2023-03-15T12:57:00+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Onkolog

Zapisz się

Dr n. med. Joanna Połowinczak – Przybyłek

Dr n. med. Joanna Połowinczak- Przybyłek ukończyła Uniwersytet Medyczny w Łodzi, a następnie specjalizację drugiego stopnia w zakresie onkologii klinicznej. Ukończyła także MBA dla kadry medycznej  na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Global Clinical Scholars Research Training Program. Doświadczenie zawodowe zdobyła w Oddziale Chorób Rozrostowych Klinika Chemioterapii Nowotworów – Szpital im. Kopernika w Łodzi; Oddziale Chemioterapii Jednodniowej, Pododdział Chemioterapii NU-MED w Tomaszowie Mazowieckim. Aktualnie jest adiunktem Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w Klinice Chemioterapii Nowotworów WWCO i t im. Kopernika w Łodzi. Dodatkowo pełni funkcję zastępcy dyrektora centrum wsparcia badań klinicznych ds. Ośrodka Badań Wczesnej Fazy.

Dr n. med. Joanna Połowinczak- Przybyłek specjalizuje się w leczeniu systemowym nowotworów litych. Do zainteresowań zawodowych pani doktor należą: nowotwory lite szczególnie przewodu pokarmowego, nowotwory piersi i prostaty. Nieustannie poszerza swoją wiedzę medyczną, a także rozwija się jako autorka publikacji naukowych.

2021-01-04T15:42:31+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Onkolog kliniczny

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Lek. med. Barbara Łochowska

Doktor Barbara Łochowska to specjalista onkologii klinicznej. Akademię Medyczną w Łodzi ukończyła w 1996 roku.

Doświadczenie kliniczne pogłębiała pracując w Oddziale Chorób Rozrostowych, Oddziale Chemioterapii oraz w Klinice Chemioterapii Nowotworów szpitala im. M. Kopernika w Łodzi. Na co dzień pracuje w Oddziale Radioterapii i Onkologii Ogólnej zajmując się pacjentami wymagającymi chemioterapii w ramach radiochemioterapii (2 terapii przeciwnowotworowych stosowanych łącznie). 

Zainteresowania zawodowe to nie tylko chemioterapia, lecz także leczenie immunologiczne i celowane, psychoonkologia oraz opieka terminalna.

Angażuje się w pracę nad nowymi lekami w badaniach klinicznych zwłaszcza wprowadzanymi do immunoterapii w nowotworach obszaru głowy i szyi oraz płuc. Aktywnie uczestniczy w międzynarodowych zjazdach dotyczących nowotworów przewodu pokarmowego, piersi, układu moczowo-płciowego na bieżąco poszerzając swoją wiedzę, a także biorąc udział w wielu krajowych szkoleniach i kursach.

Praktykę kliniczną łączy z pracą naukową. W 2013 roku rozpoczęła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi. Obecnie przygotowuje się do obrony pracy doktorskiej pt: ” Wolne krążące DNA jako potencjalny biomarker w raku płuc”

W czasie wolnym regeneruje siły w przydomowym ogrodzie, gdzie z pasją pielęgnuje rośliny rodzime i egzotyczne.

Onkologia

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem oraz leczeniem. Problematyka tej interdyscyplinarnej dziedziny medycyny dotyczy promocji zdrowia, poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych oraz wsparcia duchowego i emocjonalnego w chorobie nowotworowej.

Według profesora Tadeusza Koszarowskiego, uznawanego za ojca współczesnej onkologii w Polsce: onkologia jest nauką o etiologii, patologii, epidemiologii, zapobieganiu, rozpoznawaniu, wielospecjalistycznym leczeniu chorych na nowotwory i ich dalszej kontroli, opiece nad nieuleczalnie chorymi oraz o organizowaniu walki z tymi chorobami.

Onkolog jest lekarzem, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych.  Katalog chorób leczonych przez onkologa jest bardzo szeroki, zróżnicowane jest też więc leczenie. Onkolog pobiera również potrzebny do badań materiał i ocenia wyniki, prowadzi drobne interwencje chirurgiczne, reaguje na postępy w procesie leczenia oraz dostosowuje leczenie do wynikłych ewentualnych nieprawidłowości.