 został zatrudniony jako asystent, a od roku 2000 jako adiunkt w Zakładzie Tyreologii Instytutu Endokrynologii AM w Łodzi. Po reorganizacji Uczelni pracował na stanowisku adiunkta w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (UM w Łodzi). Następnie, w roku 2005 został zatrudniony na stanowisku adiunkta, a w roku 2015 na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Zakładzie Endokrynologii Onkologicznej UM w Łodzi. Ponadto, przez kilkanaście lat pracował w Poradni Endokrynologicznej/Regionalnym Ośrodku Menopauzy i Osteoporozy przy Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w Łodzi, wykonując także m.in. badania ultrasonograficzne i biopsję aspiracyjną cienkoigłową gruczołu tarczowego. Był także zatrudniony w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Prof. Adam Gesing posiada także duże doświadczenie w pracy naukowej. Jest pierwszym autorem lub współautorem ponad 100 prac i doniesień naukowych. W roku 2007 został stypendystą The Endocrine Society. Dwukrotnie, w latach 2008-2009 oraz w roku 2013 przebywał w USA, prowadząc badania naukowe z zakresu endokrynologii starzenia, będąc zatrudnionym na stanowisku Research Associate Professor w Division of Geriatric Research, Department of Internal Medicine, Southern Illinois University School of Medicine, Springfield w stanie Illinois. Pracował także naukowo w College of Medicine, Burnett School of Biomedical Sciences, University of Central Florida, Orlando na Florydzie (USA). Za swoje osiągnięcia naukowe był uhonorowany Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia (2012) oraz Nagrodami Naukowymi Rektora AM w Łodzi (2000) oraz Rektora UM w Łodzi (2014). Jest członkiem kilku towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego.

Prof. Adam Gesing pełnił także kilka funkcji w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, m.in. w latach 2002-2008 był Pełnomocnikiem Rektora UM ds. Indywidualnego Toku Studiów; był również członkiem Senatu UM (w latach 2003-2008) oraz Rady Wydziału Lekarskiego UM (z wyboru w latach 2006-2008 oraz ponownie od roku 2012). W roku 2012 został przewodniczącym Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a od roku 2014 jest prezesem Zarządu Fundacji Rozwoju Endokrynologii im. Prof. dr hab. med. Tadeusza Pawlikowskiego.

Zwiń opis