2019-10-06T20:14:55+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Dorośli i dzieci w każdym wieku

Lek. med. Ewa Andrzejewska

W 1994 roku obroniła dyplom na Sankt-Petersburskiej Akademii Medycznej, w 2000 r. uzyskała specjalizację z neurologii. Do 1999 roku pracowała na Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Od 2000 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Ocena neurologiczna i leczenie dzieci i młodzieży 0-18 lat m.in.:

 • ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt
 • ocena napięcia mięśniowego
 • bóle głowy
 • padaczka
 • tiki
 • bóle kręgosłupa
 • zaburzenia zachowania i koncentracji uwagi
 • opóźnienie rozwoju mowy.
2019-09-18T17:52:41+02:00
Dr n. med. Andrzej Malara

Neurolog, Lekarz medycyny estetycznej

Dr n. med. Andrzej Malara

WYKSZTAŁCENIE:
2004 – specjalizacja II° z neurologii.
2005 – doktorat z wyróżnieniem, Akademia Medyczna w Warszawie.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1. Klinika Neurologii Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Poradnia Neurologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego– Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.

Przynależność do Towarzystw:
– Polskie Towarzystwo Neurologiczne
– Polskie Towarzystwo Bólów Głowy
– Sekcja Chorób Układu Pozapiramidowego PTN

2019-10-06T12:09:19+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Lek. med. Piotr Nadratowski

Studia w Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłem w 1991r. Moim podstawowym miejscem pracy jest Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Szpitala im. dra Karola Jonschera w Łodzi. Spośród chorób układu nerwowego moje szczególne zainteresowania dotyczą diagnostyki i leczenia zawrotów głowy. Wykonuję manewry repozycyjne (np. Epleya, Semonta) w zawrotach położeniowych. Stale współpracuję z redakcją poświęconego zagadnieniom związanym z zawrotami głowy specjalistycznego kwartalnika „Vertigoprofil”, w którym przygotowuję dział „Przegląd piśmiennictwa”.

2019-09-18T17:52:56+02:00
Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Neurolog

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak jest zastępcą kierownika Kliniki Neurologi  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi USK nr 1. im. N. Barlickiego.

W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Łodzi. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem Prezesa Rady Ministrów, a następnie tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 1994 r związana jest z Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi USK nr 1. im. N. Barlickiego, jest specjalistą II stopnia w zakresie neurologii, obecnie pełni funkcję adiunkta.

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak jest autorem prestiżowych publikacji w zakresie neurologii. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest laureatem licznych nagród Ministra Zdrowia, Nagrody Łódzka Eureka, Nagrody Naukowej im. J. Śniadeckiego PAN, Nagrody im. Jerzego Konorskiego Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Dr hab. n.med. Mariola Świderek-Matysiak specjalizuje się w terapii i diagnostyce schorzeń układu nerwowego np.: bóle głowy, padaczka, choroba Parkinsona i inne choroby pozapiramidowe, stwardnienie rozsiane, schorzenia naczyniowe, neuropatie, polineuropatie, zespoły bólowe kręgosłupa i inne.

Neurologia Łódź poradnia

Neurologia

Neurologia – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęściej występujące choroby neurologiczne:

 • padaczka
 • stwardnienie rozsiane
 • choroba Parkinsona
 • choroba Wilsona
 • oponiaki, glejaki
 • wodogłowie
 • zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu
 • udar mózgu
 • stwardnienie zanikowe boczne
 • mózgowe porażenie dziecięce
 • choroba Alzheimera
 • zespół niespokojnych nóg
 • choroba Friedreicha
 • zaburzenia snu

Typowe objawy chorób neurologicznych:

 • zawroty głowy
 • zaburzenia widzenia
 • omdlenia
 • dystonia (ruchy dystoniczne)
 • drżenia
 • akromegalia

Podłożem chorób neurologicznych mogą być zarówno czynniki środowiskowe, infekcje a także czynniki genetyczne. Choroby neurologiczne są zróżnicowane zarówno pod względem objawów, przyczyny oraz diagnostyki i leczenia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szansę na całkowite wyleczenie lub złagodzenie dolegliwości u pacjenta.