PORADNIA PSYCHIATRYCZNA W ŁODZI

Psychiatra Łódź2018-10-19T13:04:39+00:00
2018-09-29T11:28:34+00:00
Lek. Małgorzata Mechlińska-Ciosek

Psychiatra

Zapisz się

Lek. Małgorzata Mechlińska-Ciosek

Lek. med. Małgorzata Mechlińska-Ciosek to specjalista z wieloletnim doświadczeniem, a zarazem spokojna, ciepła i serdeczna osoba. Wierzy w potencjał swoich pacjentów, okazuje im szacunek, empatię, zrozumienie i cierpliwość.

Jest absolwentką Akademii Medycznej w Łodzi (1998). W 2008 roku uzyskała specjalizację z psychiatrii. Bardzo długo pracowała w I i II Klinice Psychiatrii Szpitala CSK w Łodzi. Wiedzę i doświadczenie zdobyła także pracując równolegle w wielu placówkach, takich jak: Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych przy ul. Lnianej 2 w Łodzi (od 2005 roku do chwili obecnej), a wcześniej w Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży przy ul. Sieradzkiej 11 w Łodzi, Poradni Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży na ul. Wierzbowej 13 w Łodzi, NZOZ Nowa – Poradni Psychiatrycznej czy Środowiskowym Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim.

Stale poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w bardzo licznych konferencjach i sympozjach zarówno w Polsce jak zagranicą.
Skutecznie pomaga pacjentom cierpiącym na:

 • zaburzenia nastroju, depresja
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia snu
 • otępienie, choroba Alzheimera
 • fobie, natręctwa, lęki
 • zaburzenia nerwicowe (depresyjne, neurasteniczne, histeryczne)
 • zaburzenia z kręgu psychoz (schizofrenia)
 • chorobę afektywną dwubiegunową
 • psychozy reaktywne
 • uzależnienia.
2018-09-29T11:27:14+00:00
Lek. med. Ilona Siuda

Psychiatra

Zapisz się

Lek. med. Ilona Siuda

2018-09-29T11:26:09+00:00
Lek. med. Konrad Jankowski

Psychiatra

Zapisz się

Lek. med. Konrad Jankowski

Lek. med. Konrad Jankowski jest specjalistę w zakresie psychiatrii. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Jest ordynatorem Oddziału psychiatrycznego w Szpitalu im. J. Babińskiego W Łodzi. Wcześniej pracował m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie oraz w Oddziale Psychiatrii Centralnego Szpitala Klinicznego UM przy ulicy Czechosłowackiej w Łodzi. Jest członkiem kilku towarzystw naukowych m.in. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Cały czas podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach, zjazdach, konferencjach i warsztatach naukowych. Jest ekspertem w zakresie rozpoznawania, diagnostyki i leczenia chorób psychicznych m.in. depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, choroba Alzhaimera, zespoły otępienne, nerwica, psychozy, zespół psychoorganiczny,zaburzenia lękowe, zespoły urojeniowe, natręctwa, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, uzależnienia, PTSD, zaburzenia snu i inne .

Psychiatria Łódź poradnia

Psychiatria

Psychiatria – specjalizacja medyczna obejmująca diagnostykę, leczenie oraz zapobieganie chorobom i zaburzeniom psychicznym. Metody diagnostyczne są bardzo zróżnicowane, opierają się na klasyfikacji DSM-5 Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób – obecnie ICD-10 Światowej Organizacji Zdrowia.
Najczęstsze choroby psychiczne:

schizofrenia
zaburzenia lękowe
zaburzenia nastroju
Objawy mogące świadczyć o chorobie lub zaburzeniu na tle psychicznym:

omamy
urojenia, przewidzenia
mania prześladowcza
zaburzenia myślenia, „spętane” myśli
niechęć do życia i otaczających go ludzi, wycofanie się z życia codziennego
„czarne myśli”, próby samobójcze
problemy z zasypianiem, koncentracją, rozkojarzenie, ospałość, nieuzasadnione napady gniewu lub śmiechu
utrata zainteresowania życiem codziennym, zaniechanie spotkań z bliskimi
Leczenie chorób psychicznych:

Leczenie obejmuje psychoterapię, farmakologię a także inne metody (np. psychochirurgię, terapię elektrowstrząsową). Leczenie może odbywać się w szpitalu, w domu pacjenta oraz na spotkaniach ze specjalistą w Poradni.
Psychiatra – najczęstsze choroby:

 • depresja
 • schizofrenia
 • choroba afektywna dwubiegunowa
 • choroba Alzhaimera
 • zespoły otępienne
 • nerwica
 • psychozy
 • zespół psychoorganiczny
 • zaburzenia lękowe
 • zaburzenia nastroju
 • zespoły urojeniowe
 • natręctwa
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia osobowości
 • uzależnienia
 • PTSD
 • zaburzenia snu i inne