2023-08-07T21:10:05+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Zapisz się

Dr n. med. Elżbieta Sztamska

Lekarz specjalista neurolog. Obecnie Kierownik Oddziału Neurologicznego i Oddziału Udarowego w Szpitalu PCM w Pabianicach. Pracuje w szpitalu od blisko 23 lat.

Doświadczenie zawodowe rozpoczęła w Oddziale Neurologicznym w WSS im. Kopernika w Łodzi. Przez kolejnych ponad 10 lat była Ordynatorem Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym w WSS im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu. Pracowała również w poradni neurologicznej i jako konsultant neurolog w oddziałach chorób zakaźnych w WSS im. dr Wł.Biegańskiego w Łodzi. Przez wiele lat zajmowała się leczeniem immunomodulującym chorych ze stwardnieniem rozsianym.

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi, dyplom lekarza otrzymała z wyróżnieniem. Wcześniej ukończyła Wydział Biologii i Nauk o Ziemi na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskując z wyróżnieniem dyplom magistra biologii w zakresie neurofizjologii.

Ma bogate doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu chorób ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Oferuje specjalistyczną pomoc po przebytych udarach mózgu, w zakresie chorób naczyniowych mózgu, bólów głowy, zawrotów głowy, bólów kręgosłupa, padaczki, stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, miastenii i innych chorób nerwowo-mięśniowych.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w dziedzinie neuroangiologii. Wiele lat poświęciła pracy naukowej nad unaczynieniem ośrodkowego układu nerwowego. Jest autorką publikacji naukowych. Brała udział w licznych badaniach klinicznych. Uczestniczy w krajowych i zagranicznych konferencjach neurologicznych.

2022-03-27T16:04:04+02:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Neurologia

Zapisz się

Dr n. med. Magdalena Oset

Jest lekarzem w trakcie specjalizacji z neurologii. Ukończyła Wydział Lekarski na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, na co dzień pracuję w Oddziale Klinicznym Neurologii Szpitala im. Barlickiego.
Wiedze zdobywała także na praktykach zagranicznych, m.in. w Portugali i Japonii. Stara się nieustannie pogłębiać swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w kursach i konferencjach, dzięki czemu poznaje aktualne standardy i nowe metody leczenia.
Uważa, że dziedzina którą się zajmuję jest złożoną i trudną nauką, w której ważny może być każdy objaw zgłaszany przez pacjenta, dlatego najważniejsze dla niej jest zrozumienie i empatia w relacji z pacjentem, wysłuchanie zgłaszanych dolegliwości oraz dokładnie przeprowadzone badanie.

2023-12-31T14:59:08+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Zapisz się
Opłać wizytę online

Lek. med. Łukasz Leszczyński

Jestem specjalistą neurologiem, zajmuję się:
-zespołami bólowymi kręgosłupa na tle zmian zwyrodnieniowych i dyskopatii, także zespołami pourazowymi
-bólami i zawrotami głowy
-chorobami naczyniowymi OUN (udary, TIA)
-padaczką
-chorobami zwyrodnieniowymi OUN (m.in. parkinsonizm)
-zespołami otępiennymi
-chorobami mięśni i złącza nerwowo-mięsniowego (miastenia, miopatia)
-neuralgiami różnego pochodzenia
-neuropatiami
-chorobami nerwów czaszkowych i obwodowych.

2023-12-31T15:00:37+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Zapisz się

W przypadku pierwszej wizyty proszę wybrać opcję płatności za pierwszą wizytę. Pierwszy przycisk poniżej.

Opłać wizytę online Opłać wizytę online

Dr hab. n. med. Anna Jurewicz

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1995 roku, a w 2008 roku doktora habilitowanego. Jest specjalistą II stopnia z zakresu neurologii ( 1998 rok- egzamin z wyróżnieniem). Pracuje na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w USK nr 1 im. N. Barlickiego.
Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu prac naukowych z zakresu neurologii publikowanych w prestiżowych pismach zagranicznych, oraz wystąpień na konferencjach i zjazdach naukowych.
Zajmuje się diagnostyką i leczeniem m.in. stwardnienia rozsianego, choroby Parkinsona, padaczki, zespołów bólowych kręgosłupa, bólów głowy, neuropatii i innych.
Jest autorem patentu polskiego i międzynarodowego z zakresu diagnostyki stwardnienia rozsianego.

2023-03-15T12:39:20+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog
(przyjmuje dorosłych i młodzież po 15 r. ż.)

