PORADNIA MEDYCYNY PRACY W ŁODZI

Medycyna pracy Łódź2018-10-19T13:05:53+00:00
2018-09-29T10:46:28+00:00
Lek. med. Jadwiga Teresa Kosowska-Bąk

Specjalista medycyny pracy

Zapisz się

Lek. med. Jadwiga Teresa Kosowska-Bąk

Lek. med. Jadwiga Teresa Kosowska-Bąk jest lekarzem z kilkudziesięcioletnim stażem pracy, specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny pracy. W 1984 roku ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Ma duże doświadczenie w zakresie ochrony profilaktycznej nad pracownikami, posiada wszelkie uprawnienia do wydawania orzeczeń z zakresu medycyny pracy oraz dodatkowe uprawnienia do badań kierowców i pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące.

Uprawnienia:

  • Badania profilaktyczne: wstępne, okresowe, kontrolne
  • Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych
  • Badania osób zawodowo narażonych na promieniowania jonizujące
  • Badania kierowców (wszystkie kategorie) do prawa jazdy i do badań wynikających z Kodeksu Pracy

Medycyna pracy Łódź poradnia

Medycyna pracy

Lekarz medycyny pracy to specjalista zajmujący się osobami pracującymi, studentami, kierowcami oraz osobami, które starają się o posiadanie broni.
Badany jest wypływ czynników zewnętrznych na pracę pacjenta. Przeprowadzane są profilaktyczne badania (wstępne, okresowe, kontrolne) wykazujące zdolność pracownika do wykonywania przyszłego zawodu lub określonych obowiązków.
Lekarz zajmuje się rozpozynywaniem chorób zawodowowych u pacjentów oraz zastosowuje odpowiednie leczenie lub rehabilitację.