PORADNIA NEFROLOGICZNA W ŁODZI

Nefrologia Łódź2018-10-19T13:05:46+00:00
2018-09-29T10:50:58+00:00
Dr n. med Agnieszka Makówka

Internista, Nefrolog, Transplantolog

Zapisz się

Dr n. med Agnieszka Makówka

Dr n. med Agnieszka Makówka – lekarz specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii i transplantologii klinicznej. Od 15 lat pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Pracuje również w przyklinicznej Poradni Nefrologicznej oraz Poradni po Przeszczepie Nerki. W 1994 r ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi. W 2003 uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, w 2006 r. zakończyła specjalizację z nefrologii, a w 2010 r specjalizację z transplantologii klinicznej. W roku 2006 uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego i Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach. Od wielu lat zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami nerek. Posiada również doświadczenie w leczeniu chorych dializowanych, zarówno otrzewnowo, jak i hemodializowanych. Zajmuje się także kwalifikacją pacjentów do przeszczepu nerki oraz leczeniem po przeszczepieniu nerki.

2018-09-29T10:49:15+00:00
Lek. med. Krystyna Lenartowicz-Korczak

Nefrolog, Hipertensjolog, Internista

Zapisz się

Dr n. med. Ewa Serwa-Stępień

Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii, w trakcie specjalizacji z hipertensjologii (diagnostyka i leczenie nadciśnienia tętniczego).
Posiada tytuł dr nauk medycznych w dziedzinie kardiologii uzyskany na Wydziałe Fizjoterapii UM w Łodzi. Jest lekarzem z wieloletnim doś wiadczeniem w pracy w warunkach szpitalnych (m.in. oddziały internistyczne, kardiologiczne, klinika nefrologii i stacje dializ) oraz w lecznictwie otwartym (poradnie specjalistyczne, podstawowa opieka zdrowotna).
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób nerek i chorób układu sercowo- naczyniowego.

2018-09-29T10:52:34+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Nefrolog

Zapisz się

Dr n. med. Agnieszka Majda

Dr n. med. Agnieszka Majda – lekarz specjalista chorób wewnętrznych oraz nefrologii. Akademię Medyczną w Łodzi ukończyła w 2007 roku. Od roku 2008 pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, w której w 2014r. uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych. W tym samym roku rozpoczęła szkolenie specjalizacyjne w zakresie nefrologii w Klinice Pediatrii, Immunologii i Nefrologii Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Specjalizację z dziedziny nefrologii uzyskała w 2017 roku. Oprócz działalności klinicznej poświęciła swój czas również na działalność naukową, czego efektem jest tytuł doktora nauk medycznych obroniony w 2015 roku. Swoją wiedzę na bieżąco aktualizuje, uczestnicząc w licznych konferencjach i sympozjach naukowych.

W kręgu zainteresowań klinicznych znajdują się chorzy z przewlekłą chorobą nerek, ostrym uszkodzeniem nerek, z kamicą dróg moczowych, zakażeniami układu moczowego, nadciśnieniem tętniczym, pacjenci z chorobami nerek w cukrzycy. Dr n. med. Agnieszka Majda zajmuje się także pacjentami z przewlekłą chorobą nerek w okresie predializy i dializowanymi. Interesuje się również niefarmakologicznym leczeniem otyłości.

2018-09-29T10:51:47+00:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Nefrolog

Zapisz się

Lek. Dominik Łacina

Lek. Dominik Łacina – lekarz specjalista chorób wewnętrznych i nefrologii. Akademię Medyczną ukończył w roku 2001.

Od wielu lat pracuje w Klinice Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, obecnie w Oddziale Nefrologii USK nr1 im. N Barlickiego w Łodzi. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego.

Zajmuje się leczeniem pacjentów z chorobami nerek, po przeszczepie oraz dializowanymi otrzewnowo i hemodializowanymi.

Nefrologia Łódź poradnia

Nefrologia

Nefrologia to nauka medycyny skupiająca się na budowie, funkcjonowaniu i leczeniu chorób nerek. Różni się ona od urologii tym że, z założenia ma leczyć nieinwazyjnie.
Kiedy warto pójść do nefrologa?

Gdy tylko zauważymy u siebie objawy przewlekłych lub nawracających problemów z układem moczowym wliczając w to nerki, natychmiast powinnyśmy udać się z wizytą u specjalisty i nie próbować leczyć się domowymi sposobami.