PORADNIA PSYCHOLOGICZNA W ŁODZI

Psycholog Łódź2018-10-19T13:04:14+00:00
2018-10-04T22:43:46+00:00
Mgr Gabriela Piasecka-Pełka

Psychoterapeuta, Psycholog, Terapeuta, Psychodietetyk

Zapisz się

Mgr Gabriela Piasecka-Pełka

Mgr Gabriela Piasecka-Pełka jest doświadczonym psychoterapeutą, psycholog, psychodietetykiem i terapeutą.

Pomaga osobom, które cierpią z powodu depresji, problemów adaptacyjnych, nerwicy, lęków, zaburzeń odżywiania, czy też z powodu niskiego poczucia własnej wartości.  Pracuje także z parami/małżeństwami oraz rodzinami które doświadczyły zdrady, przemocy, borykają się z problemami w obszarze życia seksualnego czy też problemami wychowawczymi.

Twierdzi, że nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma problemu, którego nie dałoby się rozwiązać,
dlatego też pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, które jest jednym z najskuteczniejszych sposobów pracy terapeutycznej. Skupia się na teraźniejszości szukając rozwiązań dla bieżących problemów.

Swoją wiedzę zdobywała od wiodących autorytetów świata psychologii – na Uniwersytecie SWPS oraz w Centrum Terapii Poznawczo Behawioralnej. Doświadczenie zbudowała na bazie licznych staży w szpitalach klinicznych m.in. Psychiatrycznym Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie czy w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi oraz prowadząc od wielu lat terapię indywidualną oraz małżeńską w Poradniach Psychologicznych.

2018-10-04T22:43:52+00:00
mgr Małgorzata Celowska-Kais

Psycholog

Zapisz się

Mgr Małgorzata Celowska-Kais

Psycholog, Terapeuta, Psychoterapeuta
Mogę zaoferować Wam profesjonalną pomoc psychologiczną, poradę, wskazówkę czy po prostu rozmowę.
W swojej pracy kieruję się potrzebami pacjentów, nie narzucając swoich rozwiązań. Jestem przewodnikiem na drodze, którą sami wybieracie.
Każdy człowiek cierpienie psychiczne przeżywa w swój własny, szczególny sposób, dlatego też każdego pacjenta traktuję indywidualnie odnajdując jego potencjał i odkrywając jego zasoby.

Każdy człowiek jest inny i wyjątkowy, dlatego też mogę mu pomóc tylko poprzez wnikliwe i empatyczne poznanie go.
W swojej pracy kieruję się najwyższymi standardami etycznymi. Pracuję pod stałą superwizją w Polskim Instytucie Ericksonowskim.
Terapię prowadzę również w języku angielskim.

Psychologia

Psycholog to osoba która posiada właściwe kwalifikacje, potwierdzone dokumentami, do udzielania świadczeń psychologicznych. W szczególności na: diagnozie psychologicznej, orzekaniu, psychoterapii oraz na udzielaniu pomocy psychologicznej.
Osoba na stanowisku psychologa prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego.
Prowadzi również działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką; prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno – wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.