PORADNIA NEUROLOGICZNA W ŁODZI

Neurolog Łódź2018-10-19T13:05:37+00:00
2019-03-19T17:19:12+00:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Dorośli i dzieci w każdym wieku

Zapisz się

Lek. med. Ewa Andrzejewska

W 1994 roku obroniła dyplom na Sankt-Petersburskiej Akademii Medycznej, w 2000 r. uzyskała specjalizację z neurologii. Do 1999 roku pracowała na Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Od 2000 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Ocena neurologiczna i leczenie dzieci i młodzieży 0-18 lat m.in.:

  • ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt
  • ocena napięcia mięśniowego
  • bóle głowy
  • padaczka
  • tiki
  • bóle kręgosłupa
  • zaburzenia zachowania i koncentracji uwagi
  • opóźnienie rozwoju mowy.
2019-03-15T18:05:00+00:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Zapisz się

Lek. med. Piotr Nadratowski

Studia w Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłem w 1991r. Moim podstawowym miejscem pracy jest Oddział Neurologii i Oddział Udarowy Szpitala im. dra Karola Jonschera w Łodzi. Spośród chorób układu nerwowego moje szczególne zainteresowania dotyczą diagnostyki i leczenia zawrotów głowy. Wykonuję manewry repozycyjne (np. Epleya, Semonta) w zawrotach położeniowych. Stale współpracuję z redakcją poświęconego zagadnieniom związanym z zawrotami głowy specjalistycznego kwartalnika „Vertigoprofil”, w którym przygotowuję dział „Przegląd piśmiennictwa”.

2018-09-29T11:04:16+00:00
Dr n. med. Andrzej Malara

Neurolog, Lekarz medycyny estetycznej

Zapisz się

Dr n. med. Andrzej Malara

WYKSZTAŁCENIE:
2004 – specjalizacja II° z neurologii.
2005 – doktorat z wyróżnieniem, Akademia Medyczna w Warszawie.

PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
1. Klinika Neurologii Szpitala Klinicznego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi
2. Poradnia Neurologiczna Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej Uniwersytetu Medycznego– Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi.

Przynależność do Towarzystw:
– Polskie Towarzystwo Neurologiczne
– Polskie Towarzystwo Bólów Głowy
– Sekcja Chorób Układu Pozapiramidowego PTN

2018-11-22T13:15:53+00:00
Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Neurolog

Zapisz się

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak jest zastępcą kierownika Kliniki Neurologi  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi USK nr 1. im. N. Barlickiego.

W 1997 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Medyczną w Łodzi. W 2002 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych z wyróżnieniem Prezesa Rady Ministrów, a następnie tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych.

Od 1994 r związana jest z Kliniką Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi USK nr 1. im. N. Barlickiego, jest specjalistą II stopnia w zakresie neurologii, obecnie pełni funkcję adiunkta.

Dr hab. n. med. Mariola Świderek-Matysiak jest autorem prestiżowych publikacji w zakresie neurologii. Wielokrotnie uczestniczyła w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest laureatem licznych nagród Ministra Zdrowia, Nagrody Łódzka Eureka, Nagrody Naukowej im. J. Śniadeckiego PAN, Nagrody im. Jerzego Konorskiego Polskiego Towarzystwa Badań Układu Nerwowego.

Dr hab. n.med. Mariola Świderek-Matysiak specjalizuje się w terapii i diagnostyce schorzeń układu nerwowego np.: bóle głowy, padaczka, choroba Parkinsona i inne choroby pozapiramidowe, stwardnienie rozsiane, schorzenia naczyniowe, neuropatie, polineuropatie, zespoły bólowe kręgosłupa i inne.

Neurologia Łódź poradnia

Neurologia

Neurologia – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego.
Najczęściej występujące choroby neurologiczne:

  • padaczka
  • stwardnienie rozsiane
  • choroba Parkinsona
  • choroba Wilsona
  • oponiaki, glejaki
  • wodogłowie
  • zapalenie opon mózgowych, zapalenie mózgu
  • udar mózgu
  • stwardnienie zanikowe boczne
  • mózgowe porażenie dziecięce
  • choroba Alzheimera
  • zespół niespokojnych nóg
  • choroba Friedreicha
  • zaburzenia snu

Typowe objawy chorób neurologicznych:

  • zawroty głowy
  • zaburzenia widzenia
  • omdlenia
  • dystonia (ruchy dystoniczne)
  • drżenia
  • akromegalia

Podłożem chorób neurologicznych mogą być zarówno czynniki środowiskowe, infekcje a także czynniki genetyczne. Choroby neurologiczne są zróżnicowane zarówno pod względem objawów, przyczyny oraz diagnostyki i leczenia. Wczesne wykrycie choroby zwiększa szansę na całkowite wyleczenie lub złagodzenie dolegliwości u pacjenta.