Melissa Med Mikołaj Gauer Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Narutowicza 42, 90-135 Łódź, o numerze NIP: 725-207-20-14 i REGON: 101697046 („Melissa Med”) przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej pod domeną melissamed.pl („Strona Internetowa Melissa Med”) w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej Melissa Med, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Domena
Melissa Med na podstawie umowy związanej z rejestracją domeny internetowej melissamed.pl posiada wyłączne prawo do użytkowania tej domeny.

Prawa autorskie
Kopiowanie elementów Strony Internetowej Melissa Med w tym: tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Melissa Med jest zabronione i podlega sankcjom.

Ochrona danych osobowych
Administratorem danych osobowych użytkowników portalu www.melissamed jest Melissa Med Mikołaj Gauer Spółka Jawna z siedzibą w Łodzi, pod adresem: ul. Narutowicza 42, 90-135 Łódź, o numerze NIP: 725-207-20-14 i REGON: 101697046 
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania. 
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem portalu www.melissamed.pl jest dobrowolne. 
Dane użytkowników pozostawione na stronie zbierane będą przez Melissa Med jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek Melissa Med. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom. 
Wszelkie dane osobowe użytkownika, przekazane do Melissa Med za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywane przez Melissa Med do sprawniejszego i szybszego przekazywania informacji o usługach świadczonych użytkownikowi. Melissa Med dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Linki zewnętrzne
Strona Internetowa Melissa Med może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej Melissa Med, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Informacja o ofercie
Treści podane na stronie mają charakter informacyjny. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Kontakt
Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej Melissa Med prosimy kierować na adres: poradnia@melissamed.pl