2023-03-06T23:32:24+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra, psychiatra dzieci i młodzieży, seksuolog
dzieci w każdym wieku, dorośli

Zapisz się
Czytaj więcej

Lek. med. Dorota Korońska

Lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz seksuologii. Absolwentka Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów medycznych brała udział w stażach lekarskich za granicą (Francja, Włochy).

Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła  pracując w oddziałach klinicznych (dziennych i stacjonarnych) oraz w poradniach zdrowia psychicznego, domach pomocy społecznej o profilu psychiatrycznym odpowiadając za proces diagnostyczny i terapeutyczny  pacjentów nieletnich jak i dorosłych w kryzysie psychicznym o różnej etiologii, m.in.: pacjentów z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami psychotycznymi, zaburzeniami odżywiania, uzależnieniami, ADHD i in. zaburzeniami psychicznymi wieku rozwojowego.

Stale aktualizuje swoją wiedzę poprzez udział w konferencjach, szkoleniach i kursach psychiatrycznych. Przebyła półroczne szkolenie z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży.
Zwiń opis
2023-03-15T12:46:15+01:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Psychiatra dziecięcy

Zapisz się

Dr n. med. Romana Mackiewicz

Specjalizacja psychiatrii dziecięco-młodzieżowej i pediatrii. Ponad 30 lat pracy w psychiatrii dziecięco-młodzieżowej. Wieloletni nauczyciel akademicki w I Klinice Pediatrii oraz w Oddziale Psychiatrii Młodzieżowej II Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Psychiatria Łódź poradnia

Psychiatria

Psychiatria – specjalizacja medyczna obejmująca diagnostykę, leczenie oraz zapobieganie chorobom i zaburzeniom psychicznym. Metody diagnostyczne są bardzo zróżnicowane, opierają się na klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – obecnie ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia.
Najczęstsze choroby psychiczne:

schizofrenia
zaburzenia lękowe
zaburzenia nastroju
Objawy mogące świadczyć o chorobie lub zaburzeniu na tle psychicznym:

omamy
urojenia, przewidzenia
mania prześladowcza
zaburzenia myślenia, „spętane” myśli
niechęć do życia i otaczających go ludzi, wycofanie się z życia codziennego
„czarne myśli”, próby samobójcze
problemy z zasypianiem, koncentracją, rozkojarzenie, ospałość, nieuzasadnione napady gniewu lub śmiechu
utrata zainteresowania życiem codziennym, zaniechanie spotkań z bliskimi
Leczenie chorób psychicznych:

Leczenie obejmuje psychoterapię, farmakologię a także inne metody (np. psychochirurgię, terapię elektrowstrząsową). Leczenie może odbywać się w szpitalu, w domu pacjenta oraz na spotkaniach ze specjalistą w Poradni.
Psychiatra – najczęstsze choroby:

 • depresja
 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • choroba Alzhaimera
 • zespoły otępienne
 • nerwica
 • psychozy
 • zespół psychoorganiczny
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zespoły urojeniowe
 • natręctwa
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • uzależnienia
 • PTSD
 • zaburzenia snu i inne