2019-10-06T19:54:58+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Alergolog, Pediatra

Zapisz się
Czytaj więcej

Dr hab. n. med. Joanna Jerzyńska

Od początku pracy w zawodzie lekarza moje zainteresowania kliniczne i badawcze związane były z alergologią. Pracując w Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii zajmuję się głównie dziećmi chorymi na astmę oskrzelową i choroby alergiczne, a wieloletnia współpraca (od roku 1999 r.) z Uniwersytetem Columbia w Nowym Jorku zaowocowała wieloma wspólnymi badaniami, w tym pionierskim badaniem na temat obecności alergii na karaluchy w Polsce (temat mojej pracy doktorskiej).
Zajmuję się rozpoznawaniem i leczeniem różnych schorzeń alergicznych jak atopowe zapalenie skóry, sezonowy i przewlekły alergiczny nieżyt nosa, astma oskrzelowa, alergiczne zapalenie spojówek, alergia pokarmowa, pokrzywki i wiele innych. Diagnozuję m.in. przewlekły kaszel, nawracające infekcje dróg oddechowych, niepożądane reakcje polekowe. W 2018 roku zostałam Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Wydział lekarski Akademii Medycznej w Łodzi ukończyłam w 1992 roku, w 2001 otrzymałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii Iº oraz tytuł doktora nauk medycznych, w 2006 r. uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii IIº, w 2012 r. – tytuł specjalisty w dziedzinie alergologii a w 2017 r. – tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych UM w Łodzi.

W 1993 roku gościłam w Brompton Hospital, England; w latach 1993 – 1995 odbyłam staż podyplomowy w Putanm Hospital Center, Carmel, NY, USA. Od 1997 do 2005 roku pracowałam na Oddziale Interny Dziecięcej i Alergologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Zgierzu na stanowisku asystenta. W latach 2001 – 2019 byłam kierownikiem NZOZ Medpuls w Łodzi. Od 2005 roku jestem zatrudniona na Oddziale Klinicznym Interny Dziecięcej i Alergologii Ośrodka Pediatrycznego im. Korczaka w Łodzi na stanowisku adiunkta.

Nagrody i wyróżnienia:
2009 – 2012 Nagrody Rektora I stopnia za działalność naukową (przyznawane 1 raz w roku)
1999-2000 The Kosciuszko Foundation Grant, Department of Medicine, Columbia University College of Physicians and Surgeons, NY, USA

Jestem członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
 • Polskiego Towarzystwa Alergologicznego
 • European Respiratory Society
 • American Thoracic Society
 • American Academy of Allergy Asthma and Immunology

W 2018 roku zostałam Przewodniczącą Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

Władam biegle językiem angielskim oraz językiem rosyjskim w stopniu podstawowym.

Zwiń opis
2020-05-06T19:18:20+02:00
Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Specjalista chorób wewnętrznych i alergologii

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska jest specjalistą chorób wewnętrznych i alergologii. Posiada bardzo duże doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Klinice Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi.

Jest członkiem międzynarodowych i krajowych towarzystw naukowych: European Academy of Allergology and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego i Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc. Jest także autorem, bądź współautorem wielu publikacji i streszczeń zjazdowych oraz rozdziałów podręczników dotyczących astmy i chorób płuc. Na bieżąco poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w wielu szkoleniach i kursach.

Jest ekspertem w diagnostyce i leczeniu chorób alergicznych, w szczególności alergicznego nieżytu nosa i astmy oskrzelowej, w tym astmy o ciężkim przebiegu, oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, również pokrzywek i obrzęku naczynioruchowego, nadwrażliwości lekowych, alergii na jady owadów błonkoskrzydłych, anafilaksji. Prowadzi kwalifikację do immunoterapii alergenowej i terapii biologicznej anty-IgE.

Zwiń opis
2019-10-06T12:09:50+02:00
Dr n. med. Izabela Kupryś-Lipińska

Alergolog

Zapisz się

Dr n. med. Aleksandra Wardzyńska

Dr n med. Aleksandra Wardzyńska ukończyła w 2006 r Uniwersytet Medyczny w Łodzi, w 2015 roku uzyskała specjalizację z chorób wewnętrznych, a w 2018 z alergologii. Od początku pracy zawodowej jest związana z Kliniką Immunologii i Alergii UM w Łodzi, gdzie obecnie pracuje jako adiunkt.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują całą dziedzinę alergologii, ale szczególnie pasjonuje się leczeniem astmy ciężkiej oraz nadwrażliwości na leki. Jest autorką wielu doniesień zjazdowych i artykułów naukowych oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Europejskiej Akademii Immunologii Klinicznej i Alergologii.

2020-05-06T19:26:48+02:00
Lek. med. Paweł Jałmużna

Pediatra, Gastroenterolog, Gastroenterolog dziecięcy, Alergolog

Zapisz się
Opłać wizytę online
Czytaj więcej

Prof. dr hab. med. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Dyplom lekarza uzyskała po studiach w Akademii Medycznej w Łodzi.

