2019-10-06T20:14:55+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Neurolog

Dorośli i dzieci w każdym wieku

Lek. med. Ewa Andrzejewska

W 1994 roku obroniła dyplom na Sankt-Petersburskiej Akademii Medycznej, w 2000 r. uzyskała specjalizację z neurologii. Do 1999 roku pracowała na Oddziale Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu. Od 2000 roku jest zatrudniona na stanowisku asystenta w Klinice Neurologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Ocena neurologiczna i leczenie dzieci i młodzieży 0-18 lat m.in.:

  • ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt
  • ocena napięcia mięśniowego
  • bóle głowy
  • padaczka
  • tiki
  • bóle kręgosłupa
  • zaburzenia zachowania i koncentracji uwagi
  • opóźnienie rozwoju mowy.
2019-10-15T21:38:25+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Specjalista chorób zakaźnych, pediatra
(Osoby dorosłe oraz dzieci w każdym wieku)

Dr n. med. Małgorzata Bednarek

Dr n. med. Małgorzata Bednarek ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1982 roku, w 1985 r. uzyskała specjalizację Iº z Pediatrii a w 1989 r. – specjalizacji IIº z Chorób Zakaźnych. W 1991 r. otrzymała Dyplom Doktora Nauk Medycznych.

Od 1983 do 2019 roku pracowała w Klinice Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ,WSS im. Biegańskiego w Łodzi, Oddział Chorób Zakaźnych, Pasożytniczych i Tropikalnych dla Dzieci.

Jest autorką 32 publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach naukowych.

2019-09-18T17:40:43+01:00
Lek. med. Eliza Dalecka

Specjalista chorób zakaźnych (dorośli i dzieci)

Lek. med. Eliza Dalecka

Lek. med. Eliza Dalecka jest specjalistą chorób zakaźnych, z wieloletnim doświadczeniem. Leczy zarówno dzieci jak i osoby dorosłe.
Ukończyła Śląską Akademię Medyczną w 2000 roku, a w 2008 uzyskała specjalizację z chorób zakaźnych.
Od wielu lat pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Specjalizuje się w chorobach wątroby, chorobach zakaźnych u dorosłych i dzieci. Zajmuje się również diagnostyką i leczeniem chorób zakaźnych u kobiet w ciąży m.in. toksoplazmozy.
Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kongresach i kursach doszkalających.
Leczone choroby: zapalenie wątroby ( toksyczne, wirusowe, alkoholowe, autoimmunologiczne i inne), choroba stłuszczeniowa wątroby, marskość wątroby, choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci i dorosłych.

2019-10-09T11:31:34+01:00
Dr n. med Grzegorz Kubiak

Ortopeda, Lekarz sportowy

Dorośli i dzieci

Dr n. med. Jarosław Dójczyński

Dr n. med. Jarosław Robert Dójczyński – specjalista z kilkunastoletnim stażem pracy w zakresie chirurgii urazowej, ortopedii i medycyny pracy. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. W 2004r uzyskał stopień naukowy doktora. lekarz posiadający wszelkie uprawnienia do wydawania orzeczeń z zakresu medycyny pracy.

2019-10-06T19:54:58+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Alergolog, Pediatra

Dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska

Od początku pracy w zawodzie lekarza moje zainteresowania kliniczne i badawcze związane były z alergologią. Pracując w Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii zajmuję się głównie dziećmi chorymi na astmę oskrzelową i choroby alergiczne, a wieloletnia współpraca (od roku 1999 r.) z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku zaowocowała wieloma wspólnymi badaniami, w tym pionierskim badaniem na temat obecności alergii na karaluchy w Polsce (temat mojej pracy doktorskiej).
Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem różnych schorzeń alergicznych jak atopowe zapalenie skóry, sezonowy i przewlekły alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek, alergia pokarmowa, pokrzywki i wiele innych. Diagnozuję m.in. przewlekły kaszel, nawracające infekcje dróg oddechowych, niepożądane reakcje polekowe. W 2018 roku zostałam Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłam w 1992 roku, w 2001 otrzymałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii Iº oraz tytuł doktora nauk medycznych, w 2006 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii IIº, w 2012 r. – tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii a w 2017 r. – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych UM w Łodzi.

