2020-12-28T19:24:57+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra dziecięcy

Dr n. med. Romana Mackiewicz

Specjalizacja psychiatrii dziecięco-młodzieżowej i pediatrii. Ponad 30 lat pracy w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Wieloletni nauczyciel akademicki w I Klinice Pediatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej II Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

2020-12-28T19:24:18+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra dziecięcy
(przyjmuje dorosłych i dzieci w każdym wieku)

Opłać wizytę online

Lek. med. Katarzyna Pałka-Szafraniec

Zajmuje się diagnozowaniem oraz leczeniem dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, zaburzeniami depresyjnymi, lękowymi i psychotycznymi, ADHD, zaburzeń zachowania.

Specjalizuje się w diagnostyce zaburzeń psychicznych, emocjonalnych i nastroju dzieci i młodzieży. Współpracuje z zespołem specjalistów zajmujących się diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu i leczeniu trudności współtowarzyszących.

Swój kontakt z młodym Pacjentem i jego rodziną opiera na dialogu porozumienia bez przemocy. Dużą wagę przywiązuje do pozytywnej relacji oraz działań psychoedukacyjnych.

Ukończyła studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Obecnie jest lekarzem w trakcie specjalizacji i studiów doktoranckich z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Młodzieżowej w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych oddziałach psychiatrycznych oraz w Dziennym Ośrodku Terapeutycznym dla Młodzieży w Łodzi.

W celu pogłębiania wiedzy uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach. Jej szczególny obszar zainteresowań zawodowych to problematyka współwystępowania zaburzeń neurorozwojowych i psychicznych u dzieci.

Psychiatria Łódź poradnia

Psychiatria

Psychiatria – specjalizacja medyczna obejmująca diagnostykę, leczenie oraz zapobieganie chorobom i zaburzeniom psychicznym. Metody diagnostyczne są bardzo zróżnicowane, opierają się na klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – obecnie ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia.
Najczęstsze choroby psychiczne:

schizofrenia
zaburzenia lękowe
zaburzenia nastroju
Objawy mogące świadczyć o chorobie lub zaburzeniu na tle psychicznym:

omamy
urojenia, przewidzenia
mania prześladowcza
zaburzenia myślenia, „spętane” myśli
niechęć do życia i otaczających go ludzi, wycofanie się z życia codziennego
„czarne myśli”, próby samobójcze
problemy z zasypianiem, koncentracją, rozkojarzenie, ospałość, nieuzasadnione napady gniewu lub śmiechu
utrata zainteresowania życiem codziennym, zaniechanie spotkań z bliskimi
Leczenie chorób psychicznych:

Leczenie obejmuje psychoterapię, farmakologię a także inne metody (np. psychochirurgię, terapię elektrowstrząsową). Leczenie może odbywać się w szpitalu, w domu pacjenta oraz na spotkaniach ze specjalistą w Poradni.
Psychiatra – najczęstsze choroby:

 • depresja
 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • choroba Alzhaimera
 • zespoły otępienne
 • nerwica
 • psychozy
 • zespół psychoorganiczny
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zespoły urojeniowe
 • natręctwa
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • uzależnienia
 • PTSD
 • zaburzenia snu i inne