PORADNIA ONKOLOGII KLINICZNEJ W ŁODZI

Onkolog Kliniczny Łódź2018-10-19T13:01:11+00:00

Onkologia

Onkologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami nowotworowymi, ich rozpoznawaniem oraz leczeniem. Problematyka tej interdyscyplinarnej dziedziny medycyny dotyczy promocji zdrowia, poprawy jakości życia pacjentów onkologicznych oraz wsparcia duchowego i emocjonalnego w chorobie nowotworowej.

Według profesora Tadeusza Koszarowskiego, uznawanego za ojca współczesnej onkologii w Polsce: onkologia jest nauką o etiologii, patologii, epidemiologii, zapobieganiu, rozpoznawaniu, wielospecjalistycznym leczeniu chorych na nowotwory i ich dalszej kontroli, opiece nad nieuleczalnie chorymi oraz o organizowaniu walki z tymi chorobami.

Onkolog jest lekarzem, który zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i leczeniem chorób nowotworowych.  Katalog chorób leczonych przez onkologa jest bardzo szeroki, zróżnicowane jest też więc leczenie. Onkolog pobiera również potrzebny do badań materiał i ocenia wyniki, prowadzi drobne interwencje chirurgiczne, reaguje na postępy w procesie leczenia oraz dostosowuje leczenie do wynikłych ewentualnych nieprawidłowości.