W 1993 roku gościłam w Brompton Hospital, England; w latach 1993 – 1995 odbyłam staż podyplomowy w Putanm Hospital Center, Carmel, NY, USA. Od 1997 do 2005 roku pracowałam na Oddziale Interny Dziecięcej i Alergologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu na stanowisku asystenta. W latach 2001 – 2019 byłam kierownikiem NZOZ Medpuls w Łodzi. Od 2005 roku jestem zatrudniona na Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii Ośrodka Pediatrycznego im. Korczaka w Łodzi na stanowisku adiunkta.

Nagrody i wyróżnienia:
2009 – 2012 Nagrody Rektora I stopnia za działalność naukową (przyznawane 1 raz w roku)
1999-2000 The Kosciuszko Foundation Grant, Department of Medicine, Columbia University College of Physicians and Surgeons, NY, USA

Jestem członkiem:

  • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
  • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
  • European Respiratory Society
  • American Thoracic Society
  • American Academy of Allergy Asthma and Immunology

W 2018 roku zostałam Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Władam biegle językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w stopniu podstawowym.

2019-09-18T17:40:02+01:00
Lek. med Anna Kacerka

Specjalista chorób zakaźnych (dzieci)

Lek. med. Anna Kacerka

Dr n. med. Anna Kacerka jest specjalistą chorób zakaźnych. Tytuł specjalisty uzyskała w 2013 r. W tym samym roku obroniła pracę doktorską pt. „Ocena związku ostrych rotawirusowych zapaleń jelit z zakażeniami bakteryjnymi i objawami uszkodzenia wątroby u dzieci”.
Od wielu lat pracuje w Oddziale Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Pasożytniczych dla Dzieci w Szpitalu im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi. Pracuje także w przyszpitalnej Poradni Chorób Zakaźnych dla Dzieci, gdzie zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób wątroby, chorób pasożytniczych i wirusowych u dzieci. Zajmuje się także prowadzeniem programów lekowych przewlekłego zapalenia wątroby typu C u dzieci.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Wakcynologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS.
Stale poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w wielu kursach, konferencjach szkoleniach z zakresu chorób zakaźnych, pediatrii i wakcynologii. Jest autorką bądź współautorką publikacji z zakresu chorób zakaźnych.

2019-10-05T22:31:22+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Pediatra, Immunolog
(przyjmuje dzieci w każdym wieku)

Dr n. med. Izabela Kałuzińska-Parzyszek

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie chorób dzieci, ukończyłam w Oddziale Klinicznym Alergologii i Interny Dziecięcej Ośrodka Pediatrycznego im. J. Korczaka w Łodzi- gdzie pracuję do dziś na stanowisku starszego asystenta, natomiast  szkolenie specjalizacyjne z zakresu immunologii klinicznej odbyłam w Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii ICZMP. W 2012 roku obroniłam z wyróżnieniem pracę doktorską na temat „Porównanie skutecznosci i bezpieczeństwa immunoterapii podjęzykowej w schemacie sezonowym i całorocznym, u dzieci uczulonych na pyłki traw chorych na alergiczny nieżyt nosa”.

Od początku mojej pracy zawodowej zajmowałam się pacjentami z nawracającymi infekcjami dróg oddechowych. Obecnie zajmuję się diagnozowaniem i leczeniem pierwotnych i wtórnych zaburzeń odporności.

2019-10-09T11:31:44+01:00
Dr n. med Rafał Kęska

Ortopeda

Dorośli i dzieci

Dr n. med. Rafał Kęska

Dr n. med. Rafał Kęska specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu, absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Pracuje w Klinice Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Centrum Kliniczno-Dydaktyczne (CSK ) Centralnego Szpitala Klinicznego (CKD) Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251. Wcześniej pracował w Wojewódzkim Centrum Ortopedii i Rehabilitacji Narządu Ruchu im. Z. Radlińskiego w Łodzi i Oddziałe Klinicznym Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Artroskopowej Stawu Kolanowego w Łodz przy ul. Drewnowska 75.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.

Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Zajmuje się ortopedią oraz traumatologią sportową, jak również wykonuje USG narządu ruchu, w tym badanie bioderek dziecięcych.

2019-03-18T14:21:32+01:00
Dr n. med Grzegorz Kubiak

Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Dorośli i dzieci od 3 roku życia

Dr n. med. Grzegorz Kubiak

Dr n. med. Grzegorz Kubiak jest specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu z doświadczeniem w chirurgii urazowo-ortopedycznej. Zajmuje się diagnostyką oraz leczeniem chorób i urazów narządów ruchu. Szczególnie zainteresowany urazami sportowymi, leczeniem chorób i urazów kolan, barków, ręki, choroby zwyrodnieniowej oraz chorób przeciążeniowych i osteoporozy. Wykonuje zabiegi operacyjne (artroskopia, chirurgia ręki, zabiegi ambulatoryjne).

