2022-03-27T16:04:04+02:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Neurologia

Dr n. med. Magdalena Oset

Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z neurologii. Ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala im. Barlickiego.
Wiedze zdobywała także na praktykach zagranicznych, m.in. w Portugali i Japonii. Stara się nieustannie pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach, dzięki czemu poznaje aktualne standardy i nowe metody leczenia.
Uważa, że dziedzina którą się zajmuję jest złożoną i trudną nauką, w której ważny może być każdy objaw zgłaszany przez pacjenta, dlatego najważniejsze dla niej jest zrozumienie i empatia w relacji z pacjentem, wysłuchanie zgłaszanych dolegliwości oraz dokładnie przeprowadzone badanie.

2021-11-29T15:37:41+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Opłać wizytę online

Lek. med. Łukasz Leszczyński

Jestem specjalistą neurologiem, zajmuję się:
-zespołami bólowymi kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii, także zespołami pourazowymi
-bólami i zawrotami głowy
-chorobami naczyniowymi OUN (udary, TIA)
-padaczką
-chorobami zwyrodnieniowymi OUN (m.in. parkinsonizm)
-zespołami otępiennymi
-chorobami mięśni i złącza nerwowo-mięsniowego (miastenia, miopatia)
-neuralgiami różnego pochodzenia
-neuropatiami
-chorobami nerwów czaszkowych i obwodowych.

2022-07-07T08:59:10+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

W przypadku pierwszej wizyty proszę wybrać opcję płatności za pierwszą wizytę. Pierwszy przycisk poniżej.

Opłać wizytę onlineOpłać wizytę online

Dr hab. n. med. Anna Jurewicz

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1995 roku, a w 2008 roku doktora habilitowanego. Jest specjalistą II stopnia z zakresu neurologii ( 1998 rok- egzamin z wyróżnieniem). Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w USK nr 1 im. N. Barlickiego.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu neurologii publikowanych w prestiżowych pismach zagranicznych, oraz wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, padaczki, zespołów bólowych kręgosłupa, bólów głowy, neuropatii i innych.
Jest autorem patentu polskiego i międzynarodowego z zakresu diagnostyki stwardnienia rozsianego.

2023-03-15T12:39:20+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog
(przyjmuje dorosłych i młodzież po 15 r. ż.)

Lek. med. Maria Fortak-Michalska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobyła w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im Norberta Barlickiego w Łodzi. Ukończyła kurs z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej w zakresie USG Doppler tętnic szyjnych. W 2013r złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Specjalizuje się w leczeniu pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, bóle głowy, zawroty głowy, bóle kręgosłupa, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny (TIA). Zajmuje się diagnostyką i leczeniem innych chorób układu nerwowego tj. rwa kulszowa, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, borelioza, polineuropatia, padaczka.
Współpracuje z wieloma specjalistami w zakresie kardiologii, gastroenterologii i laryngologii, starając się aby pacjenci uzyskali kompleksową opiekę.

2021-05-03T23:33:08+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog, Neurologia dziecięca
(przyjmuje dorosłych i dzieci w każdym wieku)

Dr n. med. Anna Cisowska – Maciejewska

Neurolog dziecięcy, jako lekarz praktykuje w zawodzie od 1999r. Diagnozuje dzieci bez ograniczeń wiekowych. Specjalizuje się w:
– ocena neurorozwojowa
– ocena neurologiczna u dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z obciążeniami okołoporodowymi (przedłużający się poród, niedotlenienie, zamartwica, poród drogą cesarskiego cięcia), urodzonych przez matki obciążone chorobami ogólnoustrojowymi w okresie ciąży
– brak oczekiwanego, prawidłowego rozwoju psychoruchowego lub regres rozwoju
– zaburzenia napięcia mięśniowego (wiotkość lub wzmożone napięcie), asymetria ułożeniowa
– nieprawidłowy rozwój emocjonalny i zaburzenia kontaktu wzrokowego (ASD, autyzm)
– mózgowe porażenie dziecięce
– bóle głowy, zawroty głowy
– zaburzenia napadowe padaczkowe (drgawki, wyłączenie świadomości) i niepadaczkowe (omdlenia, ruchy mimowolne, tiki)
– trudności szkolne, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
– choroby zapalne układu nerwowego ośrodkowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu) i obwodowego (zespół Guillaina-Barre’go, polineuriopatie)
– choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
– zaburzenia snu – zaburzenia mowy, afazja
– choroby mięśni i nerwowo-mięśniowe
– schorzenia genetyczne i wrodzone

Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej ICZMP w Łodzi. Wcześniej pracowała na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Katedry Chorób Układu Nerwowego.
Staże specjalizacyjne odbyła w dziedzinie neurologii w Klinice Neurologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (USK 1 im. N. Barlickiego)
Staż podyplomowy obyła w Instytucie ,,Centrum Zdrowia Matki Polki’’

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs USG-Doppler naczyń domózgowych i wewnątrzczaszkowych (Wielkopolska Szkoła Ultrasonografii)
Sensomotoryka (Warszawa, Biomed)
Szkolenie z zakresu EEG wieku rozwojowego (kurs podstawowy i uzupełniający), Akson, Milanówek
Kurs w zakresie neuroradiologii (mózg)
Szkolenie z zakresu EEG dorosłych (kurs podstawowy i uzupełniający), Akson, Milanówek
Szkolenia i warsztaty w zakresie psychologii rozwojowej

Neurologia Łódź poradnia

Neurologia

Neurologia – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęściej występujące choroby neurologiczne:

 • padaczka
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • choroba Wilsona
 • oponiaki, glejaki
 • wodogłowie
 • zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu
 • udar mózgu
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • choroba Alzheimera
 • zespół niespokojnych nóg
 • choroba Friedreicha
 • zaburzenia snu

Typowe objawy chorób neurologicznych:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • omdlenia
 • dystonia (ruchy dystoniczne)
 • drżenia
 • akromegalia

Podłożem chorób neurologicznych mogą być zarówno czynniki środowiskowe, infekcje a także czynniki genetyczne. Choroby neurologiczne są zróżnicowane zarówno pod względem objawów, przyczyny oraz diagnostyki i leczenia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szansę na całkowite wyleczenie lub złagodzenie dolegliwości u pacjenta.