Zapisz się

Lek. med. Maria Fortak-Michalska

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zdobyła w Klinice Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 im Norberta Barlickiego w Łodzi. Ukończyła kurs z zakresu ultrasonografii dopplerowskiej w zakresie USG Doppler tętnic szyjnych. W 2013r złożyła Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.
Specjalizuje się w leczeniu pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane, bóle głowy, zawroty głowy, bóle kręgosłupa, udar mózgu, przemijający atak niedokrwienny (TIA). Zajmuje się diagnostyką i leczeniem innych chorób układu nerwowego tj. rwa kulszowa, choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, borelioza, polineuropatia, padaczka.
Współpracuje z wieloma specjalistami w zakresie kardiologii, gastroenterologii i laryngologii, starając się aby pacjenci uzyskali kompleksową opiekę.

2021-05-03T23:33:08+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog, Neurologia dziecięca
(przyjmuje dorosłych i dzieci w każdym wieku)

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr n. med. Anna Cisowska – Maciejewska

Neurolog dziecięcy, jako lekarz praktykuje w zawodzie od 1999r. Diagnozuje dzieci bez ograniczeń wiekowych. Specjalizuje się w:
– ocena neurorozwojowa
– ocena neurologiczna u dzieci przedwcześnie urodzonych, dzieci z obciążeniami okołoporodowymi (przedłużający się poród, niedotlenienie, zamartwica, poród drogą cesarskiego cięcia), urodzonych przez matki obciążone chorobami ogólnoustrojowymi w okresie ciąży
– brak oczekiwanego, prawidłowego rozwoju psychoruchowego lub regres rozwoju
– zaburzenia napięcia mięśniowego (wiotkość lub wzmożone napięcie), asymetria ułożeniowa
– nieprawidłowy rozwój emocjonalny i zaburzenia kontaktu wzrokowego (ASD, autyzm)
– mózgowe porażenie dziecięce
– bóle głowy, zawroty głowy
– zaburzenia napadowe padaczkowe (drgawki, wyłączenie świadomości) i niepadaczkowe (omdlenia, ruchy mimowolne, tiki)
– trudności szkolne, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość psychoruchowa (ADHD)
– choroby zapalne układu nerwowego ośrodkowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu) i obwodowego (zespół Guillaina-Barre’go, polineuriopatie)
– choroby demielinizacyjne (stwardnienie rozsiane)
– zaburzenia snu – zaburzenia mowy, afazja
– choroby mięśni i nerwowo-mięśniowe
– schorzenia genetyczne i wrodzone

Obecnie pracuje na stanowisku starszego asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej ICZMP w Łodzi. Wcześniej pracowała na stanowisku adiunkta w Klinice Neurologii i Udarów Mózgu Katedry Chorób Układu Nerwowego.
Staże specjalizacyjne odbyła w dziedzinie neurologii w Klinice Neurologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (USK 1 im. N. Barlickiego)
Staż podyplomowy obyła w Instytucie ,,Centrum Zdrowia Matki Polki’’

Ukończone kursy i szkolenia:
Kurs USG-Doppler naczyń domózgowych i wewnątrzczaszkowych (Wielkopolska Szkoła Ultrasonografii)
Sensomotoryka (Warszawa, Biomed)
Szkolenie z zakresu EEG wieku rozwojowego (kurs podstawowy i uzupełniający), Akson, Milanówek
Kurs w zakresie neuroradiologii (mózg)
Szkolenie z zakresu EEG dorosłych (kurs podstawowy i uzupełniający), Akson, Milanówek
Szkolenia i warsztaty w zakresie psychologii rozwojowej

Zwiń opis

Neurologia Łódź poradnia

Neurologia

Neurologia – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęściej występujące choroby neurologiczne:

 • padaczka
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • choroba Wilsona
 • oponiaki, glejaki
 • wodogłowie
 • zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu
 • udar mózgu
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • choroba Alzheimera
 • zespół niespokojnych nóg
 • choroba Friedreicha
 • zaburzenia snu

Typowe objawy chorób neurologicznych:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • omdlenia
 • dystonia (ruchy dystoniczne)
 • drżenia
 • akromegalia

Podłożem chorób neurologicznych mogą być zarówno czynniki środowiskowe, infekcje a także czynniki genetyczne. Choroby neurologiczne są zróżnicowane zarówno pod względem objawów, przyczyny oraz diagnostyki i leczenia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szansę na całkowite wyleczenie lub złagodzenie dolegliwości u pacjenta.