Posiada stopień doktora nauk medycznych – tematem jego przewodu doktorskiego było leczenie uszkodzeń łąkotek. Jest także autorem wielu prac naukowych.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej.

Odbył liczne kursy krajowe i zagraniczne z ortopedii, medycyny sportowej i rehabilitacji.

Posiada wieloletnie doświadczenie w wykonywaniu badań USG narządu ruchu.

Dr n. med Grzegorz Kubiak pracuje w Klinice Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi.

Szczególnym zainteresowaniem doktora jest leczenie: urazów kolan, barku, stawu skokowego oraz ręki, uszkodzeń łąkotkek i chrząstki stawowej, zespołu cieśni nadgarstka, palcy trzaskających, uszkodzeń ścięgien, urazów sportowych oraz urazów kostno-stawowych (skręcenia, złamania, zwichnięcia, uszkodzenia ścięgien, więzadeł oraz mięśni itp.), uszkodzeń pierścienia rotatorów, niestabilności stawu ramiennego, zespołów przeciążeniowych i urazów, choroby zwyrodnieniowej stawów, osteoporozy i wady postawy.

Zabiegi i operacje przeprowadzane w oddziałach szpitalnych:

Artroskopia stawu kolanowego- rekonstrukcje więzadeł, leczenie uszkodzeń łąkotek, rzepki, chrząstki stawowej itp.

Chirurgia ręki, rekonstrukcje ścięgien, operacje zespołu cieśni nadgarstka, palców trzaskających itp.

Artroskopia barku, biodra, stawu skokowego- szycie obrąbka, rekonstrukcja rotatorów.

2019-09-18T17:53:38+01:00
Dr n. med Paweł Nogal

Endokrynolog (dorośli i dzieci)

Dr n. med. Paweł Nogal

Dr n. med. Paweł Nogal jest specjalistą endokrynologiem z wieloletnim doświadczeniem. Leczy zarówno dzieci jak i dorosłych.
W 1991 roku ukończył Akademię Medyczną w Łodzi. W 2004 roku zdał egzamin specjalizacyjny z zakresu endokrynologii. Następnie, w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych.
Dr n. med. Paweł Nogal posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej. Przez 20 lat pracował w Klinice Endokrynologii i Chorób Metabolicznych Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi. Ponadto w latach 2006-2011 był kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Endokrynologii i Chorób Metabolicznych w ICZMP. Od 2011 roku pracuje w Poradni Endokrynologicznej Miejskiego Centrum Medycznego im. dr K. Jonschera, gdzie w latach 2011-2016 był zastępcą dyrektora do spraw medycznych.
Dr n. med. Paweł Nogal jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Polskiego Towarzystwa Tyreologicznego. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

2019-10-09T11:32:46+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Chirurg, Chirurg dziecięcy, Urolog dziecięcy

Dr n. med. Dariusz Olejniczak

W 1986 roku ukończyłem naukę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Od tego czasu zajmuję się chirurgicznym leczeniem dzieci. Uzyskałem tytuł specjalisty pierwszego i drugiego stopnia chirurgii dziecięcej oraz specjalisty urologii dziecięcej, a także tytuł doktora nauk medycznych.Odbywałem staże w klinikach chirurgicznych i urologicznych, również za granicą (Presbyterian Morgan Stanley Children,s Hospital – Centrum Medyczne Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku).
Aktywnie uczestniczę w sympozjach i zjazdach Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych i Polskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej.
Od 1990 roku pracuję w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.
Zajmuję się leczeniem wad układu moczowego i narządów płciowych, zaburzeń mikcji, kamicy i zakażeń dróg moczowych, a także innymi problemami małych pacjentów zgłaszających się do kliniki planowo i w ramach ostrego dyżuru.

2019-10-06T12:10:00+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Urolog, Chirurg

Dorośli i dzieci od 4 roku życia

Lek. med. Jan Taczalski

Pan Doktor Jan Taczalski to lekarz posiadający ogromne doświadczenie zawodowe.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi w 1964 roku, następnie uzyskał specjalizację z chirurgii Iº w 1972 oraz specjalizację z urologii IIº w 1974 roku.