Pracując w Uniwersytecie Medycznym uzyskała kolejno tytuł naukowy doktora, docenta i profesora.

Kierowała Kliniką Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii, Pełniła również funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Prof. Krystyna Wąsowska-Królikowska jest specjalistą chorób dzieci oraz posiada specjalizację z gastroenterologii dziecięcej, gastrologii i alergologii.

W działalności klinicznej zajmuje się szczególnie leczeniem i poradami specjalistycznymi z zakresu niedoborów masy ciała, zaburzeń łaknienia i otyłości, bólów brzucha, refluksu żołądkowo-przełykowego, przewlekłej biegunki, zapaleń żołądka i jelit, zakażeń bakteryjnych, pierwotniakowych i grzybiczych przewodu pokarmowego, zaburzeń defekacji, zaparć, celiakii oraz nawracających infekcji, alergicznego nieżytu nosa, alergii i nietolerancji pokarmowej.

Zwiń opis

Alergologia Łódź poradnia

Alergologia

Alergologia – jedna z nauk medycznych zajmująca się diagnostyką i leczeniem chorób wywołanych przez alergeny. Alergenem może być wszystko m.in. kurz, sierść zwierząt, żywność, trawy, pyłki drzew, medykamenty, związki chemiczne. Objawy nadwrażliwości / uczulenia bywają różne i często odrębne dla poszczególnych schorzeń.

Typowe objawy alergii:

 • zaczerwienienie, swędzenie, łzawienie, pieczenie oczu
 • nieżyt nosa, obrzmienie śluzówki, katar tzw. „alergiczny”
 • trudności w oddychaniu, kaszel, astma
 • osłabienie słuchu
 • wysypka skórna, egzema, pokrzywka, obrzęki skórne
 • bóle głowy, notoryczne migreny

Nieleczone alergie oraz ekspozycja na alergeny mogą zagrażać życiu. Wzrost stężenia histaminy we krwi wywołujący spadek ciśnienia tętniczego współgra z przyspieszeniem akcji serca oraz zwiększeniem ciepłoty ciała. W rezultacie dochodzi do wstrząsu anafilaktycznego, który w ciężkich przypadkach może doprowadzić do śpiączki, a nawet śmierci pacjenta.
Diagnostyka

Szczegółowy wywiad lekarski jest niezbędny do prawidłowego procesu leczenia. Lekarz, podczas rozmowy z pacjentem uzyskuje informacje o dokuczliwych objawach, czasie ich trwania i korelacji z organizmem, przeprowadza badanie przedmiotowe oraz zleca dodatkowe badania pozwalające ustalić przyczynę alergii. Najczęstszym badaniem wykonywanym w celu wykrycia alergenu są testy skórne.

Testy skórne stanowią podstawę w diagnostyce alergologicznej, oraz pozwalają na uzyskanie natychmiastowej odpowiedzi organizmu na dany alergen. Podczas badania sprawdza się jednorazowo 10 do 20 alergenów.
Do podstawowych badanych alergenów należą:

 • grzyby pleśniowe
 • pyłki traw i zbóż i chwastów (np. pszenica, żyto, owies, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, pokrzywa zwyczajna, babka lancetowa)
 • sierść zwierząt domowych
 • drzewa (m.in. leszczyna, brzoza, buk, wierzba, jesion, lipa)

Przygotowanie do badań

 • na 14 dni przed badaniem należy odstawić leki antyhistaminowe oraz leki drugiej generacji
 • na 5 dni przed badaniem należy odstawić ketotifen
 • na 3 dni przed badaniem należy odstawić leki zawierające difenhydroaminę oraz prometazynę
 • przed badaniem należy również odstawić leki przeciwbólowe oraz glikokortykosteroidy, jeśli dobowa dawka przekracza 10 mg.

Podczas badania na skórę nakładane są dwie kontrole: dodatnia (roztwór histaminy) i ujemna (roztwór soli fizjologicznej). Alergia objawia się po ok. 15 minutach wywołując reakcję uczuleniową – bąbel, świąd i zaczerwienienie. Efekt ten ustępuje samoistnie po ok. godzinie.

Innym rodzajem testu skórnego jest test płatkowy. Jego działaniu poddawana jest skóra na plecach pacjenta. Lekarz nasącza alergenem bibułkę, następnie nakleją ją na skórę pacjenta na 48h. Po upływie dwóch dni kontroluje się, czy wystąpiła reakcja alergiczna. Następnie, po upływie kolejnych 24. powtarza się kontrolę oceniając reakcję alergiczną w skali od 0 do trzech plusów (0 – brak reakcji alergicznej, +-rumień, ++- rumień, grudki, +++-rumień, grudki, pęcherzyki).

MelissaMed radzi:

MelissaMed radzi

Jeśli zauważyłeś u siebie niepokojące objawy alergii
nie wahaj się i skorzystaj z porad naszych specjalistów!