2020-05-06T19:53:35+02:00
Mgr Gabriela Piasecka-Pełka

Psychoterapeuta, Psycholog, Terapeuta, Psychodietetyk

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Mgr Gabriela Piasecka-Pełka

Mgr Gabriela Piasecka-Pełka jest doświadczonym psychoterapeutą, psychologiem, psychodietetykiem i terapeutą.

Pomaga osobom, które cierpią z powodu depresji, problemów adaptacyjnych, nerwicy, lęków, zaburzeń odżywiania, czy też z powodu niskiego poczucia własnej wartości.  Pracuje także z parami/małżeństwami oraz rodzinami które doświadczyły zdrady, przemocy, borykają się z problemami w obszarze życia seksualnego czy też problemami wychowawczymi.

Twierdzi, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać,
dlatego też pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy terapeutycznej. Skupia się na teraźniejszości szukając rozwiązań dla bieżących problemów.

Swoją wiedzę zdobywała od wiodących autorytetów świata psychologii – na Uniwersytecie SWPS oraz w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Doświadczenie zbudowała na bazie licznych staży w szpitalach klinicznych m.in. Psychiatrycznym Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie czy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz prowadząc od wielu lat terapię indywidualną oraz małżeńską w Poradniach Psychologicznych.

Zwiń opis

Psychologia

Psycholog to osoba która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych. W szczególności na: diagnozie psychologicznej, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
Osoba na stanowisku psychologa prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego.
Prowadzi również działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką; prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno – wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.