W latach 1965 -1967 obył staż podyplomowy w Szpitalu im. K. Jonschera w Łodzi a następnie do 2001 roku był związany z Oddziałem Urologii w Szpitalu im. Pirogowa. Od 1969 do 1979 roku pracował także w Poradni Urologicznej – Obwód Lecznictwa Kolejowego w 1970 r.  przez rok był Lekarzem Okrętowym w Polskich Liniach Oceanicznych. W latach 1979 -1985 pełnił funkcję zastępcy ordynatora (Prof. Wesołowskiego) w Garayunis University Howari Hospital w Benghazi. Od 2001 do 2010 roku był ordynatorem Oddziału Urologii WSS w Zgierzu.

Należy do Polskiego Towarzystwa Urologicznego.

Pan Doktor włada językami: angielskim, rosyjskim i arabskim.

2019-10-05T22:36:55+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Pediatra, Gastroenterolog, Gastroenterolog dziecięcy, Alergolog

Prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Dyplom lekarza uzyskała po studiach w Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracując w Uniwersytecie Medycznym uzyskała kolejno tytuł naukowy doktora, docenta i profesora.

Kierowała Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Pełniła również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska jest specjalistą chorób dzieci oraz posiada specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, gastrologii i alergologii.

W działalności klinicznej zajmuje się szczególnie leczeniem i poradami specjalistycznymi z zakresu niedoborów masy ciała, zaburzeń łaknienia i otyłości, bólów brzucha, refluksu żołądkowo-przełykowego, przewlekłej biegunki, zapaleń żołądka i jelit, zakażeń bakteryjnych, pierwotniakowych i grzybiczych przewodu pokarmowego, zaburzeń defekacji, zaparć, celiakii oraz nawracających infekcji, alergicznego nieżytu nosa, alergii i nietolerancji pokarmowej.

2019-10-05T22:36:34+01:00
Dr n. med. Izabela Frieske

Hematolog, Onkolog dziecięcy, Pediatra
(dzieci w każdym wieku)

Dr n. med. Olga Wegner

2019-10-09T11:58:14+01:00
Dr hab n. med. Agnieszka Zmysłowska

Endokrynolog, diabetolog dziecięcy, genetyk kliniczny, pediatra, diabetolog

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska z diabetologią jest związana od 20 lat. Od 1995 była studentką indywidualną w II Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Akademii Medycznej w Łodzi. W 1998 roku ukończyła Akademię Medyczną z wynikiem ponad dobrym. W 2003 roku uzyskała, z wyróżnieniem, tytuł doktora nauk medycznych, a następnie tytuł doktora habilitowanego w 2016 roku.

Równolegle specjalizowała się z zakresu pediatrii uzyskując, tytuł w 2005 roku. Następnie uzyskała tytuł specjalisty z zakresu diabetologii, diabetologii dziecięcej i endokrynologii.

Dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska posiada duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Przez wiele lat pracowała jako jako asystent w w Klinice Chorób Dzieci Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, a od 2008 roku jest adiunktem w Klinice Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii Instytutu Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Jest również autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Prof. nadzw. dr hab. n. med. Agnieszka Zmysłowska jest bardzo lubiana przez małych pacjentów za jej uśmiech, ciepło i pełną zaangażowania pracę.

Pediatria Łódź poradnia

Pediatria

Pediatria – dział medycyny obejmujący diagnostykę oraz leczenie chorób dziecięcych. Najczęściej występującymi chorobami u dzieci są choroby wirusowe oraz bakteryjne.
Choroby wieku dziecięcego:

  • grypa i przeziębienie
  • liszajec zakaźny
  • szkarlatyna
  • angina
  • odra
  • ospa wietrzna
  • różyczka
  • świnka
  • mononukleoza
  • krztusiec

Działania prewencyjne obejmują m.in:

  • wietrzenie dokładnie pomieszczenia, w którym przebywa dziecko, przynajmniej 2 razy dziennie
  • utrzymanie stałej, optymalnej temperatury powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa dziecko (ok 20 – 22 stopni C)
  • zadbanie o odpowiednią wilgotność powietrza w pomieszczeniu
  • częste mycie rąk dziecka, sygnalizowanie, by podczas kichania i kasłania zasłaniało buzię

MelissaMed radzi:

MelissaMed radzi

Każdy niepokojący objaw u dziecka wymaga kontaktu ze specjalistą.